Trwa ładowanie...
d1gqtlc

Projekcja NBP: Inflacja pozostanie wyraźnie poniżej 2,5% r/r min. do końca 2016

Warszawa, 12.11.2014 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniesie 0,1% r/r w tym roku, 1,0% w przyszłym roku oraz 1,6% w 2016 r., co oznacza wartości niższe odpowiednio o 0,1 pkt proc., 0,4 pkt i 0,7 pkt wobec projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP) z marca, wynika z "Raportu o inflacji" NBP. Według banku centralnego, inflacja pozostanie wyraźnie poniżej celu inflacyjnego wynoszącego 2,5% r/r w w całym okresie objętym projekcją, tj. do końca 2016 r.
Share
d1gqtlc

W lipcowej projekcji przewidywano, że inflacja pozostanie poniżej tego poziomu do końca 2016 r.

"Umiarkowane ożywienie w polskiej gospodarce wpłynie na stopniowy wzrost dynamiki cen wszystkich głównych komponentów koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych (inflacji bazowej, cen żywności, cen energii). Inflacja CPI do końca horyzontu projekcji kształtować się będzie jednak wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP" - czytamy w raporcie.

"Obok niskiej presji popytowej, na którą wskazuje ujemna w całym horyzoncie projekcji luka popytowa, ograniczaniu presji inflacyjnej sprzyjać będą także stabilne ceny surowców na rynkach światowych przy wolno rosnącym popycie globalnym oraz wzroście podaży ropy naftowej i gazu ziemnego z łupków" - napisano dalej.

d1gqtlc

W całym horyzoncie projekcji inflacja bazowa kształtować się będzie na niskim poziomie - w latach 2015-2016 średnio 1,2% r/r - do czego przyczynią się zarówno czynniki krajowe, jak i zewnętrzne, podał NBP.

"Głównym źródłem niskiej inflacji bazowej pozostaje prognozowana niska presja popytowa w gospodarce, na co wskazuje ujemna w całym horyzoncie projekcji luka popytowa. Jej kształt wiąże się z oczekiwanym przejściowym obniżeniem wzrostu PKB w 2015 r., a następnie jedynie jego niewielkim przyspieszeniem" - czytamy dalej.

Według centralnej ścieżki, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 0,7% w 2014 r., o 1,0% w 2015 r. i o 1,3% w 2016 r. wobec 1,2% w 2013 r.

"Komponentem najsilniej obniżającym wzrost cen konsumenta w krótkim horyzoncie projekcji będą ceny żywności, których ujemna dynamika utrzyma się do I kw. 2015 r. Tak silny spadek cen żywności jest wypadkową słabszej koniunktury oraz zwiększonej podaży surowców rolnych" - uważa bank centralny.

d1gqtlc

Według centralnej ścieżki, ceny żywności spadną o 0,7% w 2014 r., a następnie wzrosną o 0,9% w 2015 r. i o 2,0% w 2016 r. po wzroście o 2,0% w 2013 r.

"Niska przewidywana inflacja w horyzoncie projekcji wynika również z niskiego wzrostu cen energii. W bieżącym roku średnia dynamika cen energii będzie, podobnie jak w 2013 r., ujemna i wyniesie -0,6%. Przyczyni się do tego obniżka cen energii elektrycznej od 1 stycznia br. dla gospodarstw domowych, a także obniżki cen paliw związane ze spadkiem cen ropy naftowej na rynkach światowych" - napisano także w dokumencie.

Według centralnej ścieżki, ceny energii spadną o 0,6% w 2014 r., a następnie wzrosną o 1,5% w 2015 r. i o 2,0% w 2016 r. po spadku o 1,5% w 2013 r.

Projekcja listopadowa z modelu NECMOD obejmuje okres od IV kw. 2014 r. do IV kw. 2016 r. Punktem startowym projekcji jest III kw. 2014 r. Projekcja została przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych z uwzględnieniem danych dostępnych do 20 października 2014 r., zaznaczył bank centralny.

(ISBnews)

d1gqtlc

Podziel się opinią

Share
d1gqtlc
d1gqtlc