Trwa ładowanie...
dus8gn5
dus8gn5
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Projekt dot. dłuższych ważności decyzji środowiskowych - do podkomisji

Dłuższa ważność decyzji środowiskowych oraz dłuższe konsultacje społeczne przy inwestycjach, dla których prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko - zakłada projekt noweli o udostępnianiu informacji o środowisku, który w środę został skierowany do prac w podkomisji.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dus8gn5

Na środowym posiedzeniu sejmowej komisji środowiska odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają m.in. wdrożyć prawo UE i ułatwić proces inwestycyjny.

Wiceminister środowiska Piotr Otawski tłumaczył posłom, że przepisy te będą kluczowe dla inwestycji, które wymagają przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko, czyli m.in. dla budowy dróg, inwestycji kolejowych bądź przeciwpowodziowych.

Dodał, że mimo iż termin wdrożenia przepisów UE mija dopiero w 2017 roku, to od początku 2017 r. wszystkie inwestycje wymagające oceny odziaływania na środowisko będą musiały być zgodne z prawem unijnym. Oznacza to, że jeśli spóźnilibyśmy się z wdrożeniem tych przepisów, nie można byłoby się starać o współfinansowanie takich inwestycji ze środków UE. Dlatego - jak wskazywał Otawski - rząd chce dać przedsiębiorcom oraz podmiotom przygotowującym raporty oceny odziaływania na środowisko wystarczający czas, by przygotować się do zmienionych reguł postępowania.

dus8gn5

Jedną z najważniejszych zmian zawartych w projekcie ustawy jest wydłużenie terminów, w których decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych będzie można dołączyć do wniosku o kolejną decyzję inwestycyjną. Po zmianach będzie to 6 lat, a nie jak jest to teraz - 4 lata. W przypadku inwestycji realizowanych etapowo będzie to 10 lat, było 6.

Otawski dodał ponadto, że nowe przepisy mają ułatwić proces inwestycyjny. "Mamy szereg przedsięwzięć dotyczących kanalizacji, przy których z góry wiemy jakie trzeba zastosować warunki prowadzenia inwestycji, by była ona przeprowadzone zgodnie z wymogami środowiska. Do tej pory, aby móc nałożyć takie obowiązki, musieliśmy przeprowadzić ocenę odziaływania na środowisko, bo tylko decyzja w tej sprawie pozwalała na nałożenie na inwestora obowiązków" - powiedział. Ocenił równocześnie, że uproszczenie procesu inwestycyjnego nie wpłynie na zagrożenie dla środowiska.

Nowe prawo ma też zapobiegać konfliktowi interesów, kiedy organ wydający decyzję środowiskową np. gmina jest jednocześnie inwestorem. Kiedy gmina będzie inwestorem to decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia będzie wydawał regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Nowelizacja ma także poprawić jakość dokumentacji przygotowywanej w związku z postępowaniem ws. wydania decyzji środowiskowej. Będą one opracowywane przez osoby z odpowiednim wyższym wykształceniem bądź doświadczeniem.

dus8gn5

Nie trzeba będzie uzyskiwać decyzji środowiskowych, jeżeli wyłącznym celem przedsięwzięcia są obronność i bezpieczeństwo państwa, prowadzenie działań ratowniczych, zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności.

Projekt rozszerza także liczbę podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Są to m.in. Sejm, Senat, sądy i trybunały. Ma to zapewnić szerszy dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z postanowieniami Konwencji z Aarhus (dotyczy m.in. społecznego dostępu do informacji).

Nowelizacja wydłuży także termin konsultacji społecznych (30 dni) dot. inwestycji dla których przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko. W obecnych przepisach jest to 21 dni.

Projektowane przepisy zmieniają też zasady dotyczące odmowy udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

Nowe regulacje w większości mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

dus8gn5

Podziel się opinią

Share
dus8gn5
dus8gn5