Trwa ładowanie...
d3zrawi

Projekt ws. wydobycia węglowodorów na obszarach morskich skierowany do Sejmu

Warszawa, 10.04.2017 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw w celu wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE oraz poprawy bezpieczeństwa wydobycia węglowodorów na obszarach morskich został skierowany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Share
d3zrawi

Celem projektu jest optymalne wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich.

"Nowelizacja ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. -Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej 'ustawą PGG', ma przyczynić się do podniesienia poziomu ochrony środowiska morskiego i gospodarek przybrzeżnych przed zanieczyszczeniem pochodzącym z działalności związanej ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w "Ocenie skutków regulacji.

Zmiany w obowiązujących przepisach dotyczą kwestii wynikających z wprowadzonego przez dyrektywę 2013/30/UE celu określenia minimalnych warunków bezpiecznego poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, ograniczenia potencjalnych zakłóceń wewnętrznej produkcji energii w Unii Europejskiej oraz usprawnienia mechanizmów reagowania w przypadku awarii.

Dyrektywa 2013/30/UE będzie mieć ograniczone faktyczne zastosowanie w Polsce ze względu na fakt, że Polska posiada ograniczone zasoby własne ropy naftowej i gazu ziemnego, a działalność związana ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich nie jest rozwinięta, zaznaczono.

d3zrawi

"Celem nowelizacji, oprócz konieczności realizacji zobowiązań nałożonych na Polskę przez prawo wspólnotowe, jest ograniczenie w jak największym stopniu występowania poważnych awarii mających związek z działalnością związaną ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich RP" - czytamy dalej.

Oczekiwanym efektem wdrożenia dyrektywy 2013/30/UE jest podniesienie poziomu ochrony środowiska morskiego.

Projekt ustawy przewiduje, że urzędy górnicze będą wykonywać dodatkowe obowiązki wynikające z konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów przez podmioty prowadzące działalność związaną ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich.

"Ustawa jest neutralna dla budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego" - napisano także w materiale.

Zgodnie z założeniami, planowane jest wejście w życie ustawy w I półroczu 2017 r.

(ISBnews)

d3zrawi

Podziel się opinią

Share
d3zrawi
d3zrawi