Trwa ładowanie...
d2ekrha
d2ekrha
espi

PROJPRZEM - Nabycie akcji własnych (33/2013)

PROJPRZEM - Nabycie akcji własnych (33/2013)
Share
d2ekrha

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 28 października 2013 r. otrzymała z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. zestawienie transakcji nabycia akcji Spółki, zawartych przez DM BZ WBK S.A. w imieniu własnym i na rachunek PROJPRZEM S.A. w okresie od 21 do 25 października 2013 r. Nabycia dokonano zgodnie z Umową o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych PROJPRZEM S.A. z dnia 22 maja 2013 r. Realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w uchwale nr 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2012 roku, w ramach skupu akcji własnych nabyto na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujące ilości akcji PROJPRZEM S.A.: 1) w dniu 21 października 2013 roku nabyto łącznie 3.253 akcje: - o godzinie 10:09:30 nabyto 50 akcji po cenie 12,29 zł za akcję, - o godzinie 10:10:29 nabyto 619 akcji po cenie 12,29 zł za akcję, - o godzinie 10:10:32 nabyto 331 akcji po cenie 12,29 zł za akcję, - o godzinie 14:38:24 nabyto 13 akcji po cenie 12,10 zł za
akcję, - o godzinie 15:14:04 nabyto 543 akcje po cenie 12,10 zł za akcję, - o godzinie 15:16:27 nabyto 444 akcji po cenie 12,10 zł za akcję, - o godzinie 15:45:53 nabyto 67 akcji po cenie 12,01 zł za akcję, - o godzinie 16:04:51 nabyto 160 akcji po cenie 12,24 zł za akcję, - o godzinie 16:06:50 nabyto 1026 akcji po cenie 12,24 zł za akcję, 2) w dniu 22 października 2013 roku nabyto łącznie 3.253 akcje: - o godzinie 09:38:21 nabyto 270 akcji po cenie 12,20 zł za akcję, - o godzinie 09:38:21 nabyto 730 akcji po cenie 12,20 zł za akcję, - o godzinie 09:39:15 nabyto 177 akcji po cenie 12,20 zł za akcję, - o godzinie 10:49:19 nabyto 800 akcji po cenie 12,20 zł za akcję, - o godzinie 10:49:33 nabyto 23 akcje po cenie 12,20 zł za akcję, - o godzinie 10:49:33 nabyto 2 akcje po cenie 12,01 zł za akcję, - o godzinie 14:40:46 nabyto 180 akcji po cenie 12,20 zł za akcję, - o godzinie 14:41:34 nabyto 475 akcji po cenie 12,20 zł za akcję, - o godzinie 15:59:01 nabyto 570 akcji po cenie 12,20 zł za akcję, - o godzinie
16:31:50 nabyto 26 akcji po cenie 12,20 zł za akcję, 3 ) w dniu 23 października 2013 roku nabyto łącznie 3.162 akcje: - o godzinie 10:51:16 nabyto 489 akcji po cenie 12,25 zł za akcję, - o godzinie 11:06:06 nabyto 60 akcji po cenie 12,25 zł za akcję, - o godzinie 11:07:57 nabyto 21 akcji po cenie 12,25 zł za akcję, - o godzinie 11:09:56 nabyto 75 akcji po cenie 12,25 zł za akcję, - o godzinie 12:38:14 nabyto 240 akcje po cenie 12,35 zł za akcję, - o godzinie 12:50:48 nabyto 13 akcji po cenie 12,36 zł za akcję, - o godzinie 12:51:18 nabyto 355 akcji po cenie 12,36 zł za akcję, - o godzinie 12:51:59 nabyto 554 akcje po cenie 12,36 zł za akcję, - o godzinie 14:08:49 nabyto 83 akcje po cenie 12,35 zł za akcję, - o godzinie 15:44:46 nabyto 446 akcji po cenie 12,46 zł za akcję, - o godzinie 15:46:21 nabyto 503 akcje po cenie 12,46 zł za akcję, - o godzinie 17:02:08 nabyto 323 akcje po cenie 12,49 zł za akcję, 4 ) w dniu 24 października 2013 roku nabyto łącznie 3.253 akcje: - o godzinie 09:22:53 nabyto 1000 akcji
po cenie 12,99 zł za akcję, - o godzinie 09:23:54 nabyto 424 akcje po cenie 12,99 zł za akcję, - o godzinie 15:43:19 nabyto 31 akcji po cenie 13,00 zł za akcję, - o godzinie 15:43:19 nabyto 50 akcji po cenie 13,00 zł za akcję, - o godzinie 15:43:19 nabyto 300 akcji po cenie 13,00 zł za akcję, - o godzinie 15:43:19 nabyto 195 akcji po cenie 13,00 zł za akcję, - o godzinie 15:47:18 nabyto 300 akcji po cenie 13,00 zł za akcję, - o godzinie 15:47:18 nabyto 253 akcje po cenie 13,00 zł za akcję, - o godzinie 16:29:45 nabyto 500 akcji po cenie 12,58 zł za akcję, - o godzinie 16:47:41 nabyto 130 akcji po cenie 12,88 zł za akcję, - o godzinie 16:47:41 nabyto 70 akcji po cenie 12,88 zł za akcję, 5 ) w dniu 25 października 2013 roku nabyto o godzinie 09:13:09 236 akcji po cenie 12,50 zł za akcję. Akcje własne w łącznej liczbie 13.157 o wartości nominalnej 1 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 13.157,00 zł nabyto po średniej cenie jednostkowej 12,43 zł/szt. Powyższe akcje własne Spółki dają 0,17 % głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,22 % kapitału zakładowego Spółki. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 25.772 sztuki akcji własnych, stanowiących 0,43 % kapitału zakładowego i dających prawo do 0,34 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich zaoferowania osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 9 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2012 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PROJPRZEM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROJPRZEM Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-029 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bernardyńska 13
(ulica) (numer)
0-52 376 74 00 052 376 74 03
(telefon) (fax)
info@projprzem.com www.projprzem.com
(e-mail) (www)
554-023-40-98 002524300
(NIP) (REGON)
d2ekrha

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Anna Zarzycka-Rzepecka Wiceprezes Zarządu Anna Zarzycka-Rzepecka
2013-10-28 Dariusz Gugała Prokurent Dariusz Gugała

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ekrha

Podziel się opinią

Share
d2ekrha
d2ekrha