Trwa ładowanie...
d97bvh1
espi

PROJPRZEM - Odstąpienie od znaczącej umowy (21/2014)

PROJPRZEM - Odstąpienie od znaczącej umowy (21/2014)
Share
d97bvh1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-15
Skrócona nazwa emitenta
PROJPRZEM
Temat
Odstąpienie od znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 15.07.2014 r. rozwiązała umowę zawartą z Ideal Idea Formad Spółka z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna, której przedmiotem była budowa magazynów wysokiego składowania wraz zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą. O zawarciu ww. umowy informowano w raporcie bieżącym nr 3/2014. Przyczyną rozwiązania umowy było złożenie w dniu 14.07.2014 r. przez PROJPRZEM S.A. oświadczenia o odstąpieniu od ww. umowy z przyczyn niedotyczących Spółki. Na dzień dzisiejszy PROJPRZEM S.A. nie przewiduje negatywnych skutków finansowych związanych z odstąpieniem od umowy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PROJPRZEM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROJPRZEM Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-029 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bernardyńska 13
(ulica) (numer)
0-52 376 74 00 052 376 74 03
(telefon) (fax)
info@projprzem.com www.projprzem.com
(e-mail) (www)
554-023-40-98 002524300
(NIP) (REGON)
d97bvh1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Anna Zarzycka-Rzepecka Wiceprezes Zarządu Anna Zarzycka-Rzepecka
2014-07-15 Dariusz Gugała Prokurent Dariusz Gugała

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d97bvh1

Podziel się opinią

Share
d97bvh1
d97bvh1