Trwa ładowanie...
d4fmaev

PROJPRZEM - Rejestracja w KDPW umorzenia akcji własnych Spółki (33/2014)

PROJPRZEM - Rejestracja w KDPW umorzenia akcji własnych Spółki (33/2014)

Share
d4fmaev
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-25
Skrócona nazwa emitenta
PROJPRZEM
Temat
Rejestracja w KDPW umorzenia akcji własnych Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PROJPRZEM S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2014 z dnia 21.10.2014 roku w sprawie Rejestracji zmiany struktury i wysokości kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji, informuje, iż w dniu 24.11.2014 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały Nr 984/14 z dnia 21 listopada 2014 roku, zgodnie z którą Zarząd KDPW S.A. w związku z umorzeniem 41.284 akcji zwykłych na okaziciela Spółki dokonanym w trybie art. 363 § 3 i § 5 w zw. z art. 457 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych stwierdził, że kodem PLPROJP00018 oznaczonych jest 5.439.966 akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fmaev

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROJPRZEM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROJPRZEM | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 85-029 | | Bydgoszcz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Bernardyńska | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 0-52 376 74 00 | | 052 376 74 03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@projprzem.com | | www.projprzem.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 554-023-40-98 | | 002524300 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Anna Trzaskalska Prokurent Anna Trzaskalska
2014-11-25 Dariusz Gugała Prokurent Dariusz Gugała

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fmaev

Podziel się opinią

Share
d4fmaev
d4fmaev