Trwa ładowanie...
d3on51u

PROJPRZEM - Zawarcie znaczącej umowy (11/2015)

PROJPRZEM - Zawarcie znaczącej umowy (11/2015)

Share
d3on51u
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-13
Skrócona nazwa emitenta
PROJPRZEM
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 13.04.2015 r. zawarła z mBank S.A. umowę o udzielenie gwarancji zwrotu zaliczki na kwotę 4.691.871,00 zł. Gwarancja, o której mowa powyżej zabezpiecza zwrot zaliczki otrzymanej przez Spółkę w związku z realizacją kontraktu, o którym informowano w raporcie bieżącym nr 7/2015. Łączna wartość umów zawartych przez PROJPRZEM S.A. z wyżej wymienionym bankiem, w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, wyniosła 13.026.270,99 zł. Umową o najwyższej wartości jest umowy zawarta w dniu 13.04.2015 r. o udzielenie gwarancji zwrotu zaliczki. Warunki zawartych umów nie odbiegają od rynkowych warunków przewidzianych dla kontraktów tego typu. Łączna wartość umów zawartych z mBank S.A. przekracza 10% wartości kapitałów własnych PROJPRZEM S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on51u

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROJPRZEM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROJPRZEM | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 85-029 | | Bydgoszcz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Bernardyńska | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 0-52 376 74 00 | | 052 376 74 03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@projprzem.com | | www.projprzem.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 554-023-40-98 | | 002524300 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Anna Zarzycka-Rzepecka Prezes Zarządu Anna Zarzycka-Rzepecka
2015-04-13 Marcin Lewandowski Członek Zarządu Marcin Lewandowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on51u

Podziel się opinią

Share
d3on51u
d3on51u