Trwa ładowanie...
d10qzpi
d10qzpi
espi

PROJPRZEM - Zawarcie znaczącej umowy (11/2015)

PROJPRZEM - Zawarcie znaczącej umowy (11/2015)
Share
d10qzpi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-13
Skrócona nazwa emitenta
PROJPRZEM
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 13.04.2015 r. zawarła z mBank S.A. umowę o udzielenie gwarancji zwrotu zaliczki na kwotę 4.691.871,00 zł. Gwarancja, o której mowa powyżej zabezpiecza zwrot zaliczki otrzymanej przez Spółkę w związku z realizacją kontraktu, o którym informowano w raporcie bieżącym nr 7/2015. Łączna wartość umów zawartych przez PROJPRZEM S.A. z wyżej wymienionym bankiem, w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, wyniosła 13.026.270,99 zł. Umową o najwyższej wartości jest umowy zawarta w dniu 13.04.2015 r. o udzielenie gwarancji zwrotu zaliczki. Warunki zawartych umów nie odbiegają od rynkowych warunków przewidzianych dla kontraktów tego typu. Łączna wartość umów zawartych z mBank S.A. przekracza 10% wartości kapitałów własnych PROJPRZEM S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PROJPRZEM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROJPRZEM Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-029 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bernardyńska 13
(ulica) (numer)
0-52 376 74 00 052 376 74 03
(telefon) (fax)
info@projprzem.com www.projprzem.com
(e-mail) (www)
554-023-40-98 002524300
(NIP) (REGON)
d10qzpi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Anna Zarzycka-Rzepecka Prezes Zarządu Anna Zarzycka-Rzepecka
2015-04-13 Marcin Lewandowski Członek Zarządu Marcin Lewandowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10qzpi

Podziel się opinią

Share
d10qzpi
d10qzpi