Trwa ładowanie...
d1x9z0f

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami...

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ustawy o ofercie. (57/2010)

Share
d1x9z0f

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRONOX TECHNOLOGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka)
działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Mariusza Jawoszka Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie złożone w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu przysługującego mu udziału ponad 10 % w ogólnej liczbie głosów w Pronox Technology Spółce Akcyjnej w upadłości układowej w wyniku przejęcia w dniu 15 grudnia 2010 roku akcji przez zastawnika w trybie art. 22 ust. 1 pkt 3) Ustawy o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów. Rozliczenie transakcji nastąpiło po cenie nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję. Po realizacji przedmiotowej transakcji pan Mariusz Jawoszek posiada łącznie 8.617.799 sztuk akcji Spółki uprawniających do 9.285.598 głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej. Powyższe akcje stanowią 8,37 % kapitału zakładowego Spółki i 8,80 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej. Uprzednio pan Mariusz Jawoszek posiadał 25.117.799 sztuk akcji Spółki, uprawniających do 25.785.598 głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, co stanowiło 24,41 % kapitału zakładowego Spółki i 24,45 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x9z0f

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Ireneusz Król Prezes Zarządu
2010-12-21 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x9z0f

Podziel się opinią

Share
d1x9z0f
d1x9z0f