Trwa ładowanie...
d62u0cq

PROTEKTOR - Nabycie akcji PROTEKTOR S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego. (46...

PROTEKTOR - Nabycie akcji PROTEKTOR S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego. (46/2010)

Share
d62u0cq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-21
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Nabycie akcji PROTEKTOR S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 20 grudnia 2010 roku od osoby pełniącej funkcję Członka Zarządu PROTEKTOR S.A., Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2010 r. osoba wchodząca w skład organu zarządzającego dokonała zakupu 1.170 (słownie: tysiąc sto siedemdziesiąt ) sztuk akcji po cenie 4,90 PLN, co stanowi 0,006 % udziału w kapitale zakładowym PROTEKTOR S.A. i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (dalej: WZ). Transakcja miała miejsce na rynku regulowanym w trakcie sesji zwykłej.Przed transakcją osoba zarządzająca posiadała 11.700 sztuk akcji, co stanowiło 0,062 % udziału w kapitale zakładowym PROTEKTOR S.A. i w ogólnej liczbie głosów na WZ.Aktualnie osoba zarządzająca posiada 12.870 sztuk akcji, co stanowi 0,068 % udziału w kapitale zakładowym PROTEKTOR S.A. i w ogólnej liczbie głosów na WZ.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d62u0cq

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Piotr Skrzyński Prezes Zarządu
2010-12-21 Paweł Strączyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d62u0cq

Podziel się opinią

Share
d62u0cq
d62u0cq