Trwa ładowanie...
d18stie
espi

PROTEKTOR - Zasądzenie odszkodowania na rzecz PROTEKTOR S.A.?922.337,00 PLN (43/2010)

PROTEKTOR - Zasądzenie odszkodowania na rzecz PROTEKTOR S.A.?922.337,00 PLN (43/2010)

Share
d18stie

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROTEKTOR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zasądzenie odszkodowania na rzecz PROTEKTOR S.A.?922.337,00 PLN | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PROTEKTOR S.A. (dalej również: Spółka)
informuje, że w dniu 15 grudnia2010 roku otrzymał wyrok zaoczny Sądu Okręgowego - Sąd Gospodarczy IX Wydział Gospodarczy w Lublinie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie z powództwa Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna przeciwko WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu o zapłatę odszkodowania (o czym Spółka informowała w raporcie okresowym nr 3/2010 w dniu 15.11.2010).Roszczenie obejmuje odszkodowanie za niewykonanie przez WOJAS S.A. umowy konsorcjum z dnia 22 maja 2009 roku w celu wspólnego ubiegania się przez konsorcjum firm: PW DEMAR Marek Dewódzki, PROTEKTOR S.A., "ARM-ex" Andrzej Mruk Sp. j., Spółdzielnię Pracy Wyrobów Skórzanych im. Jana Kilińskiego oraz WOJAS S.A. o udzielenie zamówienia publicznego nr 28/M/MON/ZZŚM/PN/ZO/2009, prowadzonego przez Agencję Mienia Wojskowego na "Dostawy trzewików letnich w 2009 roku" w części zamówienia przypadającej na PROTEKTOR Spółka Akcyjna.Wyrokiem zaocznym zasądzona została zapłata od
pozwanego "WOJAS" S.A. na rzecz PROTEKTOR S.A. kwoty 878.416,00 PLN wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości 13% w stosunku rocznym liczonym od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia zapłaty, powiększonej o koszty procesu w wysokości 43.921,00 PLN.Wyrok otrzymał rygor natychmiastowej wykonalności. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18stie

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Piotr Skrzyński Prezes Zarządu
2010-12-15 Paweł Strączyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18stie

Podziel się opinią

Share
d18stie
d18stie