Trwa ładowanie...
d1qxfdz
espi

ProxyAd S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (2/2011)

ProxyAd S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (2/2011)

Share
d1qxfdz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
ProxyAd S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 28 stycznia 2011 roku od osoby mającej dostęp do informacji poufnych, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach zbycia akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą mającą dostęp do informacji poufnych.Z przekazanej informacji wynika, że osoba blisko związana z osobą wskazaną powyżej, w dniu 25 stycznia 2011 roku dokonała zbycia na rynku NewConnect łącznie 203.139 akcji Emitenta, po średniej cenie 0,91 zł za jeden walor.Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qxfdz

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Dawid Korczyński Prezes Zarządu Dawid Korczyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qxfdz

Podziel się opinią

Share
d1qxfdz
d1qxfdz