Trwa ładowanie...
d1y4kjg

PRYMUS S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzen ...

PRYMUS S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach (13/2015)

Share
d1y4kjg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PRYMUS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Prymus S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 26 marca 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) (?Ustawa o ofercie?), w którym to strony porozumienia (art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie): spółka Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle (?Gamrat S.A.?) oraz Pan Krzysztof Moska, informują że doszło do zmiany dotychczas posiadanego łącznie przez strony powyższego porozumienia udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta o ponad 1%, w wyniku dokonania kolejno: (i) zbycia - w ramach wielu sesyjnych transakcji sprzedaży w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (?Rynek NewConnect?) - należących do Pana Krzysztofa Moski 35 000 akcji Spółki, stanowiących 0,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki, (ii) zbycia - w ramach dwóch transakcji pakietowych sprzedaży na Rynku NewConnect - należących do Gamrat S.A. 23.400 akcji Spółki, stanowiących 0,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz 61.000 akcji Spółki, stanowiących 0,64% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z których to transakcji ta ostatnia, powodująca przekroczenie powyższego progu 1% ogólnej liczby głosów, została rozliczona w dniu 24.03.2015 r. (?Zmiana Stanu Posiadania?). " Przed Zmianą Stanu Posiadania, zgodnie z poprzednio przekazanym zawiadomieniem (objętym raportem Prymus S.A. nr 8/2015 z dnia 29.01.2015 roku) strony ww. porozumienia posiadały łącznie 4 248 502 akcji Spółki, stanowiących 44,72 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 44,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 248 502 głosów z akcji Spółki, z czego: 1) Gamrat S.A. posiadał samodzielnie 1 598 502 akcji Spółki, stanowiących 16,83 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 16,83
% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 1 598 502 głosów z akcji Spółki; 2) Pan Krzysztof Moska posiadał samodzielnie 2 650 000 akcji Spółki, stanowiących 27,89 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 27,89 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 650 000 głosów z akcji Spółki. Po Zmianie Stanu Posiadania (obejmującej łącznie 119.400 akcji Spółki, stanowiących 1,26% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) strony ww. porozumienia posiadają łącznie 4 129 102 akcji Spółki, stanowiących 43,46 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 43,46 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 129 102 głosów z akcji Spółki, z czego: 1) Gamrat S.A. posiada samodzielnie 1 514 102 akcji Spółki, stanowiących 15,94 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,94 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 1 514 102
głosów z akcji Spółki; 2) Pan Krzysztof Moska posiada samodzielnie 2 615 000 akcji Spółki, stanowiących 27,53 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 27,53 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 615 000 głosów z akcji Spółki. Gamrat S.A ani Pan Krzysztof Moska nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y4kjg

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRYMUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRYMUS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-100 | | Tychy | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Turyńska | | 101 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9540009883 | | 272285799 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Beata Bernaś Prokurent Beata Bernaś

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y4kjg

Podziel się opinią

Share
d1y4kjg
d1y4kjg