Trwa ładowanie...
d17tljy

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Farmacolu zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. w kwocie 20,67 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Share
d17tljy

Akcjonariusze Integer.pl zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Backlog CUBE.ITG miał wartość ponad 135 mln zł na koniec czerwca br. wobec ok. 90 mln zł rok temu, podała spółka. Zarząd uważa, że wyniki za 2016 r. powinny być lepsze lub zbliżone do roku poprzedniego.

Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego (PKO BP)
powołała Maksa Kraczkowskiego na stanowisko wiceprezesa banku, podała instytucja.

d17tljy

Mostostal Zabrze zawarł ugodę z firmą DBT Technologies, dotyczącą ostatecznego rozliczenia kontraktów na montaż filtrów workowych spalin w elektrowniach opalanych węglem kamiennym w Kusile i Medupi w RPA. Zgodnie z zawartą ugodą Mostostal zapłaci inwestorowi 40 mln ZAR, tj. 10,8 mln zł i w ten sposób uniknie kosztownego, długotrwałego i ryzykownego arbitrażu, podała spółka.

Benefit Systems wyemitował 70 tys. obligacji na okaziciela serii B, o łącznej wartości 70 mln zł, poinformowała spółka. Celem emisji jest optymalizacja obecnego zadłużenia oraz realizacja planów inwestycyjnych.

Akcjonariusze Indaty postanowili przekazać na kapitał zapasowy cały zysk netto za 2015 r. w kwocie 1,156 mln zł, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Zwyczajne walne zgromadzenie PKO Banku Polskiego (PKO BP) odwołało ze składu rady nadzorczej Agnieszkę Winnik-Kalembę oraz Małgorzatę Dec-Kruczkowską. Jednocześnie powołało do RN Grażynę Ciurzyńską oraz Zbigniewa Hajłasza, podał bank.

d17tljy

Akcjonariusze PZ Cormay nie podjęli na walnym zgromadzeniu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze oferty publicznej, podał PZ Cormay.

Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) postanowili na walnym zgromadzeniu przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 1 796,13 mln zł tj. 2,08 zł na jedną akcję, podała spółka.

RWE zdecydowało o zmianie nazwy swojej działalności związanej z sieciami przesyłowymi i energią odnawialną na Innogy. Zmiana marki dla klientów zostanie wprowadzona w życie od 2 września br., poinformował prezes RWE Polska Filip Thon.

Akcjonariusze Verbicom zdecydowali o wypłacie 396 tys. zł dywidendy z 2,75 mln zł jednostkowego zysku netto wypracowanego w 2015 r., czyli 0,05 zł na akcję, podała spółka.

d17tljy

Akcjonariusze InPost zdecydowali, że cały zysk spółki za rok obrotowy 2015 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) wypowiedział Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej - Konin (MPEC) umowę sprzedaży ciepła dla Konina z powodu zmian wymogów środowiskowych od 2020 r. i wysokich kosztów ewentualnego dostosowania się do nich, podała spółka. ZE PAK nadal chce być jednak dostawcą ciepła dla miasta i w tym celu analizuje uruchomienie nowego źródła ciepła.

OPTeam zawarł z funduszem Innova AF II S.a r.l. (Innova), przyrzeczoną umowę sprzedaży ok. 75% akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (Polskie ePłatności, PeP) za łącznie 112,5 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Selvity zdecydowali, że zysk spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 3,66 mln zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy, wynika uchwał walnego zgromadzenia.

d17tljy

Akcjonariusze Feerum przeznaczyli zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 8,9 mln zł oraz zyski zatrzymane z lat ubiegłych w kwocie 73 tys. zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze Ursusa postanowili przekazać na kapitał zapasowy kwotę 9,4 mln zł, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Rada nadzorcza Giełdy Praw Majątkowych Vindexus powołała na okres 3-letniej kadencji Jana Kuchno na stanowisko prezesa, poinformowała spółka.

MOL sfinalizował przejęcie całej sieci detalicznej i segmentu hurtowego ENI w Słowenii, podała spółka.

d17tljy

Akcjonariusze Pylona zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 15 092 694 akcji serii H, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Emisja zaplanowana została na przełom III i IV kwartału 2016 roku, przy cenie emisyjnej nie niższej niż 0,22 zł za jedną akcję.

Akcjonariusze Auto Partner postanowili przekazać na kapitał zapasowy kwotę 8,86 mln zł, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.

Akcjonariusze i2 Development zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych i kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Backlog skonsolidowany Wasko na ten rok wynosi obecnie 250 mln zł wobec 300 mln zł rok temu, poinformował kierownik biura giełdy w Wasko Tomasz Kosobucki.

d17tljy

Wasko rozgląda się za możliwościami potencjalnej akwizycji, poinformował wiceprezes Tomasz Macalik.

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zatwierdził nową strategię Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) na lata 2016-2022, która wchodzi w życie 1 lipca 2016 r., podała spółka.

Realizowana przez PKN Orlen elektrownia gazowo-parowa we Włocławku zostanie oddana do eksploatacji w terminie późniejszym niż do końca II kw. 2016 r., podała spółka.

Polnord uruchomił sprzedaż 65 mieszkań w budynkach C3 i C4 I etapu osiedla Neptun II, realizowanego w podwarszawskich Ząbkach, podała spółka. Termin odbioru lokali to IV kw. 2017 roku.

Związek Banków Polskich (ZBP) uważa, że opracowana przez Rzecznika Finansowego analiza prawna wybranych postanowień umów w sprawie kredytów walutowych ma charakter niepełny i jednostronny, podała organizacja.

W celu refinansowania emisji obligacji serii LWB01B300616, LW Bogdanka wyemitowała łącznie 300 obligacji imiennych serii LWB01C300617 w ramach transzy 1 o wartości nominalnej 1 mln zł każda, poinformowała spółka. Ponadto,spółka dokonała wykupu obligacji wyemitowanych w serii LWB02B300616, o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podano także.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) pracują nad metodą wydobywania metanu z pokładów węgla kamiennego, podała spółka.

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 1,25 mld zł na dywidendę dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, pod warunkiem, że do 8 grudnia 2016 roku (włącznie) PKO BP nie przejmie kontroli nad bankiem lub innym podmiotem sektora finansowego, nie nastąpią zmiany regulacyjne lub zmiany zaleceń nadzorczych wpływające na wymogi w zakresie funduszy własnych, wynika z uchwały walnego zgromadzenia.

Plaza Centers podpisała z bankiem finansującym porozumienie ws. spłaty długu (Debt Repayment Agreement, DRA) w projekcie Zgorzelec Plaza, podała spółka.

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o przeznaczeniu w całości 446,15 mln zł zysku netto za 2015 r. na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Energa rozszerza swoją ofertę od 1 lipca br. o sprzedaż gazu dla klientów indywidualnych, poinformowała spółka. Dotychczas gaz mogły od Energi kupować jedynie firmy.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie wspólnej kontroli nad Polską Grupą Górniczą (PGG) przez czterech przedsiębiorców - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Energa Kogeneracja, PGNiG Termika oraz Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN. Pozwoli im to na samodzielne podejmowanie decyzji w niektórych sprawach dotyczących działalności PGG, podał Urząd.

Dom Development rozpoczyna sprzedaż II etapu Osiedla Moderna w warszawskiej dzielnicy Targówek. W nowym etapie budowy inwestycji zaplanowano 194 mieszkania, podała spółka.

Akcjonariusze Investeko zdecydowali o emisji obligacji serii C, poinformowała spółka. Investeko wyemituje nie mniej niż 500 i nie więcej niż 2 000 obligacji serii C o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda, podano także.

Tatry Mountain Resorts (TMR) odnotowały 5,48 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2015/2016 (1 listopada 2015 - 31 marca 2016) wobec 3,76 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Farmacol ITB - spółka zależna Farmacolu - planuje wybudowanie magazynów o powierzchniach ok. 18 000 m2 i ok. 8 000 m2 za łączną kwotę ok. 135 mln zł, podała spółka. Finansowanie zostanie zapewnione przez Farmacol.

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. w całości na kapitał zapasowy i niewypłacaniu dywidendy, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Ekoinvest, d.o.o. - spółka zależna Gorenje, d.d. - zawarła umowę sprzedaży większościowego pakietu udziałów w Publicus, d.o.o. na rzecz spółki HIS gradbeništvo in inženiring, d.o.o., (która posiada 35% udziałów w Publicus) za 3,6 mln euro, podało Gorenje.

Akcjonariusze Rovese zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Postępowanie administracyjne przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) związane z zatwierdzeniem prospektu Vivid Games jest w toku - spółka czeka na uwagi KNF po przekazaniu IV rundy odpowiedzi, podano w komunikacie.

Projekt Bloober Team pt. "|MEDIUM| przełomowa i unikatowa gra storytellingowa oparta o koncepcję symultanicznej rozgrywki na dwóch ekranach" znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania unijnego. Koszty kwalifikowalne projektu wynoszą 8,38 mln zł, a rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 5,03 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Libetu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok 2015 w kwocie 7,127 mln zł w całości na zwiększenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze Vistula Group postanowili przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 13,378 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

d17tljy

Podziel się opinią

Share
d17tljy
d17tljy