Trwa ładowanie...
d296oxx
29-11-2016 19:06

Przegląd informacji ze spółek

Altus TFI planuje skupić w celu umorzenia 2 641 683 akcji własnych po 16 zł za sztukę, podała spółka.

d296oxx
d296oxx

Polnord zdecydował o emisji nie więcej niż 30 000 obligacji na okaziciela serii NS4, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, podała spółka.

Eurocash zawarł z Marie Brizard Wine & Spirits Polska (MBWS) jako dostawcą oraz Eurocash Serwis jako dystrybutorem umowę zwiększającą wielkość dystrybucji napojów alkoholowych, podała spółka.

Zakontraktowany portfel zamówień Feerum wynosi obecnie ok. 38,4 mln zł na 2016/2017 r., natomiast potencjalny portfel na ten okres - 65 mln zł, podała spółka.

Kopex odnotował 31,81 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 7,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d296oxx

Feerum odnotowało 1,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2016 r. wobec 9,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze CD Projekt wyrazili zgodę na skup akcji własnych spółki w celu umorzenia za maksymalnie 250 mln zł, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawe (GPW)
w związku z ofertą publiczną obligacji serii D i E, podała Komisja.

Vantage Development z dniem 30 grudnia 2016 roku wykupi przedterminowo wszystkie nieumorzone ani nie pozostające własnością spółki obligacje serii H o łącznej wartości nominalnej 24,53 mln zł, podała spółka. Jednocześnie Vantage dokonał przydziału 500 tys. szt. obligacji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, z których 18 mln zł przeznaczonych będzie na wykup serii H.

d296oxx

Braster dokonał przydziału 105 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 10,5 mln zł w ofercie publicznej, podała spółka.

Akcjonariusze Orbisu wyrazili zgodę na sprzedaż hotelu Mercure Opole za 10,5 mln zł netto, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu

Sevibe Cells S.L., spółka zależna Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM), otrzymała od Organitzacio Catalana de Trasplantaments (Katalońska Organizacja ds. Transplantologii działająca przy Katalońskim Ministerstwie Zdrowia) zawiadomienie, w którym wskazano, iż usługi pobierania i preparatyki krwi pępowinowej i/lub tkanki pępowiny mogą być oferowane na terytorium Hiszpanii w szpitalach wymienionych w tym zawiadomieniu, co może skutkować ograniczeniem liczby szpitali, z którymi obecnie współpracuje Sevibe Cells, podał PBKM.

d296oxx

Konsorcjum HAK Entreprenor AS i Vistal Gdynia podpisało ze Statens Vegvesen umowę na " Projekt E6 Tana Bru" w Norwegii polegający na rozbiórce starego mostu i budowie nowego wraz z drogą, podał Vistal. Wartość umowy to łącznie 332,5 mln NOK netto (161,6 mln zł netto).

Briju zawarło z Campbell sp. z o.o. umowę najmu, na podstawie której otworzy sklep w Galerii Sandomierz w Sandomierzu w grudniu br., podała spółka. Firma zawarła już ok. 10 umów na nowe otwarcia w 2017 r.

Orange Polska, we współpracy z Asseco, przeniósł ponad 3 mln klientów do nowego systemu billingowego, podał operator.

d296oxx

Mercator Medical zamierza utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów i zysku netto w kolejnych dwóch latach. Spółka jeszcze w tym roku rozpocznie budowę fabryki rękawic nitrylowych w Tajlandii, a produkcję uruchomi w I poł. 2018 r., co pozwoli zwiększyć moce produkcyjne do 3 mld sztuk rękawic rocznie wobec 1,2 mld sztuk obecnie, poinformowali przedstawiciele spółki.

Spółka zależna Gobarto - Argo Duda - podpisała warunkową umowę sprzedaży udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym "Ferma-Pol", poinformowała spółka. Wartość transakcji wynosi 22,01 mln zł.

Action realizuje restrukturyzację i wdraża nową strategię, która ma doprowadzić do wzrostu liczby klientów, obrotów i odzyskania zyskowności w najbliższych kwartałach, poinformowali przedstawiciele spółki.

d296oxx

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydowali o ogłoszeniu przerwy w obradach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które ma zdecydować o zgodzie na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Kopalni Węgla Kamiennego "Krupiński" (KWK Krupiński), na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). NWZ zostanie wznowione 1 grudnia o godzinie 12:00.

Prairie Mining Limited rozpoczyna przygotowanie studium ewaluacyjnego (scoping study) przejętego projektu Dębieńsko na Górnym Śląsku, które pozwoli przeanalizować opłacalność produkcji przy minimalizacji nakładów finansowych. Prace nad dokumentem mają się zakończyć do połowy przyszłego roku, podała spółka.

Trakcja PRKiI złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia pełnej kontroli nad Bahn Technik Wrocław, podał Urząd.

d296oxx

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na utworzenie przez Echo Investment oraz Echo Polska Properties (EPP) wspólnego przedsiębiorcy, który - jak wynika z wcześniejszych informacji - będzie realizował projekt handlowy przy ul. Towarowej w Warszawie, na terenie dawnego Jupitera.

Próchnik zawarł umowy pożyczek konwertowalnych z wybranymi akcjonariuszami, na mocy których pozyskał ponad 6 mln zł na realizację strategii w zakresie rozwoju internetowych kanałów dystrybucji, podała spółka.

Akcjonariusze iAlbatros Group zdecydują o sprzedaży iAlbatros Poland za min. 140 mln zł i skupie akcji własnych z pozyskanych środków, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 28 grudnia.

Michał Gajewski objął funkcję prezesa Banku Zachodniego WBK, podała instytucja w komunikacie.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce zawarły z akcjonariuszami ZM Invest umowy objęcia 1,946 mln akcji serii E za cenę emisyjną ustaloną na poziomie 21,07 zł sztuka w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 2 139 akcji ZM Invest o wartości godziwej 41 mln zł, dających 48,11% głosów, podała spółka.

Inter Cars odnotował 67,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 60,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako zdecydowało o przyjęciu propozycji nabycia max. 390 tys. obligacji emitowanych w seriach przez podmiot dominujący PBG o łącznej wartości 39 mln zł, podała spółka.

Biuro Iwestycji Kapitałowych (BIK) odnotowało 0,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Action w restrukturyzacji odnotował 15,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 6,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d296oxx
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d296oxx