Trwa ładowanie...
d3vofdr

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Master Pharm zdecydują o wypłacie 4,085 mln zł, tj. 0,19 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 rok, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 23 czerwca.  
Share
d3vofdr

UniCredit emituje 10,5-letnie obligacje podporządkowane na kwotę 750 mln euro. Stały kupon w ciągu pierwszych 5,5 lat wynosi 4,375%, przy cenie emisyjnej 100%, podał UniCredit.

Akcjonariusze Energi zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 202,89 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,49 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ.

Milestone Medical zakończył rejestrację w CompuFlo? Assessment Study. Do badań klinicznych dla systemów dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego i dostawowego zapisało się 400 pacjentów. Spółka oczekuje zakończenia procesu "w ciągu kilku tygodni", poinformowała firma.

d3vofdr

Łączny portfel zamówień Sygnity na II półrocze 2016 wynosi 160 mln zł, a na 2017 i kolejne lata to 256 mln zł, co oznacza, że obecny backlog na przyszłe okresy to 416 mln zł, podała spółka.

Sygnity odnotowało 2,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku finansowego spółki 2015/2016 (1 października 2015 - 31 marca 2016) wobec 4,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kerdos Group złożył w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o rozpoznanie i oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w związku z otwartym postępowaniem sanacyjnym, poinformowała spółka.

Cena wezwania w wysokości 2,07 zł oferowana przez wzywających z dnia 10 maja br. jest na pograniczu dolnego przedziału, w którym zawiera się wartość godziwa akcji Redanu, poinformował zarząd spółki w stanowisku dot. wezwania.

d3vofdr

Pegas Nonwovens odnotował 0,47 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 14,36 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Robyg wyemitował w ramach oferty prywatnej 200 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości emisyjnej 20 mln zł, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Archicom zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 21 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 12,1 mln zł z zysku netto za 2015 r., wynoszącego 21,3 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,52 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ.

Rada nadzorcza ZUE podjęła uchwały w sprawie powołania zarządu spółki na nową trzyletnią kadencję, w dotychczasowym pięcioosobowym składzie, poinformowała spółka.

d3vofdr

Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 czerwca o przeznaczeniu 39,48 mln zł z zysku netto za 2015 r., wynoszącego 78,91 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2,86 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ.

Rada nadzorcza Biotonu odwołała z funkcji prezesa Sławomira Ziegerta i delegowała członka rady nadzorczej Marcina Dukaczewskiego do pełnienia funkcji prezesa przez okres 3 miesięcy, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Astarty Holding zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przekazaniu zysku netto w wysokości 15,94 mln euro do zatrzymanych rezerw, podała spółka.

Moody's Investors Service przyznał tymczasowy rating na poziomie Baa3 dla euroobligacji, w związku z planowaną emisją przez Orlen Capital AB (publ), której gwarantem będzie PKN Orlen, podała spółka.

d3vofdr

Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 22 czerwca o pokryciu straty netto za 2015 r. w wysokości 278,03 mln zł z kapitału rezerwowego, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi o możliwej wypłacie dywidendy, zarząd Bogdanki zarekomendował niewypłacanie jej za 2015 r.

W związku z wykazaniem w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok straty netto, zarząd Enei zdecydował, że nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za ten okres, podała spółka.

d3vofdr

Podziel się opinią

Share
d3vofdr
d3vofdr