Trwa ładowanie...
d2a9xeq
15-02-2017 17:33

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Integer.pl zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę do 776 421 zł poprzez emisję do 776 421 akcji zwykłych na okaziciela serii M z pozbawieniem prawa poboru, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

d2a9xeq
d2a9xeq

T-Bull przekroczył łącznie 200 mln pobrań swoich mobilnych produkcji, podała spółka.

Tech Invest Group zanotował zysk netto w wysokości ponad 20 mln zł w 2016 r., w tym ponad 7 mln zł w samym IV kwartale 2016 r. To efekt sprzedaży części pakietu akcji oraz aktualizacji wartości rynkowej inwestycji funduszu - notowanego na NewConnect producenta gier T-Bull, podała spółka.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie GPW)
określił w uchwale, że pierwszy dzień notowań obligacji Bestu serii R2 został wyznaczony na czwartek, 16 lutego 2017 r., podała spółka.

Grupa Indata ma umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w związku z dofinansowaniem projektu z zakresu SmartCity do kwoty 10,98 mln zł, podała spółka.

d2a9xeq

Midven liczy na wzrost wartości portfela inwestycyjnego dzięki wzrostowi organicznemu oraz potencjalnym kolejnym inwestycjom kapitałowym w 2017 r., włączając w to możliwy debiut jednej ze spółek portfelowych na rynku giełdowym w ciągu najbliższego roku, podała spółka.

Rada nadzorcza Magellana przychyliła się do wniosku zarządu o niewypłacaniu dywidendy z zysku wypracowanego w 2016 roku, podała spółka.

Polnord wprowadził do sprzedaży 153 mieszkania na nowym osiedlu Fotoplastykon w Gdańsku, poinformowała spółka. W pierwszym etapie inwestycji powstaną 3 4-piętrowe budynki, a ich oddanie do użytku planowane jest na III kwartał 2018 r., podano również.

Skonsolidowane przychody Aforti Holding wyniosły 62,4 mln zł w całym 2016 r., czyli wzrosły o ponad 43% r/r, poinformowała spółka. W ub.r. zysk netto grupy wzrósł o 20% do 0,65 mln zł, a aktywa zwiększyły się prawie dwukrotnie, podano również.

d2a9xeq

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 60,67 mln zł w styczniu br., co oznacza wzrost o 35,1% r/r, podała spółka.

Przychody segmentu produkcji radiofarmaceutyków Synektik wyniosły w 2016 r. wg danych przed audytem 15 mln zł i były o 24% wyższe niż rok wcześniej (w samym IV kwartale było to 4,4 mln zł i 39% wzrostu), poinformowała spółka, Wyraźnie zwiększyła się sprzedaż eksportowa, która w 2016 r. przekroczyła 1,1 mln zł i była o 60% wyższa niż w 2015 r., podano również.

ABC Data uznaje roszczenia Lark Europe za niezasadne i bezpodstawne oraz zapowiada podjęcie stosownych kroków prawnych, podała spółka.

d2a9xeq

QubicGames obniżył prognozy finansowe na 2016 r. i obecnie szacuje stratę netto za ten okres w wysokości 800 tys. zł, podała spółka.

Voicetel Communications odnotował 1,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2016 r. wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Boruta-Zachem planuje rozpocząć sprzedaż innowacyjnych produktów na bazie biosurfaktantów na przełomie I i II kw. 2017 r., podała spółka.

d2a9xeq

Boruta-Zachem odnotowała 1,46 tys. zł jednostkowej straty netto w IV kw. 2016 r. wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GTC Commercial Development - spółka zależna Globe Trade Centre (GTC) - otrzymała potwierdzenie, że pozwolenie na budowę centrum handlowego Ada Mall w Belgradzie jest prawnie wiążące, podało GTC.

Grupa Żywiec odnotowała 272,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 298,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d2a9xeq

Unified Factory odnotowało 4,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 2,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Avia Solutions Group odnotowała 2,66 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 4,1 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fachowcy.pl Ventures odnotował 0,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 2,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d2a9xeq

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła zawiesić obrót akcjami spółek Westa ISIC i JJ Auto do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym spółki te przekażą do publicznej wiadomości raporty roczne za rok obrotowy 2014 i 2015, podała GPW.

Zarząd GPW zdecydował o wykluczeniu z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji spółki TelforceOne z dniem 21 lutego, podała giełda.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Calatrava Capital karę pieniężną w wysokości 700 tys. zł. oraz bezterminowo wykluczyła akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW, co nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja KNF stanie się ostateczna, podał urząd.

Bloober Team odnotował 1,54 mln zł zysku netto w IV kw. 2016 r. wobec 3,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

d2a9xeq
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2a9xeq