Trwa ładowanie...
d2qvco4
21-03-2017 18:58

Przegląd informacji ze spółek

Rafako odnotowało 10,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 34,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d2qvco4
d2qvco4

Zarząd Mennicy Polskiej rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2016 rok w kwocie 0,70 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 35 796 667,2 zł z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez spółkę, a pozostałą kwotę w wysokości 20 849 501,4 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, podała spółka.

Grupa Pelion zamierza przeznaczyć na finansowanie inwestycji rzeczowych około 120 mln zł w okresie najbliższych 12 miesięcy wobec 59,6 mln zł w ub. roku i ocenia, że realizacja tych zamierzeń jest niezagrożona, podała spółka. Inwestycje obejmą przede wszystkim rozbudowę i modernizację bazy logistycznej, modernizację budynków i budowli oraz zakup sprzętu i oprogramowania IT.

Orion Investment odnotował 5,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 6,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały ofertę o wartości 174,5 mln zł netto złożoną przez ZUE jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu POIiŚ 5.2 - 4 "Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy - Chorzew Siemkowice", podała spółka.

d2qvco4

NTT System odnotował 3,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 5,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AAT Holding odnotował 14,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 15,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pelion odnotował 4,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 85,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Simple odnotowało 0,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 5,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d2qvco4

Mostostal Zabrze podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wyceny kontraktu, która skutkuje przeszacowaniem przychodów w łącznej kwocie ok. 2 mln euro (tj. 8,9 mln zł) oraz o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość należności w kwocie 1,6 mln euro (tj. 6,9 mln zł), podała spółka.

Wawel wnioskuje o przeznaczenie kwoty 29,99 mln zł z zysku za rok 2016, czyli 20 zł na akcję na wypłatę dywidendy, podała spółka.

Netia rozpoczęła sprzedaż usług na łączach zmodernizowanych do standardu światłowodowego (oferta do 900 Mb/s), podał operator.

d2qvco4

Prime Minerals zamierza utworzyć spółkę prawa handlowego lub zakupić udziały w spółce prawa handlowego na terytorium jednego z państw azjatyckich, podała spółka. Działania te związane są z dotychczasową działalnością spółki w zakresie wydobycia rudy niklu na wyspie Sulawesi (Republika Indonezji).

Pierwsze notowanie akcji JWW Invest na rynku głównym GPW, po przejściu z NewConnect, odbędzie się w środę, 22 marca, podała giełda.

Dino Polska i Tomasz Biernacki zawarli z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowy ramowe, zgodnie z którymi EBOR może nabyć w ramach oferty publicznej akcje, które stanowić będą nie mniej niż 5%, a nie więcej niż 10% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Dino, podała spółka w aneksie do prospektu.

d2qvco4

Grupa Redan liczy na wypracowanie zysku w 2017 roku, dzięki poprawie wyników zarówno segmentu modowego, jak i dyskontowego. Celem w Top Secret jest osiągnięcie progu rentowności lub jego lekkie przekroczenie. W segmencie dyskontowym grupa chce osiągnąć rentowność z działalności zagranicznej, poinformował prezes Redanu Bogusz Kuszyński.

ABC Data może w ciągu kilku tygodni uruchomić platformę business-to-business (B2B) usług sprzedaży usług chmurowych (Cloud), poinformowała prezes Ilona Weiss.

ABC Data zakłada, że bieżący rok będzie wynikowo lepszy niż ubiegły, poinformowała prezes Ilona Weiss.

d2qvco4

LC Corp planuje wprowadzenie do oferty ok. 1 817 mieszkań i lokali usługowych w 2017 r., wynika z raportu rocznego.

LC Corp rekomenduje wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 31,33 mln zł, czyli 0,07 zł na akcję, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ocenia, że branża "małego LNG" ma przed sobą duże perspektywy wzrostu, poinformował wiceprezes ds. handlowych Maciej Woźniak.

Erbud ocenia, że może osiągnąć poprawę rentowności operacyjnej do ok. 3% marży EBIT w 2017 r. wobec 2,56% w ubiegłym roku, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak. Rekordowy portfel zamówień zapowiada - w jego opinii - historyczny rok dla spółki.

d2qvco4

Adam Sawicki podjął decyzję o odejściu z T-Mobile Polska z dniem 31 marca br. Stanowisko prezesa T-Mobile Polska 1 kwietnia br. obejmie Andreas Maierhofer, poinformowała firma.

EuroRating nadał Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) rating kredytowy na poziomie B, podała agencja. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

Energa Operator - spółka zależna Energi - może pozyskać ponad 3,2 mld zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej, podało Ministerstwo Rozwoju.

Energa Wytwarzanie - spółka zależna Energi - zmodernizuje dwie kolejne elektrownie wodne: w miejscowościach Borowo w województwie zachodniopomorskim i Krzynia w województwie pomorskim, podała spółka.

Marvipol spodziewa się, że realizacja jego inwestycji apartamentowej przy ul. Grzybowskiej w Warszawie rozpocznie się w połowie bieżącego roku, poinformował ISBnews członek zarządu odpowiedzialny za segment deweloperski Mariusz Poławski.

Marvipol zakłada, że osiągnie porozumienie ws. sprzedaży dwóch projektów magazynowo-logistycznych w gm. Ożarów do połowy bieżącego roku, poinformował ISBnews członek zarządu odpowiedzialny za segment deweloperski Mariusz Poławski. Spółka zamierza konsekwentnie angażować się w segment magazynowo-logistyczny, w którym do tej pory zainwestowała ponad 80 mln zł.

Marvipol zakłada wzrost sprzedaży mieszkań o co najmniej 10% r/r do ok. 700 w 2017 r., poinformował ISBnews członek zarządu odpowiedzialny za segment deweloperski Mariusz Poławski. Cel ma zostać zrealizowany dzięki nadal wysokiej sprzedaży w Central Park Ursynów, wzrostowi sprzedaży w Riviera Park i "co najmniej tak dobrej, jak ubiegłoroczna" sprzedaży lokali z Bemowo Residence.

Rada nadzorcza Radpolu powołała zarząd ósmej kadencji w dotychczasowym składzie, z pełniącą obowiązki prezesa Anną Kułach, podała spółka.

Infoscan zakończył w USA badanie użyteczności (Usability/Human Factor Study) urządzenia do diagnostyki bezdechu sennego, podała spółka. Jest ono jednym z elementów procedury związanej z dopuszczeniem produktu na rynek amerykański, czyli uzyskaniem zgody FDA (Agencja ds. Żywności i Leków). Formalny wniosek o dopuszczenie zostanie złożony do tej instytucji w ciągu kilku tygodni, zapowiedziała spółka.

Larq zakończył 2016 rok raportowanym zyskiem netto w wysokości 25,3 mln zł wobec 7,8 mln zł raportowanej straty za rok 2015, podała spółka. Wyniki finansowe nie są porównywalne w ujęciu rok do roku, ponieważ w 2016 roku spółka zakończyła etap przekształcania, w ramach którego przeniosła swoje główne aktywa do funduszu Larq Growth Fund I FIZ, podano także.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
bierze pod uwagę potencjalne akwizycje, planuje także poszerzyć w tym roku portfolio o nowe produkty, poinformował prezes Piotr Osiecki.

Rawlplug planuje ok. 40 mln zł nakładów inwestycyjnych w tym roku wobec 42,14 mln zł w ub.r. i zamierza sfinansować je ze środków własnych oraz z leasingu, podała spółka.

Inpro planuje wprowadzenie do oferty 718 nowych mieszkań i domów w 2017 r. wobec 607 wprowadzonych rok wcześniej, poinformował prezes Piotr Stefaniak.

Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja wyniósł 1 201 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającą na konsorcjantów) na koniec 2016 r., podała spółka. W ubiegłym roku spółki z Grupy podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 911 mln zł (z wyłączeniem wartości robót przypadających na konsorcjantów).

Kredyt Inkaso zdecydował o emisji obligacji serii C1 o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł, podała spółka.

Zarząd CEZ postanowił rekomendować akcjonariuszom wypłatę 17,8 mld CZK dywidendy z zysku za 2016 r., tj. 33 CZK na akcję, podała spółka.

Grupa Trakcja odnotowała 54,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 50,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mostostal Warszawa odnotował 16,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 31,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CEZ prognozuje, że osiągnie wynik EBITDA na poziomie 52 mld CZK i zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe w przedziale 12-17 mld CZK w 2017 r., podała spółka.

Inpro odnotowało 27,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 24,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CEZ odnotował 14 281 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 20 739 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polska Grupa Energetyczna (PGE), Enea, Energa i PGNiG Technologie ogłosiły wezwanie do sprzedaży 168 408 akcji Polimeksu-Mostostalu, stanowiących 0,07% kapitału, podało pośredniczące w wezwaniu Ipopema Securities. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie w wysokości 4,9 zł.

Rawlplug odnotował 32,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 20,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ABC Data odnotowało 17,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 46,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferro odnotowało 29,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 22,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TXM odnotował 13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 16,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Redan odnotował 0,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 13,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Altus TFI odnotowało 78,35 mln zł jednostkowego zysku netto w 2016 r. wobec 61,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pragma Inkaso odnotowała 2,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 0,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Selena FM może rozważyć akwizycje jako uzupełnienie wzrostu organicznego, poinformował prezes Jean-Noël Fourel.

Selena FM odnotowała 32,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 26,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Erbud wypracował portfel zamówień w wysokości ponad 2 000 mln zł na koniec 2016 r., z czego 1 573 mln przypadało na rok 2017, podała spółka.

Erbud odnotował 35,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2016 r. wobec 23,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniósł 1,08 mln zł wobec 31,69 mln zł w 2015 r. Skonsolidowany zysk netto ogółem przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej to 1,79 mln zł wobec 27,85 mln zł.

d2qvco4
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2qvco4