Trwa ładowanie...
ddsc1sv
ddsc1sv

Przegląd informacji ze spółek

Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał zależnej od PMPG Polskie Media spółce Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost (AWR Wprost) oraz pozwanym dziennikarzom przeprosić Kamila Durczoka, a także zapłacić solidarnie kwotę 500 tys. zł, podała spółka. W ocenie PMPG wyrok jest niesłuszny i istnieją zasadne podstawy do wniesienia przez AWR Wprost środka odwoławczego.
Share
ddsc1sv

Grupa Kapitałowa Immobile nabyła w wezwaniu 630 440 akcji spółki Projprzem, osiągając 25,75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podało Biuro Maklerskie Alior Banku.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 36,1% r/r do 548 mln zł w kwietniu 2016 r., podała spółka.

Zarząd Selena FM rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 6 850 200,00 zł z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2015, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,3 zł, podała spółka.

ddsc1sv

Akcjonariusze Cloud Technologies zdecydowali o upoważnieniu zarządu do podjęcia działań zmierzających do przeniesienia notowań akcjami spółki na rynek regulowany GPW z NewConnect, wynika z uchwał walnego.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości 547 100 zł tj. 0,2 zł na jedną akcję, podała spółka.

Marvipol zwiększył liczbę sprzedanych mieszkań i lokali usługowych o 20% r/r do 59 szt. w kwietniu br, podała spółka.

Akcjonariusze Kruka zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 35,49 mln zł na wypłatę dywidendy o wartości 2 zł na jedną akcję za 2015 rok, podała spółka.

ddsc1sv

Terminowy wykup euroobligacji o wartości 250 mln euro pozwoli Bankowi Ochrony Środowiska (BOŚ) obniżyć koszty finansowania działalności, poinformował ISBnews p.o. prezesa, Stanisław Kluza. W najbliższym czasie BOŚ zamierza pozyskiwać finansowanie na rynku depozytów złotowych. Równolegle bank jest w trakcie procedury dokapitalizowania, która ma zostać sfinalizowana do końca czerwca br. BOŚ zapowiada także dywersyfikację portfela kredytowego, zamierza postawić m.in. na wysokomarżowe produkty dla klientów detalicznych oraz korporacyjnych.

Akcje spółki Voicetel Communications zadebiutują na NewConnect we wtorek, 10 maja, podała giełda.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) dokonał zwrotu kaucji z odsetkami w kwocie 264,99 mln euro (1,169 mld zł) spółce zależnej BOS Finance AB z siedzibą w Szwecji, podała instytucja. Środki z kaucji posłużą do spłaty zobowiązań BOS Finance z tytułu emisji euroobligacji.

Skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego w I kw. 2016 r. mógł wynieść od 219 mln zł do 248 mln zł przy konsensusie na poziomie 236 mln zł wobec 261 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

ddsc1sv

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w I kw. 2016 r. mógł wynieść od 510 do 548 mln zł przy konsensusie na poziomie 530 mln zł wobec 625 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

Akcjonariusze NTT System zdecydowali o przeznaczeniu niemal 4,38 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 32 gr na akcję, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozważa kilka scenariuszy dotyczących wspólnego z Tauronem Polska Energia projektu elektrociepłowni w Stalowej Woli, w tym przeniesienia inwestycji na warszawski Żerań. Inwestycja opóźni się o ok.2,5-3 lat, poinformował wiceprezes Bogusław Marzec.

Zarząd Kruka zdecydował o emisji obligacji serii AB2 o łącznej wartości nominalnej do 135 mln zł w ramach III programu emisji obligacji publicznych, podała spółka.

ddsc1sv

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) skupia się na utrzymaniu wysokiego ratingu, dlatego chce utrzymać niski poziom zadłużenia, poinformował prezes Piotr Woźniak.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest przekonane o opłacalności inwestycji w Polską Grupę Górniczą w długim terminie. W najbliższych tygodniach mają zostać uzgodnione szczegóły operacyjne związane z inwestycją, poinformował prezes Piotr Woźniak.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zdecyduje, czy kontynuować projekt łupkowy w zależności od wyników planowanego na czerwiec szczelinowania odwiertów w Wysinie na Pomorzu, poinformował prezes Piotr Woźniak.

Konsorcjum Qumaka i firmy Computex zawarło umowę z Inspektoratem Uzbrojenia, na mocy której dostarczy infrastrukturę informatyczną na potrzeby Sił Zbrojnych RP za blisko 13 mln zł brutto, podał Qumak.

ddsc1sv

Grupa Baltona zanotowała w kwietniu br. wzrost przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług w segmentach travel retail i food & beverage - w sklepach wolnocłowych spadły o 8% r/r, a w punktach gastronomicznych wzrosły o 12% r/r, podała spółka.

Griffin Property Finance II udzielił ok. 10 mln euro finansowania typu mezzanine na rozbudowę CH Tarnovia w Tarnowie. Środki zostaną przeznaczone na budowę pierwszego w mieście pięciosalowego multipleksu i wsparcie procesu rekomercjalizacji pierwszego piętra galerii, podał Griffin.

Mennica Polska ocenia, że bieżący rok będzie najlepszym w historii w segmencie menniczym grupy. Atrakcyjny pod względem wyników, będzie jednocześnie wymagający na poziomie cash flow, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Zambrzycki. Firma ma obecnie zakontraktowany poziom produkcji rzędu 1,5 mld monet.

PKO Bank Polski przedstawi rekomendację dotycząca podziału zysku, wypracowanego w 2015 roku, w ciągu kilkunastu dni, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

ddsc1sv

PKO Bank Polski chce w tym roku wypracować najwyższy zysk netto w sektorze pomimo podatku bankowego, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

PKO Bank Polski oczekuje dalszego wzrostu wyniku odsetkowego, który w I kw. zwiększył się o prawie 11% r/r oraz poprawy marży odsetkowej netto o ok. 10 punktów bazowych do końca 2016 roku, poinformował wiceprezes Bartosz Drabikowski.

PKO Bank Polski zamierza w przyszłym miesiącu przedstawić strategię grupy na lata 2016-2020, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

Atal wprowadził do sprzedaży w inwestycji Chojny Park Domy w Łodzi 29 komfortowych domów w zabudowie szeregowej, poinformowała spółka. Atal liczy na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w tej inwestycji w II kw. 2017 r.

Comarch wesprze Media Broadcast, największego operatora oferującego nadajniki naziemne i telewizyjne w Niemczech, w udostępnieniu płatnych usług cyfrowych DVB-T2 TV poprzez sieć dystrybutorów i aplikację web shop, poinformowała spółka.

Kruk prowadzi rozmowy z bankami i inwestorami zagranicznymi spoza Polski na temat pozyskania finansowania w euro. Środki z emisji obligacji spółka chce przeznaczać na zakup pakietów wierzytelności na rynkach zagranicznych, na których działa, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. W planach jest także emisja obligacji dla klientów detalicznych w ramach programu do 300 mln zł.

Immofinanz zwiększył poziom najmu w inwestycjach biurowych na wszystkich swoich rynkach, o ok. 7 pkt proc., do prawie 82% na koniec roku finansowego 2015/2016 (stan na 30 kwietnia 2016), podała spółka. Umowy najmu w tym sektorze, zgodnie z wstępnymi wyliczeniami, wyniosły łącznie ok. 388 tys. m2, co oznacza 29% dostępnej powierzchni w portfelu firmy.

Dom Development rozpoczął sprzedaż osiedla Ursynovia w Warszawie, na którym powstaną łącznie 183 lokale. Inwestycja zostanie oddana do użytku w III kwartale 2017 roku, podała spółka.

Spółka zależna Adiuvo Investments - Cambridge Chocolate Technologies Polska (CCTP) - zawarła ze spółką prawa węgierskiego Tensus Medical Services umowę dystrybucyjną, poinformował Adiuvo Investments.

Synthos zawarł umowę nabycia INEOS Styrenics - przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją polistyrenu spienialnego (EPS) - od INEOS Enterprises za 80 mln euro, podała spółka. Przejęcie zwiększy zdolności przetwórcze styrenu grupy do ponad 600 tys. ton roczne.

AmRest Holdings SE i jego spółki zależne AmRest Sp. z o.o. (AmRest Polska) i AmRest s.r.o. (AmRest Czechy) podpisały aneks do umowy kredytowej z Bankiem Pekao, Bankiem Zachodnim WBK, Bankiem BGŻ BNP Paribas i ING Bankiem Śląskim zwiększający kwotę kredytów o 50 mln euro i 100 mln zł, podała spółka.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powołała zarząd IX kadencji z Tomaszem Gawlikiem jako prezesem, podała spółka.

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica zarekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 39,48 mln zł z zysku za 2015 r., wynoszącego 78,91 mln zł, co da wypłatę w wysokości 2,86 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze CCC zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 2 czerwca o przeznaczeniu 86,02 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 2,24 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało w I kw. br. spadek przychodów w segmentach Poszukiwanie i Wydobycie oraz Obrót i Magazynowanie z związku z sytuacją rynkową. Jednocześnie grupa odnotowała poprawę w segmentach Dystrybucja oraz Wytwarzanie, podała spółka.

Synektik odnotował 0,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) PKO Banku Polskiego, uwzględniającym podatek bankowy wyniósł 57% na koniec I kw. br. wobec 49,4% rok wcześniej, podał bank. Wskaźnik C/I grupy po wyłączeniu podatku od niektórych instytucji finansowych wyniósł 55,6%.

Koszt ryzyka PKO Banku Polskiego ukształtował się na poziomie 72 pkt bazowych na koniec I kw. br. , co oznacza spadek o 0,2 pkt proc. w skali roku w efekcie poprawy wyniku na kredytach gospodarczych, podał bank.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 1 386 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1 243 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKO Bank Polski odnotował 638,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 647,18 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Kruk odnotował 60,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 50,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ddsc1sv

Podziel się opinią

Share
ddsc1sv
ddsc1sv