Trwa ładowanie...
dyrof2j

Przegląd informacji ze spółek

New World Resources (NWR) zakłada, że może odnotować stratę EBITDA w wysokości 51 mln euro w 2016 r. i 60 mln euro w 2017, wynika z nieadytowanych projekcji przygotowanych w związku z rozpoczęciem procesu przeglądu strategicznego. Spółka zakłada też, że konieczne będzie zamknięcie części jej kopalń.

Share
dyrof2j

Hawe rozpoczęło prace nad sporządzeniem wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, podała spółka.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez CCC kontroli nad eobuwie.pl, podał CCC.

Famur zdecydował o uruchomieniu programu emisji obligacji do łącznej kwoty 500 mln zł, podała spółka.

dyrof2j

Mar-Bud Budownictwo podpisał kontrakt o wartości 6,83 mln euro ze spółką zależną od BBI Development - Centrum Praskie Koneser - na przebudowę i adaptację budynku wielofunkcyjnego realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego Centrum Praskie Koneser wraz z towarzyszącą temu budynkowi infrastrukturą, podał BBI Development.

Rada nadzorcza PKP Cargo delegowała Macieja Andrzeja Libiszewskiego do wykonywania czynności członka zarządu do 18 marca 2016 r. i powierzyła mu pełnienie obowiązków prezesa, podała spółka.

Spółki zależne Groclinu sprzedały nieruchomości firmie Kollamat, podał Groclin. Wartość transakcji została ustalona na 14,5 mln zł netto.

Orion Investment wyemitował w ramach oferty prywatnej 100 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości emisyjnej 10 mln zł, podała spółka.

dyrof2j

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU)
zakupił w ramach drugiej transzy 7,24 mln akcji Alior Banku, stanowiących ok. 9,96% kapitału zakładowego po spełnieniu warunków zawieszających, podało PZU.

Polnord wyemitował 60 tys. sztuk czteroletnich, zabezpieczonych obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. Obligacje zostały w całości objęte przez SGB Bank, podała spółka.

Tauron Polska Energia przyjmie w przyszłym roku aktualizację strategii korporacyjnej, w której zawrze m.in. politykę w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). Spółka przygląda się także projektom inwestycyjnym, w tym projektowi bloku parowo-gazowego w Stalowej Woli, poinformował prezes Remigiusz Nowakowski.

Dekpol przydzielił na rzecz funduszy Pioneer FIO oraz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO przydziału 9 000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C3 o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 9 mln zł, podała spółka.

dyrof2j

Tauron Polska Energia liczy na poprawę rentowności w kopalni Brzeszcze i docelowo pokrycie własną produkcją węgla ok. 50-60% łącznej produkcji energii, poinformował prezes Remigiusz Nowakowski.

Tauron Polska Energia nie dostrzega ryzyka płynnościowego w związku z brakiem decyzji akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału, poinformował prezes Remigiusz Nowakowski.

PKP SA otworzyły nowy dworzec kolejowy w Sopocie, zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) z udziałem PKP, miasta Sopotu i inwestora prywatnego - Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej, podała spółka.

PZL-Świdnik - z grupy AgustaWestland - zrealizował umowę dotyczącą dostawy 2 śmigłowców dla Lotnictwa Policji Ugandy, poinformowała spółka.

dyrof2j

AXA zamierza zwiększyć swoją obecność w Polsce poprzez akwizycję towarzystwa ubezpieczeń Liberty Ubezpieczenia. Wartość transakcji została ustalona na kwotę 92,3 mln zł powiększoną o wartość aktywów netto na dzień jej zamknięcia, podała AXA.

Euronet Polska wprowadził możliwość szybkich przekazów bankomatowych. Usługa przekazu gotówki z urządzenia na urządzenie jest możliwa w 5310 bankomatach oraz wpłato-bankomatach Euronet, zlokalizowanych poza oddziałami banków na terenie całego kraju, podała firma.

Zarząd PKP Cargo otrzymał od PKP S.A. - akcjonariusza spółki - pismo o powołaniu z dniem 17 grudnia 2015 r. do składu rady nadzorczej PKP Cargo Mirosława Pawłowskiego, Andrzeja Wacha, Macieja Andrzeja Libiszewskiego, Małgorzaty Kryszkiewicz, Czesława Warsewicza i Jerzego Kleniewskiego, podała spółka.

11bit Studios zakłada, że projekt Games Republic zacznie dokładać się do przychodów grupy w 2016, a do zysków w 2017 roku, poinformował prezes Grzegorz Miechowski.

dyrof2j

Skanska i PKS Poznań zakończyły negocjacje zakupu byłego dworca autobusowego na skrzyżowaniu ulic Matyi i Wierzbięcice. Strony podpisały właśnie umowę przedwstępną, a wartość transakcji wyniesie 63,5 mln zł, poinformowała Skanska.

Ronson Development sprzedał do tej pory ponad 200 mieszkań z 326 oferowanych na osiedlu Moko na warszawskim Mokotowie, podała spółka. Zakończenie budowy pierwszego etapu planowane jest na II kwartał 2016 r., a drugiego na IV kwartał 2016 r.

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze wypowiedziało Konsalnetowi umowę usług ochrony w Porcie im. Fryderyka Chopina. Spółka podtrzymuje wolę współpracy w celu sprawnego przekazania pracowników i infrastruktury w celu płynnego i bezpiecznego dla pasażerów przejęcia przez PPPL obowiązków w zakresie kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu na lotnisku, podał Konsalnet Holding.

Carrefour uruchomił w Polsce tuż przed świętami nowy kanał sprzedaży, jakim jest sklep internetowy eCarrefour.pl, poinformowała spółka.

dyrof2j

Akcje spółki 11 Bit Studios zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 1,26% wobec ceny odniesienia i wyniósł 68,1 zł.

Braster podpisał porozumienie z firmą Pezy Development na wykonanie finalnej konsumenckiej wersji urządzenia do diagnostyki raka piersi - Braster Tester. Partner z Holandii zaprojektuje Tester przeznaczony do sprzedaży dla kobiet oraz przygotuje jego industrializację do masowej produkcji na zasadzie outsourcingu u renomowanego partnera zajmującego się tzw. produkcją kontraktową, podał Braster.

SMT podjęło uchwałę w sprawie programu odkupu 1,13 mln akcji własnych po cenie od 10 do 30 zł w terminie do końca marca 2016 roku, wynika z regulaminu skupu.

Briju jest zadowolone z wyników sprzedaży osiąganych w IV kwartale i czeka na szczyt sprzedażowy w ostatnich dniach przed świętami, poinformował prezes Przemysław Piotrowski. Sieć jubilerska spółki liczy już 30 sklepów.

Global Cosmed przejmie Global Cosmed Group z Jawora oraz spółki z nią powiązane, w tym niemieckie, podała spółka. Dzięki transakcji o wartości ponad 217 mln zł ma powstać grupa, zdolna do kolejnych akwizycji w przyszłości. Ma ona zostać sfinalizowana do końca maja 2016 r.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nabędzie, w ramach drugiej transzy, kolejne 7,24 mln akcji Alior Banku, stanowiących ok. 9,96% kapitału zakładowego po spełnieniu warunków zawieszających, podało PZU.

Sygnity kończy wdrożenie nowego, rozwojowego 5-letniego planu strategicznego i zakłada, że zaprezentuje go w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, poinformował prezes Janusz R. Guy.

Przychody Sygnity na rok obrotowy 2015/2016 z umów podpisanych do 15 grudnia br. wynoszą prawie 320 mln zł, poinformował prezes Janusz R. Guy.

Sygnity oczekuje osiągnięcia dodatniej dynamiki zarówno w przychodach, jak i zyskach w kolejnym roku obrotowym (rozpoczętym 1 października 2015), poinformował prezes Janusz R. Guy.

Sygnity odnotowało 4,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2014/2015 (1 października 2014 - 30 września 2014) wobec 12,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

dyrof2j

Podziel się opinią

Share
dyrof2j
dyrof2j