Trwa ładowanie...
djd0y5d

Przegląd informacji ze spółek

ING Bank Śląski planuje wyemitowanie drugiej emisji własnych dłużnych papierów wartościowych do wartości 600 mln zł w ramach Programu Emisji Własnych Dłużnych Papierów Wartościowych, podała instytucja.

Share
djd0y5d

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi BPH kontynuację programu postępowania naprawczego do końca czerwca 2016 roku, skutkującą koniecznością sporządzenia projekcji ekonomiczno-finansowych oraz programu działań operacyjnych realizujących zakładane przez bank cele biznesowe, podała instytucja.

Akcjonariusze Fortuna Entertainment Group zdecydowali o objęciu przez Pera Widerstroma funkcji prezesa, wynika z uchwał walnego.

T-Mobile Polska liczy na pozyskanie 350 tys. klientów nowego subskrypcyjnego serwisu wideo na żądanie (SVOD) Strefa T-Mobile na należącej do TVN platformie VOD Player.pl do końca przyszłego roku, poinformował członek zarządu operatora Grzegorz Bors.

SI-Consulting chce w ciągu 3-4 lat zwiększyć przychody do 100 mln zł z 40 mln zł obecnie, poinformował agencję ISBnews prezes Czesław Janus. Według niego, stanie się to dzięki dynamicznemu rozwojowi oferty oraz ekspansji na rynkach zagranicznych.

djd0y5d

Grodno ustaliło cenę emisyjną w ofercie publicznej na poziomie 3,00 zł za jedną akcję, podała spółka. Spółka oferuje łącznie 3,5 mln akcji, a zapisy w transzy dużych i małych inwestorów potrwają od 3 do 5 grudnia br.

Akcjonariusze Alior Banku przyjęli uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z bez prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Bank Pekao jako pierwszy w Polsce uruchomił mobilne płatności zbliżeniowe telefonem w technologii HCE (Host Card Emulation) w oparciu o specyfikację MasterCard Cloud Based Payment. Jest to kolejny etap rozwoju płatności mobilnych PeoPay, poinformował wiceprezes banku Grzegorz Piwowar.

Polimex-Mostostal zawarł ze spółką Erbud Industry Centrum przedwstępną umowę sprzedaży wybranych aktywów za cenę 2,40 mln zł netto (2,95 mln zł brutto), podał Polimex.

djd0y5d

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez grupę Wojas wyniosła 19,47 mln zł w listopadzie br. i była wyższa o 26,1% w skali roku, poinformowała spółka.

Rank Progress otrzymał ostateczne pozwolenie na budowę i przygotowuje się do realizacji Galerii Aviator - największego centrum handlowo-rozrywkowego w Mielcu i regionie, podała spółka.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w listopadzie br. 6,30 USD/b wobec 4,80 USD/b miesiąc wcześniej i w porównaniu do 0,60 USD/b przed rokiem, podała spółka.

Rozpoczynający za kilka dni pierwotną ofertę publiczną Dekpol ocenia, że bieżący rok jest równie dobry jak ubiegły i ma nadzieję na dalszą poprawę wyników w przyszłości, poinformował członek zarządu ds. finansowych Rafał Dietrich. Dywidenda możliwa jest najwcześniej od 2016 roku.

djd0y5d

Komputronik ocenia, że po wynikach I półrocza poziom 2 mld zł przychodów w całym roku finansowym 2014/15 "staje się całkiem prawdopodobny" i jednocześnie liczy, że II półrocze będzie lepsze od pierwszych sześciu miesięcy r. fin., poinformował dyrektor finansowy spółki Krzysztof Nowak.

Eurocash zawarł umowy z dwoma funduszami zarządzanymi przez MCI Management, dzięki czemu obejmie akcje istniejących i nowych akcji Frisco, dające łącznie 44,13% udziału w kapitału zakładowym po jego podniesieniu, podała spółka.

Oferta konsorcjum spółek Zeus (z grupy kapitałowej Elektrotimu) oraz Elektrobud-Grudziądz - z ceną 41,08 mln zł brutto - została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu na budowę ogrodzenia wokół kompleksu wojskowego oraz dwóch nowych biur przepustek przy głównych wjazdach w Redzikowie, podał Elektrotim.

Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował SI-Consulting, który powstał z połączenia firmy Impel IT z SI-Consulting S.A., poinformowali przedstawiciele spółki. Nowy podmiot ma aspiracje do bycia liderem w swojej branży i chce szybko podwoić 40-milionowe dziś przychody.

djd0y5d

Przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane HydroPhi Technologies Europe rusza dziś i zakończy się 16 grudnia. Spółka zaoferuje w ramach oferty publicznej bez prawa poboru 10 mln akcji serii D po cenie emisyjnej wynoszącej 0,30 zł, wynika z opublikowane memorandum informacyjnego.

Eurocash sfinalizował umowę z HDS Polska, w wyniku której nabył pakiet kontrolny w spółce prowadzącej sieć salonów prasowych Inmedio, podał Eurocash.

Grupa Robyg wprowadzi do sprzedaży kolejną warszawską inwestycję - Park Wola Residence. W ramach projektu powstanie 318 lokali oraz ogólnodostępny park w sąsiedztwie inwestycji. Ponadto na rynek trafił również IX etap projektu Young City, w ramach którego zostanie wybudowanych 135 mieszkań i 7 lokali usługowych.

Dom Development rozpoczyna sprzedaż 251 mieszkań II etapu Osiedla Wilno II, zwanego Zaułkiem Świętokazimierskim, poinformował agencję ISBnews rzecznik dewelopera Radosław Bieliński.

djd0y5d

Pierwotna oferta publiczna akcji spółki Dekpol rozpocznie się 9 grudnia, kiedy ruszą zapisy w transzy detalicznej. Oferta obejmie do 2,3 mln nowych akcji serii B oraz do 650 tys. istniejących akcji serii A, podano w prospekcie. Spółka liczy na pozyskanie z emisji nowych akcji serii B ok. 70 mln zł.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI wyniosła 3,05 mln zł na koniec listopada, poinformowała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów towarzystwa sięgnęła 3,10 mld zł.

TFI PZU i Tauron podpisały - po zrealizowaniu warunków zawieszających - dokumenty zamykające transakcję sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita Jaworzno III - jednej z największych sieci nowoczesnych gabinetów medycznych na południu Polski, poinformowały spółki. Dla PZU zakup Elvity to kolejny krok do stworzenia własnej sieci placówek opieki zdrowotnej PZU, zaś Tauron zamknął tą transakcją restrukturyzację obszaru medycznego w grupie.

Prawa poboru akcji Plaza Centers zostały dopuszczone do notowań na rynkach głównych giełd w Londynie i Warszawie, podała spółka.

djd0y5d

Zarząd Mikrokasy podjął uchwałę w sprawie emisji 12-miesięcznych niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii M, na podstawie której spółka zamierza wyemitować 200-3000 sztuk papierów o jednostkowej wartości nominalnej 1 tys. zł, poinformowała Mikrokasa.

Konsorcjum CEZ Trade Polska z CEZ AS, Energa-Obrót oraz PKP Energetyka uczestniczą w postępowaniu wykonawczym o zakup energii elektrycznej na pokrycie strat w sieci dystrybucyjnej zarządzanej przez Energa-Operator w 2015 r., podała spółka. Wielkość planowanego zapotrzebowania na energię elektryczną to 1,6 TWh.

Bioton zawarł ze spółkę Biomm z Brazylii umowę dotyczącą przyznania Biomm i/lub podmiotom zależnym prawa wyłączności dotyczącego komercjalizacji wytwarzanych przez spółkę rekombinowanych insulin ludzkich na terytorium Brazylii, poinformowała spółka.

Grupa Azoty rozmawia o przejęciu spółek ze Słowenii, Hiszpanii, Czech i USA, a pierwsze przejęcie - najprawdopodobniej w USA - może zrealizować w przyszłym roku, wynika z nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej".

Swissmed odnotował 0,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku finansowego 2014/2015 (tj. 1 lipca - 30 września 2014) wobec 7,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komputronik odnotował 8,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku finansowego 2014 (tj. 1 kwietnia - 30 września 2014) wobec 6,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

djd0y5d

Podziel się opinią

Share
djd0y5d
djd0y5d