Trwa ładowanie...
d1xkjli

Przegląd informacji ze spółek

Polwax odnotował 16,20 mln zł zysku netto w I-III kw. 2014 r. wobec 11,50 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Share
d1xkjli

Tarczyński odnotował 4,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 1,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MLP Group odnotowało 11,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 2,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Grupy Lotos sporządzony na potrzeby oferty publicznej do 55 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 129.873.362 jednostkowych praw poboru akcji serii D, do 55.000.000 praw do akcji serii D oraz do 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu na rynku podstawowym GPW, podała spółka.

d1xkjli

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia zarejestrował spółki zależne Monnari Trade - Modern Look i Modern Trend, podała spółka. Celem nowych podmiotów będzie wsparcie spółki dominującej w sprzedaży odzieży.

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w III kw. 2014 r. mógł wynieść od 650 do 695 mln zł przy konsensusie na poziomie 673 mln zł wobec 649 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych (PRInż), spółka zależna Mostostalu Zabrze, złożyła pozew przeciwko spółce Drogowa Trasa Średnicowa (DTS) oraz województwu śląskiemu, którego przedmiotem jest roszczenie PRInż o zwrot - według niej nienależnie pobranych - kwot gwarancji o wartości 68,95 mln zł z odsetkami, podał Mostostal.

Notowany na NewConnect MBF Group ma list intencyjny zawarty z Giełdą Papierów Wartościowych w Bukareszcie (Bursa De Valori Bucaresti), którego przedmiotem będzie kooperacja i wzajemne wsparcie w zakresie pomocy udzielanej małym i średnim przedsiębiorstwom w dostępie do finansowania na rynku kapitałowym oraz rozwój alternatywnego systemu obrotu akcjami AeRo na giełdzie w Bukareszcie.

d1xkjli

Atal złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformował prezes Zbigniew Juroszek. Spółka zamierza zaoferować w ramach oferty publicznej do 6,5 mln nowych akcji serii E. Debiut spółki na rynku regulowanym GPW planowany jest w I kwartale 2015 roku.

LPP zakłada, że marża brutto na sprzedaży w tym roku sięgnie 57-58%, poinformował wiceprezes Dariusz Pachla. W III kwartale marża wyniosła 56,7% i była niższa o 0,8 pp w skali roku.

LPP szacuje, że wzrost powierzchni sklepów w 2015 roku sięgnie 21% r/r, co pozwoli osiągnąć 872 tys. m2 na koniec przyszłego roku wobec planów 720 tys. m2 na koniec 2014 roku, poinformował prezes Dariusz Pachla. Dodał, że nie są to ostateczne plany i mogą być zweryfikowane po wynikach za IV kw. br.

LPP chce otworzyć ok. 30 sklepów marki w Reserved w Niemczech w ciągu trzech lat. W przyszłym roku liczba nowo otwartych sklepów w tym kraju wzrośnie o 10 salonów, poinformował wiceprezes Dariusz Pachla. W 2015 r. powstanie także ok. 10 sklepów na Bliskim Wschodzie.

d1xkjli

DCT Gdańsk podpisał z grupą banków komercyjnych i wspierających rozwój umowę kredytową o wartości 290 mln euro na budowę drugiego głębokowodnego nabrzeża kontenerowego i refinansowanie zobowiązań terminalu, podała spółka.

Przygotowująca się do przejścia na rynek główny GPW Selvita wypracuje w całym 2014 r. dodatni wynik netto, a wyniki III kw., w którym spółka miała 1,63 mln zł zysku netto wskazują na przyspieszenie rozwoju spółki, poinformował wiceprezes Bogusław Sieczkowski.

Grupa Paged po udanym III kw., w którym osiągnęła "najlepszy w ostatnich latach" wynik netto na poziomie 24,5 mln zł, spodziewa się również wysokiej dynamiki wyników w IV kw. br., poinformował wiceprezes Robert Ditrych.

Tauron Ekoenergia podpisał umowę na budowę drugiego etapu farmy wiatrowej Marszewo, o mocy 18 MW, podała spółka.

d1xkjli

Grupa Stalexport osiągnęła zbliżony do ubiegłorocznego zysk netto w wysokości 50,2 mln zł za okres I-III kw. 2014 r., przy wzroście przychodów o 8% do 166,9 mln zł i obniżeniu kosztów finansowych związanych z konsorcjalną umową kredytową o ok. 25%, podała spółka. Ruch na zarządzanej przez spółkę autostradzie A4 wzrósł w tym czasie o 4,1%.

Wilbo w upadłości układowej wypracowało przychody ze sprzedaży na poziomie 8,88 mln zł w III kw. 2014 roku wobec 11,734 mln zł rok wcześniej. Wynik ten jest niższy od założeń spółki, ale Wilbo liczy na stopniową poprawę w kolejnych kwartałach, podała spółka.

Bazując na wzrostach za I-III kw. br. ES-System liczy na poprawę wyników w ujęciu rocznym w całym 2014 r., natomiast skala wzrostu będzie zależna od tempa realizacji projektów w IV kwartale, podała spółka.

DTP odnotowało 6,30 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 4,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d1xkjli

Agora zauważa systematyczną poprawę na rynku reklamy w Polsce i podtrzymuje swoje szacunki wzrostu wartości wydatków na reklamę w 2014 r. Ich wartość może wzrosnąć w przedziale od 1 do 3%, podała spółka.

Pegas Nonwovens uplasował 4-letnie obligacje oferowane w ramach oferty publicznej o łącznej wartości 2,5 mld CZK (ok. 380 mln zł), podała spółka.

Wojas odnotował 0,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 1,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

EMC Instytut Medyczny odnotował 2,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 1,00 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d1xkjli

Pomimo spadku przychodów grupa Energa wypracowała lepsze wyniki na każdym poziomie, zarówno w III kw. br., jak i w okresie 9 miesięcy 2014 r. Największy wpływ na przychody w III kw. miał 20-proc. spadek segmentu sprzedaży.

Robyg otrzymał decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyrażającą zgodę na utworzenie przez spółkę z NCRE II Investments Limited (NCRE) w ramach spółki Robyg Mokotów Investment (RMI) wspólnego przedsięwzięcia. RMI realizuje projekt deweloperski na warszawskim Mokotowie.

Agora odnotowała 10,0 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 9,70 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank BGŻ odnotował 68,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 51,75 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

BNP Paribas odnotował 26,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 26,68 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez grupę Redan wyniosła 49,4 mln zł i w październiku 2014 r. i była 21,2% wyższa w skali roku, poinformowała spółka.

Astarta Holding odnotowała 24,94 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 30,09 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zanotowała 3-proc. wzrost zysku netto do 2,14 mld zł W okresie trzech kwartałów 2014 r. w porównaniu z 2,08 mld zł w analogicznym okresie ub.r., poinformowała spółka. W jej ocenie, to długofalowy efekt inwestycji w wydobycie.

Paged odnotował 21,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 21,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

LPP odnotowało 81,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 110,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AmRest Holding odnotował 31,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 7,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Energa odnotowała 213,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 59,50 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 616 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 654 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AC SA odnotowało 5,81 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 6,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ipopema Securities odnotowała 0,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 1,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Open Finance odnotował 7,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 16,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d1xkjli

Podziel się opinią

Share
d1xkjli
d1xkjli