Trwa ładowanie...
d3dldbp

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Lotos dokonała odpisów aktualizujących bilansową wartość zapasów, których wartość na poziomie skonsolidowanego wyniku operacyjnego (wg MSSF) szacowana jest na ok. 0,4 mld zł w IV kw. 2014 r. Z kolei przeszacowanie zadłużenia spółek grupy denominowanego w walutach obcych może wynieść około 0,51 mld zł, co wpłynie negatywnie na skonsolidowany rachunek zysków i strat, powiększając pozycję kosztów finansowych o szacunkową kwotę 0,27 mld zł, podała spółka. Ponadto wartość tzw. efektu LIFO wyniosła ok. 0,8 mld zł.

Share
d3dldbp

Seco/Warwick ogłosiło zamiar zakupu nie więcej niż 1.073.783 akcji własnych, stanowiących 9,999993% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Cena za jedną akcję została ustalona na 25 zł.
Grupa Lotos dokonała odpisów aktualizujących bilansową wartość zapasów, których wartość na poziomie skonsolidowanego wyniku operacyjnego (wg MSSF) szacowana jest na ok. 0,4 mld zł w IV kw. 2014 r. Z kolei przeszacowanie zadłużenia spółek grupy denominowanego w walutach obcych może wynieść około 0,51 mld zł, co wpłynie negatywnie na skonsolidowany rachunek zysków i strat, powiększając pozycję kosztów finansowych o szacunkową kwotę 0,27 mld zł, podała spółka. Ponadto wartość tzw. efektu LIFO wyniosła ok. 0,8 mld zł.

Agora dokonała odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych, których łączny wpływ na skonsolidowany wynik operacyjny Grupy za czwarty kwartał 2014 r. wyniesie ok. 15 mln zł, podała spółka. Na powyższą kwotę składają się odpisy aktualizujące dotyczące dwóch miesięczników wydawanych przez Agorę.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w styczniu br. 6,20 USD/b wobec 3,90 USD/b miesiąc wcześniej i w porównaniu do -0,10 USD/b przed rokiem, podała spółka.

d3dldbp

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę Vistula Group wyniosły ok. 35,3 mln zł w styczniu 2015 roku i były wyższe o ok. 21,7% niż rok wcześniej, podała spółka.

W referendum strajkowym przeprowadzonym w PKP Cargo 98,1% pracowników opowiedziało się za strajkiem w przypadku niespełnienia przez zarząd postulatów sporu zbiorowego, poinformował Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (KKPS) w PKP Cargo. Frekwencja wyniosła ok. 52%.

ARTnews podjął działania celem ustalenia podstawy faktycznej dla decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która umieściła spółkę na liście ostrzeżeń publicznych, podano w komunikacie.

P3 Logistic Parks sfinalizował transakcję nabycia dwóch parków logistycznych w Polsce i jednego w Rumunii, o łącznej całkowitej powierzchni najmu wynoszącej 467.000 m2 od CA Immobilien Anlagen AG, poinformował dyrektor generalny firmy P3 Ian Worboys.

d3dldbp

Bank Zachodni WBK chce utrzymać w 2015 r. poziom marży odsetkowej netto na poziomie z IV kw. 2014 r., tj. na poziomie 3,54%, choć ze względu na kolejne spodziewane obniżki stóp procentowych może to być bardzo trudne, poinformował prezes Mateusz Morawiecki. Akcja kredytowa banku w tym roku będzie rozwijać się w tempie dwucyfrowym.

Capital Park rozpoczyna realizację projektu biurowego Topos zlokalizowanego w centrum Krakowa. Aktualnie trwa procedura wyboru generalnego wykonawcy. Po jej zakończeniu rozpoczną się prace budowlane. Planowany termin oddania obiektu do użytku to I kwartał 2016 roku, podała spółka.

Mirbud ma umowę z Panattoni Western Poland Management na budowę centrum dystrybucyjnego o powierzchni 32,000 m2, podała spółka. Wartość umowy to 12,2 mln euro brutto.

Bank Zachodni WBK oczekuje, że jego koszty ryzyka w tym roku będzie oscylował poniżej 100 pb. Wskaźnik NPL może spaść do 7,5% w 2015 roku, poinformował prezes Mateusz Morawiecki.

d3dldbp

Qumak uznaje decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), nakładającą karę na firmę, za niemającą rzeczywistego uzasadnienia, wynika z oświadczenia wydanego przez prezesa spółki Pawła Jagusia. Spółka złożyła odwołanie do sądu.

Bank Zachodni WBK oczekuje, że koszty ogółem w warunkach porównywalnych nie będą rosły w tym roku w porównaniu z poprzednim, poinformował prezes Mateusz Morawiecki.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2,861 mld zł na koniec stycznia, podał Quercus. Miesiąc wcześniej wartość aktywów towarzystwa wynosiła 2,855 mld zł.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dodała na listę ostrzeżeń publicznych spółkę ArtNews z siedzibą w Warszawie, podał Urząd.

d3dldbp

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) powołała konsorcjum offsetowe do realizacji projektów związanych z wyposażeniem Sił Zbrojnych RP w zestawy rakiet przeciwlotniczych średniego zasięgu ?Wisła", podało Ministerstwo Skarbu Państwa. Warty 16 mld zł kontrakt przewiduje zakup 8 baterii od 2018 r.

LiveChat Software miał 9679 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat, tj. o 251 netto więcej niż miesiąc wcześniej, na dzień 1 lutego 2015 r.

Bank Zachodni WBK utrzymał wskaźnik koszty do dochodów (C/I) na poziomie 47,2% w 2014 roku przy zbliżonym tempie wzrostu kosztów i dochodów grupy w stosunku rocznym - odpowiednio o 8,4% r/r i 8,0% r/r, podał bank.

Odpisy na utratę wartości Banku Zachodniego WBK wzrosły o 31,8% w skali kwartału do 284,6 mln zł w IV kw. , głównie ze względu na zwiększenie rezerw w portfelu korporacyjnym, poinformował bank.

d3dldbp

PZU zawarło umowę sprzedaży 99,879% akcji spółki UAB DK PZU Lietuva na rzecz Gjensidige Forsikring (Norwegia) za kwotę 54 mln euro powiększoną lub pomniejszoną o różnicę pomiędzy kwotą aktywów netto, a szacowaną kwotą aktywów netto oraz ewentualną kwotę wyrównania nadwyżki kapitałowej.

Banco Santander odnotował 1.455 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 864 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Marża odsetkowa netto Banku Zachodniego WBK spadła do 3,55% w IV kw. 2014 r. wobec 4,07% kwartał wcześniej, podał bank.

Beyond.pl rozpoczął budowę I etapu Centrum Badań Technologii Informatycznych Beyond.pl, serwerowni o wartości ok. 100 mln zł, zlokalizowanej w Poznaniu, podała spółka. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Budimex.

d3dldbp

Fre­igh­tli­ner zamówił w Newagu 5 lokomotyw elektrycznych Dragon. War­tość kon­traktu to 17,5 mln euro netto, poinformował Newag.

Bank Zachodni WBK odnotował 445,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 651,85 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Terminal Naftowy budowany przez PERN "Przyjaźń" w Gdańsku powinien rozpocząć działalność na początku 2016 r., zapowiedział prezes PERN-u Marcin Moskalewicz. Inwestycja jest zaawansowana w 49%.

d3dldbp

Podziel się opinią

Share
d3dldbp
d3dldbp