Trwa ładowanie...
d3zaqjx
d3zaqjx

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas  zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 19 czerwca.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3zaqjx

Akcjonariusze ZUE zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w wysokości 10,6 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 18 czerwca.

Ghelamco Invest wyemitowało w ramach niepublicznej emisji obligacje serii PE o łącznej wartości 50 mln zł, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w wysokości 214,63 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 18 czerwca.

d3zaqjx

2C Partners dokonało przydziału 11 520 sztuk obligacji serii J spółki o wartości nominalnej 100 zł każda, podała spółka.

Wedbush Europe i WDM Capital USA chcą sprowadzać do Polski wysokie technologie ze Stanów Zjednoczonych tak, aby z czasem stawały się one częścią polskiego kapitału intelektualnego i były dystrybuowane wręcz jako 'made in Poland', poinformował wiceprezes Wedbush Europe Andrew Filipek.

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z Polimeksem Projekt Opole trzy umowy przy pracach związanych z budową bloków nr 5 i 6 Elektrowni Opole o łącznej wartości ponad 47,35 mln zł netto, podała spółka.

Agencja ratingowa Moody's Investors Service Ltd podwyższyła rating długookresowej oceny depozytów Banku Handlowego z poziomu 'Baa3' na 'A3' oraz rating krótkookresowej oceny depozytów z poziomu 'Prime-3' na 'Prime-2', podał bank.

d3zaqjx

Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 133,68 mln zł w I kw. 2015 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w raporcie. Wartość zarządzanych aktywów ogółem wyniosła 288 101,95 mln zł na koniec marca. Rok wcześniej wynik finansowy wyniósł 116,02 mln zł, a aktywa pod zarządzaniem 238 158,34 mln zł.

Akcjonariusze spółki Tarczyński zdecydują o niewypłaceniu dywidendy z zysku netto za 2014 rok, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 19 czerwca.

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydują o przeznaczeniu kwoty 970,8 mln zł na dywidendę, co daje 7,43 zł brutto na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 22 czerwca.

Analitycy Domu Maklerskiego BDM rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla LPP od zalecenia "redukuj", z ceną docelową akcji na poziomie 6 618,1 zł, wynika z raportu datowanego na 19 maja.

d3zaqjx

Fitch Ratings podniósł perspektywę długoterminowego ratingu podmiotu (IDR) Euro Banku do stabilnej z negatywnej i podtrzymał ten rating na poziomie A-, podała agencja.

Po miesiącu od podpisania listu intencyjnego o planowanej współpracy franczyzowej z Carrefour, luksemburskie Meng Drogerie+ zawarły podobną umowę z Grupą Auchan, poinformował prezes Kerdos Kamil Kliniewski.

Akcjonariusze Rafako zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w wysokości 23,5 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 18 czerwca.

Mirbud podpisał umowę na budowę żłobka w Skierniewicach. Wartość kontraktu wyniesie ok. 13,5 mln zł brutto. Inwestycja zostanie zakończona w grudniu bieżącego roku, podała spółka.

d3zaqjx

Akcjonariusze spółki Amica Wronki zdecydują o przeznaczeniu kwoty 23,325 mln zł na dywidendę, co daje 3 zł brutto na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 17 czerwca.

Akcje spółki Best będą notowane w systemie notowań ciągłych GPW od wtorku, 26 maja br, podała spółka. To efekt przystąpienia spółki do programu wspierania płynności.

Słoweńska spółka zależna Kofoli - Kofola družba za upravljanje d.o.o. - kupiła 3,64% akcji spółki Radenska d.d. Słowenia w wyniku wezwania na jej akcje, podała Kofola.

Sytuacja we Włoszech związana ze złożeniem przez Wielton oferty kupna części firmy Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l., która znajduje się w upadłości likwidacyjnej, powinna wyjaśnić się do końca czerwca br., poinformował przewodniczący rady nadzorczej Wieltonu Paweł Szatanik.

d3zaqjx

Banki komercyjne, spółdzielcze oraz SKOK-i udzieliły 1729 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 19,5 mld zł w I kwartale br. Stanowi to spadek o 0,7% w ujęciu liczbowym i wzrost o 8,0% w ujęciu wartościowym w skali roku. W tym czasie liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych sięgnęła 45 tys., a ich kwota wyniosła 9,5 mld zł, tj. mniej o 4,1% r/r w ujęciu liczbowym i o 3,8% w ujęciu wartościowym, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Moody's Investors Service podwyższył długookresowy rating depozytów dla ING Banku Śląskiego do poziomu A3 z poziomu Baa1, jednocześnie nadając mu perspektywę stabilną (zmiana z "podlegającej rewizji pod kątem możliwego podwyższenia", wcześniej "negatywna"), podał bank.

Tri-Ring Group Corp. - jedno z największych chińskich przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego i maszynowego - rozważa utworzenia centrum R&D oraz kolejne akwizycje w Polsce, po przejęciu Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik, poinformował agencję ISBnews dyrektor generalny Tri-Ring International Weiren Zhao.

Vienna Insurance Group Polska zanotowała spadek składki przypisanej o 7,6% w skali roku do 123,4 mln euro oraz wzrost zysku brutto o 4,3% r/r do 6,6 mln euro w I kw. 2015 r., podała grupa.

d3zaqjx

Moody's Investors Service podwyższył ratingi dla długoterminowych i krótkoterminowych depozytów Banku BGŻ BNP Paribas do poziomu Baa2/Prime-2 z poziomu Baa3/Prime-3 z perspektywą stabilną, podał bank.

Fitch Ratings podtrzymał długoterminowy rating podmiotu (IDR) w walutach obcych i krajowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną, podała agencja.

Ghelamco Invest Sp. z o.o. w ramach II programu publicznych emisji obligacji zaoferuje do 500 tys. obligacji serii PPB o wartości nominalnej 100 zł każda i cenie emisyjnej uzależnionej od dnia złożenia zapisu. Termin rozpoczęcia oferty to 28 maja, a planowany dzień jej zakończenia to 16 czerwca, wynika z prospektu emisyjnego.

Akcjonariusze Rawlplug zdecydują o przeznaczeniu 10,74 mln zł na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości 0,33 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 26 czerwca.

Moody's Investors Service wyznaczył perspektywę ratingów Getin Noble Banku na poziomie stabilnym - po tym jak w marcu, umieścił tę perspektywę (do tego momentu - negatywną) na liście obserwacyjnej z możliwością podwyższenia, podał bank.

Akcjonariusze Alchemii zdecydują o skupie akcji w celu umorzenia lub odsprzedaży po cenie nie wyższej niż 1,3 zł i nie wyższej niż 15,0 zł za jedną akcję oraz o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwała na walne, zaplanowane na 17 czerwca.

Dom Inwestycyjny Investors podtrzymał 12-miesięczną cenę docelową JHM Development na poziomie 2,5 zł za akcję, wynika z raportu brokera.

Dom Inwestycyjny Investors podtrzymał 12-miesięczną cenę docelową JHM Development na poziomie 2,5 zł za akcję, wynika z raportu brokera.

Plaza Centers miała 17,68 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 12,16 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

EMC Instytut Medyczny zdecydował o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu wszystkich 7 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7 mln zł w dniu 29 maja, podała spółka.

CUBE.ITG dokonał przedterminowego wykupu 5 000 zabezpieczonych odsetkowych obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Vigo System zdecydowali o przeznaczeniu 4,09 mln zł na dywidendę za 2014 r., co oznacza wypłatę w wysokości 5,61 zł na akcję, podała spółka.

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Integer.pl Inwestycje - spółki zależnej Integer.pl - uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego poprzez utworzenie 1,169 mln udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.

Akcjonariusze Presco Group zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za 2014 rok, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 19 czerwca.

Agencja ratingowa Moody's podniosła długoterminową ocenę ratingową dla depozytów Banku Zachodniego WBK (BZ WBK) do A3 z Baa1, podał bank.

Akcjonariusze Wasko zdecydują o przeznaczeniu kwoty 3,647 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 16 czerwca.

Moody's Investors Service (Moody's) zmienił długo- i krótko- terminowy rating depozytowego Banku BPH do poziomu Ba2/Not-Prime z perspektywą stabilną z poziomu Baa3/Prime-3 z perspektywą negatywną, podał bank.

Moody's Investors Service (Moody's) utrzymał rating depozytów PKO Banku Polskiego na poziomie A2/P-1, obniżył ocenę zobowiązań do A3/(P)P-2 z A2/(P)P-1, a opinię o ryzyku kontrahenta została ustalona na poziomie A2(cr)/P-1(cr), podał bank. Perspektywa ratingów została podwyższona do stabilnej z negatywnej.

Rada nadzorcza Millennium powołała sześcioosobowy zarząd banku z Joao Bras Jorge jako prezesem na nową kadencję, podała instytucja.

Wielton zawarł z MBO Capital 2 FCPR i akcjonariuszami mniejszościowymi umowę nabycia 65,31% akcji we francuskiej spółce Fruehauf Expansion SAS, będącej właścicielem spółki operacyjnej Freuhauf SAS, za 9,5 mln euro. Dzięki zakupowi producenta naczep i przyczep Wielton "otwiera drogę do zdobycia pozycji 3. największego producenta naczep w Europie", podała spółka.
Akcjonariusze Banku Millennium zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w kwocie 619,5 mln zł na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.

(ISBnews)

d3zaqjx

Podziel się opinią

Share

d3zaqjx

d3zaqjx