Trwa ładowanie...
d1oqq7o

Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 20 września, 20.00

...

Share
d1oqq7o

20.09. Warszawa (PAP) - Przegląd wiadomości gospodarczych

MAKROEKONOMIA - KRAJ

Inflacja, po wygaśnięciu efektów bazy, w kolejnych miesiącach będzie wykazywać tendencję wzrostową. Możliwe jest przekroczenie celu NBP 2,5 proc. pod koniec tego roku, jednak w perspektywie kilku najbliższych kwartałów, pomimo niepewności związanej z kształtowaniem się cen żywności, nie widać czynników, które powodowałyby, że przekroczenie to będzie znaczące. Inflacja powinna pozostać poniżej górnej granicy odchyleń od celu - ocenia w rozmowie z PAP Zbigniew Hockuba, członek zarządu NBP, sprawujący nadzór nad pracami Instytutu Ekonomicznego.

Prezes Narodowego Banku Polskiego uważa, że w najbliższym czasie inflacja nie będzie największym problemem dla polskiej gospodarki.

d1oqq7o

W 2010 roku eksport wzrośnie o ponad 18 proc., zaś import o ponad 19 proc. - prognozują w co miesięcznym raporcie ekonomiści z Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki.

MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA

Przełom w aktywności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, i tym samym koniec recesji trwającej w tym kraju od grudnia 2007 roku, nastąpił w czerwcu 2009 roku - oceniło National Bureau of Economic Ressearch (NBER), w opublikowanym w poniedziałek komunikacie.

Władze Unii Europejskiej są gotowe, by jeszcze raz obronić euro, w obliczu zapoczątkowanego w Grecji kryzysu fiskalnego - powiedział w poniedziałek przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy.

d1oqq7o

WSKAŹNIKI

Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych przygotowany przez National Association of Home Builders (NAHB) nie zmienił we wrześniu swojej wartości i wyniósł 13 punktów - poinformowała NAHB w komunikacie w poniedziałek.

BUDŻET

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 44,4 mld zł, a w części dofinansowania UE 32,5 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

d1oqq7o

Od połowy stycznia do 17 września Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 17.849,3 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

DŁUG

Ministerstwo Finansów zorganizuje w środę przetarg zamiany, na którym zamierza odkupić obligacje DS1110 - podał resort w poniedziałkowym komunikacie. W zamian MF chce sprzedać papiery WZ0121 i WS0429.

Ministerstwo Finansów sprzedało na przetargu bony 52-tygodniowe za 600,00 mln zł przy popycie 3.438,20 mln zł i średniej rentowności 3,904 proc. - podał resort w poniedziałek w komunikacie.

d1oqq7o

Polska nie wykorzystuje środków przyznanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w ramach elastycznej linii kredytowej (FCL) - wynika z cotygodniowego raportu MFW na temat jego działalności finansowej.

Skarbowe Papiery Wartościowe zapadające w 2011 roku, według stanu na 31 lipca mają wartość 101.560 mln zł wobec 97.664 mln zł według stanu na koniec czerwca - poinformowało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Zapadalność długu zagranicznego w 2011 roku według stanu na 31 lipca wynosi 1.550 mln euro - poinformowało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca wzrosło o 569,1 mln zł mdm, czyli o 0,1 proc. i wyniosło 688.772,4 mln zł - podało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

d1oqq7o

Zadłużenie Skarbu Państwa w PLN na koniec lipca 2010 r. wyniosło 72,0 proc. całości zadłużenia wobec 71,8 proc. przed miesiącem i 73,3 proc. na koniec 2009 r. - podał resort finansów w komunikacie.

GIEŁDA

WIG 20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,61 proc. i wyniósł 2554,96 pkt

Chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 0,4 proc. i wyniósł 2.588,71 pkt.

d1oqq7o

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu sesji wzrósł o 1,77 proc., do 3.788,01 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji wzrósł o 1,71 proc., do 5.602,54 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji wzrósł o 1,37 proc., do 6.294,58 pkt.

SPÓŁKI

PGNiG informuje odbiorców, z którymi zawarło umowy sprzedaży gazu ziemnegoo, o braku możliwości pokrycia zapotrzebowania na gaz ziemny w IV kwartale 2010 roku, pomimo podjęcia wszelkich możliwych działań umożliwiających zaspokojenie potrzeb klientów na gaz ziemny - poinformowało PGNiG w komunikacie.

Budowlano-deweloperski Interbud-Lublin wznawia, zawieszoną w lipcu, ofertę publiczną. Spółka planuje zadebiutować na początku października - poinformował Interbud w poniedziałkowym komunikacie.

Redukcja zapisów na akcje ZPC Otmuchów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła około 61,91 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

DPTG, które nie otrzymało 2,9 mld koron duńskich odszkodowania od Telekomunikacji Polskiej, zdecydowało o wszczęciu postępowania egzekucyjnego w Polsce, tak szybko jak to możliwe. Postępowanie będzie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Warszawie - podał w komunikacie główny akcjonariusz duńskiej spółki GN Store Nord.

Telekomunikacja Polska, która zgodnie z decyzją Trybunału Arbitrażowego w Wiedniu ma zapłacić DPTG 1,57 mld zł odszkodowania, nie skontaktowała się po werdykcie z przedstawicielami duńskiej strony, aby polubownie rozwiązać spór - wynika z wypowiedzi dla PAP przedstawiciela głównego akcjonariusza DPTD - GN Store Nord.

Obrascon Huarte Lain rozważa kupno 51 proc. Hydrobudowy Polskiej - poinformowała w poniedziałek hiszpańska spółka.

Erbud wybuduje dla Dom Development pierwszy etap osiedla Wilno przy ulicy Klukowskiej na Targówku Fabrycznym. Wartość kontraktu to 23,5 mln zł - podał Erbud w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny 4fun Media w związku z ofertą publiczną 0,8 mln akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i praw do akcji serii D - podała komisja w komunikacie prasowym.

Delko, spółka prowadząca hurtową i detaliczną sprzedaż artykułów chemiczno-drogeryjnych, otrzymała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad dwoma podmiotami działającymi w tej samej branży: łomżyńską spółką Cosmetics oraz krakowskim Frog MS Delko - podał UOKiK w komunikacie prasowym.

Zarząd Mispolu ocenia, że wyniki za dwa miesiące trzeciego kwartału były co najmniej zadowalające. Pomimo tego, że spółka planuje połączenie z firmą zależną Agrovita, nadal nie wyklucza sprzedaży przedsiębiorstwa Agrovity - poinformowała PAP prezes Mispolu Mirosława Achinger

Telemedycyna Polska podpisała list intencyjny w sprawie kupna swojego największego konkurenta na rynku telemonitoringu kardiologicznego, czyli Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon - podała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Kurs akcji spółki Tro Media wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 3,1 proc. do 1,01 zł.

Urząd Komunikacji Elektronicznej jest zadowolony z weryfikacji inwestycji zrealizowanych przez Telekomunikację Polską w drugim kwartale 2010 roku - podał urząd w komunikacie.

Oferta Budimeksu o wartości 102,1 mln zł na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy Lublina została wybrana za najkorzystniejszą - poinformowała spółka w komunikacie.

Emperia prognozuje wypracowanie w 2010 r. 89 mln zł zysku netto, 211 mln zł EBITDA i 6 mld zł przychodów. Prognoza na 2011 r. zakłada 134 mln zł zysku, 261 mln zł EBITDA i 7,1 mld zł przychodów. W 2012 r. zysk ma wzrosnąć do 172 mln zł, EBITDA do 325 mln zł, a przychody do 8 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Ważnym elementem nowej strategii grupy Emperia Holding jest wprowadzenie do obrotu giełdowego: grupy dystrybucyjnej Tradis w połowie 2011 roku i sieci supermarketów Stokrotka/Delima w połowie 2013 roku - podał zarząd Emperii w komunikacie.

WALUTY

Narodowy Bank Polski ustalił w poniedziałek kurs złotego do dolara na 3,0156 wobec 3,0079 w piątek, a kurs złotego do euro na 3,9506 wobec 3,9545 w piątek - poinformował NBP.

FUNDUSZE

Sprzedaż netto w TFI wyniosła w sierpniu 479,2 mln zł, większość środków płynęła do funduszy gotówkowych i pieniężnych - wynika z raportu Analiz Online i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

ENERGETYKA

Zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło w sierpniu o 4,5 proc. rdr i wyniosło 12.083 GWh - wynika z danych PSE Operator.

ROLNICTWO

W dniach 06-12 września 2010 roku w krajowym skupie zanotowano dalszy wzrost cen zbóż. Drożej trzeba było zapłacić również za żywiec wołowy. Z kolei większa podaż żywca wieprzowego skutkowała obniżką krajowych cen skupu trzody chlewnej - wynika z cotygodniowej analizy Agencji Rynku Rolnego.

UBEZPIECZENIA

Łączna wartość szacowanych przez zakłady ubezpieczeń zobowiązań z tytułu szkód spowodowanych przez powodzie, burze oraz ulewne deszcze na dzień 16 września 2010 roku wynosi 1,43 mld zł - poinformowała KNF w komunikacie.

OPINIA

Prawdopodobnie w październiku Rada Polityki Pieniężnej zacznie podnosić stopy procentowe - uważają analitycy banku inwestycyjnego Morgan Stanley. Ich zdaniem podwyżki ogółem wyniosą 50 pb w 2010 i 50 pb w 2011 roku.

Credit Suisse podtrzymuje prognozy wzrostu PKB - 3,5 proc. za 2010 r. i 3,6 proc. za 2011 r. Bank spodziewa się, że wydatki gospodarstw domowych wzrosną o 2,6 proc. za cały 2010 r., a pozytywny wkład do PKB wniosą także inwestycje.

USA powinny wprowadzić dodatkowe działania stymulujące wzrost gospodarczy zamiast koncentrować się na redukcji deficytu - uważa ekonomista Joseph Stiglitz, laureat nagrody Nobla z ekonomii.

Jest bardzo wysokie ryzyko, że Irlandia zwróci się o pomoc finansową - ocenia ekonomista Joseph Stiglitz, laureat nagrody Nobla z ekonomii.

SONDAŻ

We wrześniu miał miejsce spadek nastrojów konsumenckich - podał w poniedziałkowym komunikacie Pentor.

Ponad połowa respondentów (54 proc.) dobrze ocenia działalność Narodowego Banku Polskiego, 11 proc. ma przeciwne zdanie w tej kwestii - wynika z badania CBOS.

TOWARY

Ropa naftowa na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji na przemian drożeje i tanieje - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na październik, tanieje rano czasu europejskiego na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku o 2 centy do 73,68 USD.

Cena ropy Brent w kontraktach na listopad 2010 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 78,09-78,11 USD za baryłkę.

Ceny miedzi na rynkach metali rosną podczas tej sesji, a taniejący dolar zachęca inwestorów do większych zakupów - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na giełdzie metali w Londynie teraz jest wyceniana na 7.798,00 USD za tonę, po wzroście notowań o 1,0 proc.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7751,00 USD/t.

jtt/

d1oqq7o

Podziel się opinią

Share
d1oqq7o
d1oqq7o