Trwa ładowanie...
dxviypg
dxviypg

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 15 lipca godz. 15
Share
dxviypg

NWR

Plan restrukturyzacji NWR przedstawiony 2 lipca i zakładający m.in. emisję akcji z prawem poboru, został zaaprobowany przez obligatariuszy posiadających 84 proc. obligacji zabezpieczonych i 65 proc. niezabezpieczonych - podała spółka w komunikacie. Kurs spółki rośnie o 16 proc.

Obligatariusze będą teraz głosować nad wypłatą kuponu z obligacji niezabezpieczonych. Konieczna jest zgoda 50 proc. obligatariuszy posiadających zabezpieczone i niezabezpieczone obligacje.

dxviypg

"Z perspektywy krótkoterminowej wydaje się, że restrukturyzacja jest kontynuowana i ta informacja może dawać krótkoterminowe wsparcie dla kursu spółki. Restrukturyzacja będzie jednak oznaczała duże rozwodnienie kapitału dla akcjonariuszy, którzy nie wezmą w niej udziału" - napisali w porannym komentarzu analitycy J&T Banka.

Kurs NWR rósł we wtorek przed godz. 10 o 16 proc. do 0,64 zł.

Na początku lipca NWR poinformował o uzgodnieniu zmienionych warunków ogłoszonej 2 czerwca 2014 r. transakcji restrukturyzacyjnej z komitetem wierzycieli.

Nowe warunki przewidują m.in. emisję akcji z prawem poboru w wysokości 118 mln euro, z czego główny akcjonariusz BXR obejmie akcje o wartości 75 mln euro. W emisji będą mogli wziąć udział akcjonariusze mniejszościowi. Dodatkowo, planowana jest też emisja nowych akcji o wartości 32 mln euro skierowana do grupy obligatariuszy.

dxviypg

W wyniku transakcji nowo wyemitowane akcje będą stanowiły 96 proc. kapitału spółki, a udział obecnych akcjonariuszy, w tym BXR wyniesie 4 proc. w podniesionym kapitale NWR.

Obligatariusze i akcjonariusze spółki mieli czas na zaakceptowanie zmienionych warunków porozumienia do 11 lipca.

Jeśli porozumienie nie znalazłoby odpowiedniego poparcia, NWR ma alternatywny plan restrukturyzacji. Po pierwsze, aktywa NWR zostałyby przeniesione do SPV, a zabezpieczone obligacje zostałyby wymienione na nowy dług (w wysokości 450 mln euro). Po drugie, spółka rozpoczęła proces sprzedaży kluczowych aktywów, czyli OKD i NWR Karbonia w Polsce. Spółka wskazuje jednak, że jeśli warunki porozumienia z wierzycielami zostaną zaakceptowane, plan awaryjny nie będzie potrzebny i proces sprzedaży zostanie zakończony.

PKP CARGO

dxviypg

Największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce spółka PKP CARGO wprowadziła usługę e-faktury - podała we wtorkowym komunikacie firma. To rozwiązanie ma zmniejszyć liczbę dokumentów i usprawnić obsługę sprzedażową i przedsprzedażową klientów PKP CARGO

Dzięki nowej usłudze klienci będą mogli otrzymywać faktury elektroniczne automatycznie w formie e-mail lub poprzez ich odbiór z portalu klienta na stronie www.pkp-cargo.eu.

Jak poinformowała spółka, "w najbliższej perspektywie" na portalu klienta pojawi się również elektroniczny list przewozowy w komunikacji CIM. "Następnym krokiem na drodze do w pełni elektronicznej obsługi klientów i nadawców przesyłek, są elektroniczne dokumenty bocznicowe - wykazy zdawcze na wagony i zawiadomienia o wagonach gotowych do odebrania, czyli dokumenty, na podstawie których wagony są przekazywane na punkty ładunkowe i z nich zabierane" - dodała spółka.

Członek zarządu PKP CARGO ds. operacyjnych Wojciech Derda dodał, że firma pracuje także m.in. nad udostępnieniem klientom możliwości wypełniania on-line harmonogramów przewozów i zamówień na wagony.

dxviypg

PKP Energetyka

PKP Energetyka podpisała pierwszą umowę na sprzedaż gazu z Przedsiębiorstwem Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o. - poinformowała we wtorek PKP Energetyka. PEC Siedlce kupi ok. 50 mln metrów sześciennych gazu.

"Dzięki dobrej ofercie, w krótkim czasie od wejścia na rynek gazu udało nam się pozyskać znaczącego klienta. Wypracowaliśmy nowoczesny model współpracy oparty na kilku płaszczyznach biznesowych, dzięki czemu kontrakt z PEC Siedlce jest korzystny dla obu stron. Tak duży kontrakt pozwala nam mocnym akcentem zaznaczyć swoje wejście na liberalizujący się rynek błękitnego paliwa w Polsce" - powiedział cytowany w komunikacie członek zarządu PKP Energetyka Wojciech Szwankowski.

Gaz sprzedawany przez PKP Energetyka będzie przetwarzany w elektrociepłowni gazowej PEC na ciepło i energię elektryczną. Energia zostanie następnie odsprzedana PKP Energetyce, którą spółka będzie dystrybuować do swoich klientów końcowych. Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach dodatkowo korzysta również z usług elektroenergetycznych PKP Energetyka. "Taki model współpracy pozwala uzyskać efekt synergii bardzo korzystny dla obu spółek" - podkreślono w piśmie.

dxviypg

Prezes zarządu PEC Krzysztof Figat dodał, że w latach 2010-2012 firma sprzedała PKP Energetyka 239 GWh energii elektrycznej.

WOJAS/ MBANK

Wojas pozwał mBank o zapłatę ponad 15,5 mln zł wraz z odsetkami - podała spółka w komunikacie. Postępowanie sądowe dotyczy sporu o transakcję walutową zamiany stóp procentowych z 2008 roku.

"Głównym przedmiotem sporu jest stwierdzenie, że nie doszło do skutecznego i ważnego zawarcia walutowej transakcji zamiany stóp procentowych, która miała być zawarta 2.10.2008 r. pomiędzy Wojas a BRE Bank (obecnie mBank - przyp. PAP). Z tytułu tej transakcji, rozliczonej 31.10.2012 r., pozwany wzbogacił się kosztem powoda o kwotę 15.523 tys. zł" - napisano w komunikacie.

dxviypg

Podziel się opinią

Share
dxviypg
dxviypg