Trwa ładowanie...
ddq606j

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 24 czerwca godz. 15
Share
ddq606j

BANK HANDLOWY

Walne zgromadzenie Banku Handlowego uchwaliło wypłatę 934,2 mln zł dywidendy z zysku za 2013 r., czyli 7,15 zł dywidendy na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 7 lipca, a termin jej wypłaty na 29 sierpnia 2014 roku.

Z zysku osiągniętego w 2012 roku Bank Handlowy przeznaczył na dywidendę 756,5 mln zł, co dawało 5,79 zł dywidendy na akcję.

ddq606j

GRUPA KĘTY

Grupa Kęty w II kwartale 2014 r. miała 49 mln zł zysku netto, 80 mln zł EBITDA i 430-440 mln zł przychodów - wynika z wstępnych prognoz wyników podanych w komunikacie spółki.

"Spółka szacuje, iż skonsolidowany zysk netto wyniesie ok. 49 mln zł a więc będzie o 14 proc. wyższy od zysku netto osiągniętego w drugim kwartale 2013 roku" - napisano w komunikacie.

Według prognozy zarządu skonsolidowany zysk operacyjny w II kwartale 2014 r. wyniesie ok. 60 mln zł, czyli o ponad 80 proc. więcej niż rok wcześniej.

ddq606j

"Zysk EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniesie 80 mln zł. Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) w okresie drugiego kwartału będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok 4 mln zł (-2,8 mln zł w roku poprzednim)" - dodano.

Z komunikatu wynika, że wynik netto zostanie dodatkowo zwiększony o ok. 5 mln zł aktywa na podatek odroczony z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej zaksięgowanego w drugim kwartale 2014 r. W drugim kwartale roku poprzedniego wartość zawiązanego aktywa wynosiła 14,2 mln zł.

"W drugim kwartale nadal utrzymywała się bardzo dobra koniunktura na produkty oferowane przez poszczególne segmenty grupy kapitałowej. Według szacunków spółki skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 430-440 mln zł, a więc będą wyższe o ok 14 proc. od wartości zeszłorocznych pomimo utrzymujących się niskich cen aluminium na rynkach światowych (1835 USD/t, -2 proc. rdr)" - napisano.

"Wszystkie segmenty grupy kapitałowej zanotowały wzrosty przychodów ze sprzedaży w tym: Segment Usług Budowlanych o ok. 75 proc., Segment Systemów Aluminiowych o 19 proc., Segment Akcesoriów Budowlanych o ok. 13 proc. Segment Wyrobów Wyciskanych o 8 proc., natomiast Segment Opakowań Giętkich o 6 proc." - dodano.

ddq606j

Na koniec czerwca 2014 roku dług netto grupy kapitałowej wyniesie ok. 180 mln zł.

IPO ALTUS TFI

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju obejmie do 20 proc. akcji oferowanych w IPO Altus TFI za kwotę do 50 mln zł - podano w komunikacie spółki. Łączny udział banku w kapitale zakładowym funduszu stanowić będzie 5-10 proc.

Altus TFI w ramach oferty publicznej zaoferuje 16,38 mln akcji nowej emisji i do 2 mln akcji sprzedawanych. Wartość oferty może wynieść do 193 mln zł.

ddq606j

Od 13 do 25 czerwca do godz. 15.00 trwać będzie proces budowania księgi popytu, 25 czerwca opublikowana zostanie cena emisyjna oraz ostateczna liczba akcji oferowanych. W dniach 26-30 czerwca przyjmowane będą zapisy w transzy detalicznej, a dniach 27 czerwca-4 lipca w transzy instytucjonalnej. Przydział akcji ma się odbyć do 7 lipca.

W transzy detalicznej oferowanych będzie do 2.880.000 akcji serii F, a w transzy instytucjonalnej do 15.500.000 akcji, w tym 13.500.000 akcji serii F i do 2.000.000 akcji sprzedawanych.

Spółka podała w prospekcie, że podstawowym celem oferty jest pozyskanie środków na realizację planów inwestycyjnych, zwiększenie skali działalności, głównie poprzez przejęcie innych polskich TFI.

Obecni akcjonariusze zobowiązali się do niesprzedawania swoich akcji w okresie 12 miesięcy po rozpoczęciu notowań na GPW.

ddq606j

Oferującym akcje Altus TFI jest Mercurius DM, a współoferującymi: DI Investors, Trigon DM oraz DM Raiffeisen.

PKP CARGO

PKP CARGO do połowy 2015 roku wyda na szkolenie nowych maszynistów ok. 21 mln zł - poinformowała we wtorek spółka.

Największy w Polsce przewoźnik towarowy podał, że spółka przyjęła już ponad 250 nowych pracowników. "Program jest prowadzony w związku z coraz większym zapotrzebowaniem na maszynistów w Polsce. Ze względu na rosnący popyt na usługi przewozowe PKP CARGO w kraju i za granicą, spółka rozpoczęła szeroka akcje rekrutacyjną w swoich wszystkich zakładach" - podkreślono w komunikacie.

ddq606j

W wyniku akcji rekrutacyjnej PKP CARGO zapewniło sobie 130 maszynistów na 2014 rok oraz kolejno 280 na rok 2015 i 160 na rok 2016. Spółka współpracuje m.in. z powiatowymi urzędami pracy, które dysponują środkami unijnymi na szkolenie zarejestrowanych tam osób. "Z tego źródła pokrywany jest koszt pierwszego, wstępnego etapu szkolenia na maszynistę, tzw. szkolenia na licencję. Dzięki współpracy z urzędami PKP CARGO zatrudniło już w tym roku łącznie prawie 125 maszynistów i kandydatów na maszynistów" - poinformowano.

ddq606j

Podziel się opinią

Share
ddq606j
ddq606j