Trwa ładowanie...
d3irv0s

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 13 IX - 17 X

...
Share
d3irv0s

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 13 IX - 17 X

PIĄTEK, 13 WRZEŚNIA

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

d3irv0s

- NBP poda dane o podaży pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji za poprzedni miesiąc (14.00)

- Sonel omówi wyniki za I połowę 2013 roku oraz przedstawi perspektywy na kolejne okresy. (10.00)

  • - Obligacje Nanotel zadebiutują na rynku Catalyst. (10.30)

- W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w lipcu - dane końcowe (6.30)

d3irv0s

- W strefie euro zostanie podany bilans handlowy w VII (11.00)

- W USA zostanie podany indeks cen produkcji PPI w sierpniu (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w sierpniu (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan, za IX (15.55)

d3irv0s

- W USA zostanie podana informacja o zapasach w biznesie w lipcu (16.00)

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 16-17 WRZEŚNIA

  • - Przedstawiciele innowacyjnych spółek z zakresu biotechnologii, farmacji i medycyny z Polski, USA, Kanady i Australii, w tym podmiotów notowanych za granicą i zmierzających na giełdę w Warszawie wezmą udział w konferencji "1st Global Life Sciences Conference in Warsaw" na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

PONIEDZIAŁEK-ŚRODA, 16-18 WRZEŚNIA

d3irv0s

- Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach organizuje III edycję Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania będzie "Współpraca i kooperacja firm sektora MŚP w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym".

PONIEDZIAŁEK, 16 WRZEŚNIA

- MF prawdopodobnie opublikuje dane o wykonaniu budżetu po poprzednim miesiącu (15.00)

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc (14.00)

d3irv0s

- Firma APEXnet organizuje IX Dzień Otwarty Zamówień Publicznych. (10.00)

  • - PAIiIZ przedstawi stan rozwoju sektora usług w Polsce i jego perspektywy. (9.30).

- W USA zostanie podany wskaźnik Empire Manufacturing za IX (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w VIII (15.15)

d3irv0s

WTOREK, 17 WRZEŚNIA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w w poprzednim miesiącu (14.00)

- Ministerstwo Gospodarki przedstawi na konferencji szczegółowe ustalenia dotyczące schematu mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. (9.00)

- Prezes PAIiIZ Sławomir Majman będzie uczestniczył w konferencji Investing in Poland 2014. (9.30)

- Polska Rada Centrów Handlowych przedstawi prezentację 8. raportu PRCH Retail Research Forum - Rynek centrów handlowych w Polsce w I połowie 2013 r. (9.30)

- W strefie euro zostanie podana informacja o stanie na rachunku obrotów bieżących w lipcu (10.00)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik ZEW za wrzesień (11.00)

- W strefie euro zostanie podany bilans handlowy za lipiec (11.00)

- W USA zostanie podana inflacja w sierpniu (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o zakupie amerykańskich aktywów przez zagranicznych inwestorów w lipcu (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen na rynku nieruchomości we wrześniu przez NAHB (16.00)

ŚRODA, 18 WRZEŚNIA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

- Przedstawiciele Sektora Usługi Comarch podsumują wyniki finansowe oraz przedstawią plany na przyszłość. (10.00)

  • - Mercor poinformuje o przedwstępnej umowie sprzedaży działalności w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych Grupie ASSA ABLOY. (12.00)

- Debata ekonomiczna, poświęcona potencjalnym scenariuszom dla rynków finansowych po wyborach w Niemczech. Zaproszeni eksperci poruszą kwestie programów fiskalnych Angeli Merkel oraz Peer'a Steinbrueck'a, w kontekście ewentualnych możliwości inwestycyjnych.(18.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

- W USA zostanie podana liczba rozpoczętych nowych budów i wydanych pozwoleń na budowę w sierpniu (14.30)

- Fed poda decyzję w sprawie stóp procentowych. Przedstawi też projekcje gospodarcze. (20.00)

- Konferencja prasowa szefa Fed Bena Bernanke. (20.30)

CZWARTEK, 19 WRZEŚNIA

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

  • - Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) organizuje konferencję "Relacje inwestorskie z inwestorem indywidualnym według najlepszych wzorców zachodnich". Założeniem konferencji jest przybliżenie przedstawicielom relacji inwestorskich najlepszych praktyk w zakresie komunikacji z inwestorami indywidualnymi, kreowanie i promowanie najwyższych standardów w obszarze komunikacji spółek giełdowych z inwestorami oraz zmiana obiegowej opinii na temat niskiej efektywności działań IR adresowanych do inwestorów indywidualnych i braku ich trwałego oddziaływania na zainteresowanie i przywiązanie do spółki. (9.30)

PIĄTEK, 20 WRZEŚNIA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

WTOREK, 24 WRZEŚNIA

- GUS przedstawi przedwynikowy szacunek ziemiopłodów w 2013 r.

ŚRODA-PIĄTEK, 25-27 WRZEŚNIA

- Trzecia edycja Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie - organizowanego przez Konfederację Lewiatan - zgromadzi ekonomistów oraz liderów biznesu z Polski, Europy i innych kontynentów, a także przedstawicieli polityki, kultury i świata nauki. Na liście panelistów jest m.in. Marek Belka, prezes NBP.

ŚRODA, 25 WRZEŚNIA

- MF przeprowadzi przetarg zamiany odkupując obligacje DS1013/OK0114

CZWARTEK-PIĄTEK, 26-27 WRZEŚNIA

- XIX Forum Teleinformatyki: "Cyfrowa modernizacja Polski". Tematem będzie cyfrowa modernizacja Polski rozpatrywana z punktu widzenia oceny stanu obecnego oraz celów nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Wśród panelistów będzie m.in.: Dariusz Bogdan, wiceminister gospodarki.

PIĄTEK, 27 WRZEŚNIA

- Przedstawiciele spółek dystrybucji energii wezmą udział w debacie "Standardy obsługi odbiorców energii - gaz, energia elektryczna i cieplna". (11.00)

PONIEDZIAŁEK, 30 WRZEŚNIA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za II kwartał (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

- NBP poda informacje o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej po II kwartale

- NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym po II kwartale (14.00)

CZWARTEK, 3 PAŹDZIERNIKA

- Międzynarodowe Seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa technologie". (8.00)

PONIEDZIAŁEK, 7 PAŹDZIERNIKA

- Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl) i Izba Domów Maklerskich organizują konferencję: "Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki". Konferencja zgromadzi polityków, reprezentantów administracji rządowej, funduszy inwestycyjnych, firm PE/VE, banków, OFE, organów nadzorczych i regulacyjnych, GPW i innych instytucji rynku kapitałowego, maklerów czy doradców inwestycyjnych oraz biznesmenów z prywatnego sektora gospodarki.(8.30)

ŚRODA-CZWARTEK, 16-17 PAŹDZIERNIKA

- II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych. Obecny będzie m.in. Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF. (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ jba/

d3irv0s

Podziel się opinią

Share
d3irv0s
d3irv0s