Trwa ładowanie...
d2523ma

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 14.IX-27.X

...

d2523ma
d2523ma

Poniżej najważniejsze wydarzenia gospodarcze w dniach 14.IX-27.X

WTOREK, 14 WRZEŚNIA

- GUS opublikuje dane o inflacji w sierpniu. Prognoza 2,2 proc. rdr; -0,2 proc. mdm. (14.00)

- NBP opublikuje dane o podaży pieniądza w sierpniu. (14.00)

d2523ma

- Giełda Papierów Wartościowych organizuje seminarium poświęcone wypełnianiu obowiązków informacyjnych na rynku New Connect. (10.00)

- Drugi dzień Forum Liderów Banków Spółdzielczych, organizowanego przez Związek Banków Polskich, poświęconego kwestiom szans i wyzwań stojących obecnie przed bankowością spółdzielczą. Wśród zaproszonych gości są m.in. prezes NBP Marek Belka, wiceminister finansów Dariusz Daniluk i wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak.

- Deloitte organizuje konferencję dotyczącą wpływów podatkowych za 2009 r. (10.00)

- Izostal poinformuje o planach giełdowych. (11.00)

d2523ma

- Prognozy dotyczące konsolidacji polskiego rynku telekomunikacyjnego będą tematem konferencji organizowanej przez GTS Central Europe oraz GTS Energis. Obecni będą prezesi obu firm: Adam Sawicki oraz Piotr Sieluk. (11.00)

- Manpower Polska i PAIiIZ przedstawią wyniki badań: "Perspektywy rynku pracy w Polsce dla IV kwartału 2010 r." (11.00)

- Wrocławskie Centrum Transferu Technologii i Brytyjsko-Polska Izba Gospodarcza organizują we Wrocławiu konferencję poświęconą rozwojowi sektora energii odnawialnej na Dolnym Śląsku. (9.00)

d2523ma

- W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w lipcu - wyliczenia końcowe (6.30)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik sentymentu w gospodarce przez ZEW na wrzesień (11.00). Analitycy spodziewają się indeksu na poziomie 10 pkt wobec 14 pkt poprzednio.

- W strefie euro zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w lipcu (11.00). Analitycy spodziewają się rdr wzrostu o 8,0 proc. wobec 8,3 proc. poprzednio, a mdm wzrostu o 0,1 proc. po spadku poprzednio o 0,2 proc.

d2523ma

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu wśród małych firm NFIB za sierpień (13.30). Analitycy spodziewają się poziomu 88,4 pkt wobec 88,1 pkt w lipcu.

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w sierpniu (14.30). Analitycy spodziewają się wzrostu sprzedaży o 0,3 proc. wobec 0,4 proc. w lipcu.

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu w gospodarce IBD/TIPP za wrzesień (16.00). Analitycy spodziewają się 44,0 pkt wobec 43,6 pkt w sierpniu.

d2523ma

- W USA zostanie podana informacja o zapasach w przemyśle w lipcu (16.00). Analitycy spodziewają się wzrostu o 0,6 proc., po wzrośnie w czerwcu o 0,3 proc.

ŚRODA, 15 WRZEŚNIA

- Ministerstwo Finansów na aukcji obligacji DS1020 zaoferuje papiery za 1,5-3,0 mld zł. (12.00)

- GUS opublikuje dane o pogłowiu trzody chlewnej na koniec lipca. (14.00)

- Ministerstwo finansów opublikuje dane o wykonaniu budżetu po sierpniu. (14.00)

d2523ma

- Wiceminister finansów Dominik Radziwiłł weźmie udział w konferencji organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego pt. "Nowe metody finansowania inwestycji samorządów". (10.00)

  • - Polnord przedstawi jedną ze swoich inwestycji i poinformuje o planach na przyszłość. (12.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o inflacji w sierpniu (11.00). Analitycy spodziewają się rdr 1,6 proc.

- W USA zostanie podana informacja o wnioskach na kredyt hipoteczny (13.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności wytwórczej w okręgu Nowy Jork we wrześniu (14.30). Analitycy spodziewają się wzrostu wskaźnika do 8,0 pkt z 7,1 pkt w sierpniu.

- W USA zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w sierpniu (15.15). Analitycy spodziewają się wzrostu produkcji o 0,2 proc., po wzroście w lipcu o 1,0 proc.

CZWARTEK, 16 WRZEŚNIA

- GUS opublikuje dane o przeciętnym wynagrodzeniu w sierpniu. Prognoza 4,2 proc. rdr; -0,5 mdm. (14.00)

- GUS opublikuje dane o przeciętnym zatrudnieniu w sierpniu. Prognoza 1,7 proc. rdr; 0,7 proc. mdm. (14.00)

- GUS opublikuje dane o wynikach budownictwa w sierpniu. (14.00)

- Perspektywy Polski w zakresie pozyskiwania inwestycji zagranicznych będą tematem konferencji organizowanej przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce. (9.00)

- PKN Orlen organizuje konferencję "1990-2010-2030. Ile państwa w rynku, ile rynku w państwie. Doświadczenia i perspektywy rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki". Obecni na konferencji będą Premier Donald Tusk, Michał Boni - szef Doradców Strategicznych Prezesa RM, minister Finansów Jacek Rostowski, minister Skarbu Państwa Aleksander Grad, Jacek Krawiec - prezes PKN Orlen, Andrzej Klesyk - prezes PZU, Sławomir Sikora - prezes City Handlowy, Wojciech Kostrzewa - prezes Grupy ITI. (10.00)

- Enterprise Investors poinformuje o sytuacji na środkowo-europejskim i polskim rynku inwestycyjnym. (10.00)

- Czesława Ostrowska, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej będzie uczestniczyła w debacie on-line na temat telepracy, jako szansy na aktywizację bezrobotnych. (10.30)

- Quercus TFI i IS Investments organizują konferencję na temat inwestowania w Turcji. (11.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o bilansie handlowym w lipcu (11.00)

  • - Posiedzenie banku centralnego Szwajcarii SNB i decyzja o stopach procentowych. Analitycy nie oczekują obecnie żadnych zmian i nie wykluczają, że podwyżka stóp moze nastąpić w czasie następnego, grudniowego, spotkania banku.

- W USA zostanie podany indeks cen producenta (PPI) za sierpień (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 11 września (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o zakupie amerykańskich aktywów przez zagranicznych inwestorów w lipcu (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik Philadelphia Fed za wrzesień (16.00)

PIĄTEK, 17 WRZEŚNIA

- GUS opublikuje dane o produkcji przemysłowej w sierpniu. Prognoza 13,5 proc. rdr; -1,2 proc. mdm. (14.00)

- GUS opublikuje dane o cenach producenta w sierpniu. Prognoza 4,1 proc. rdr; -0,2 proc. mdm. (14.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o stanie na rachunku obrotów bieżących w lipcu (10.00)

- W USA zostanie podany indeks cen konsumenta (CPI) za sierpień (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan za wrzesień (15.55)

PONIEDZIAŁEK, 20 WRZEŚNIA

- GUS opublikuje dane o cenach produktów rolnych w sierpniu. (14.00)

- Ministerstwo Finansów opublikuje dane o zadłużeniu krajowym i zagranicznym skarbu państwa. (15.00)

- Ministerstwo Finansów na aukcji bonów rocznych zaoferuje papiery za 0,5-1,0 mld zł. (12.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik z rynku nieruchomości NAHB za wrzesień (16.00)

WTOREK, 21 WRZEŚNIA

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej w sierpniu. Prognoza 1,2 proc. rdr. (14.00)

- NBP opublikuje dane o płynnych aktywach i pasywach w sierpniu. (14.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 22-23 WRZEŚNIA

- XIII Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower 2010. Udział wezmą m.in. przedstawiciele ministerstwa gospodarki, URE oraz prezesi spółek sektora energetycznego. (9.00)

ŚRODA, 22 WRZEŚNIA

- GUS opublikuje wyniki badania koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach. (14.00)

- Ministerstwo Finansów na aukcji zamiany obligacji chce odkupić papiery DS1110. (12.00)

- Comarch omówi wynik finansowe sektora ERP za II kwartał tego roku i przedstawi najnowsze technologie dla branży retail. (9.30)

CZWARTEK, 23 WRZEŚNIA

- NBP opublikuje zapis dyskusji na sierpniowym posiedzeniu RPP. (14.00)

- demosEuropa organizuje debatę, której tematem będzie ocena zaangażowania UE w regionie Morza Czarnego w kontekście jej relacji z najważniejszymi regionalnymi graczami Rosją i Turcją oraz Stanami Zjednoczonymi. (15.30)

PIĄTEK, 24 WRZEŚNIA

- GUS opublikuje przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów w 2010 roku. (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 27 WRZEŚNIA

- Ministerstwo Finansów na aukcji bonów rocznych zaoferuje papiery za 0,5-1,0 mld zł. (12.00)

WTOREK, 28 WRZEŚNIA

- I dzień posiedzenia RPP.

- GUS opublikuje wyniki badania koniunktury konsumenckiej we wrześniu. (14.00)

- NBP opublikuje dane o bilansie płatniczym po II kwartale. (14.00)

- NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym Polski po II kwartale. (14.00)

ŚRODA, 29 WRZEŚNIA

- Decyzja RPP. Prognoza bez zmian.

- BBI Development NFI zainauguruje projekt "Plac Unii". (10.30)

PIĄTEK-SOBOTA, 1-2 PAŹDZIERNIKA

Przyszłość światowej gospodarki będzie tematem V Kongresu Zarządów Spółek Giełdowych. W Kongresie udział zapowiedział prof. Edmund Phelps, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2006 roku.

PIĄTEK, 1 PAŹDZIERNIKA

- Kongres Tworzyw Sztucznych Europy Centralnej w Warszawie. Obecny będzie wiceminister Skarbu Adam Leszkiewicz. (9.00)

CZWARTEK-PIĄTEK, 7-8 PAŹDZIERNIKA

- Strategiczne zmiany zachodzące w polskim sektorze paliwowo-energetycznym będą tematem VII Kongresu Nowego Przemysłu.

CZWARTEK-SOBOTA, 14-16 PAŹDZIERNIKA

- XVI Polskie Forum Finansowe Twoje Pieniądze 2010 (Obecni będą m.in. Wojciech Kostrzewa, Sławomir Lachowski, Sławomir Majman, Marek Sawicki, Andrzej Klesyk, Zbigniew Jakubas, Elżbieta Chojna-Duch, Beata Jarosz, Michał Boni, Stanisław Kluza, Krzysztof Pietraszkiewicz).

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 18-19 PAŹDZIERNIKA

- W III Forum Bankowym, poświęconym perspektywom krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych wezmą udział m.in. przedstawiciele banków oraz instytucji z tego sektora.

WTOREK-CZWARTEK, 26-28 PAŹDZIERNIKA

- II Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego oraz Central European Gas Congress w Wiśle.

ŚRODA, 27 PAŹDZIERNIKA

- III edycja konferencji: Warsaw - CEE Financial HUB, organizowanej przez Warsaw Voice. Obecni będą: minister finansów Jacek Rostowski, minister Skarbu Państwa Aleksander Grad, prezes GPW Ludwik Sobolewski, prezes KDPW Iwona Sroka. (9.30)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

gor/ ana/ jtt/ asa/ aj/ dan/ wst/ nik/

d2523ma
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2523ma