Trwa ładowanie...
du8xm96
du8xm96

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 16 II - 30 III

...
Share
du8xm96

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 16 II - 30 III

CZWARTEK, 16 LUTEGO

- MF przeprowadzi przetarg obligacji WZ0117 o wartości 1.000-3.000 mln zł (12.00)

du8xm96

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w poprzednim miesiącu (14.00)

- Mercor omówi wyniki za III kwartał roku 2011/2012. (10.00)

- Deloitte przedstawi wyniki międzynarodowego badania CFO dużych firm w Europie Środkowej. (10.00)

  • - Partner Nieruchomości zadebiutuje na rynku New Connect. Spółka zajmuje się działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości - wynajmem, dzierżawą, zarządzaniem, sprzedażą i obrotem nieruchomościami głównie na rynku wtórnym.(11.25)
du8xm96

*- Briefing prasowy wicepremiera Waldemara Pawlaka oraz ministra gospodarki Konfederacji Szwajcarskiej Johanna Schneidera-Ammana. (11.45)

  • - Przedstawiciele Dolnośląskich Surowców Skalnych omówią stopień zaawansowania prac na odcinku C autostrady A2 i odniosą się do spekulacji medialnych dotyczących spółki.(12.00)

- Telekonferencja Kernela poświęcona publikacji wyników kwartalnych. (15.00)

- W USA zostanie podany indeks cen producenta PPI za I 2012 (14.30)

du8xm96

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 11 II (14.30)

- W USA zostanie podana liczba rozpoczętych nowych budów i wydanych pozwoleń na budowę w I 2012 (14.30)

- Wystąpienie szefa Fed na spotkaniu bankowym w Arlington (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik Filadelfia Fed za II 2012 (16.00)

du8xm96

PIĄTEK, 17 LUTEGO

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

- W strefie euro zostanie podany stan na rachunku obrotów bieżących w XII 2011 (10.00)

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w I 2012 (10.30)

du8xm96

- W USA zostanie podana informacja o inflacji w I 2012 (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik wyprzedzający koniunktury w I 2012 (16.00)

PONIEDZIAŁEK,20 LUTEGO

*- NG2 przedstawi wyniki za IV kw. oraz za caly 2011 rok. (10.00)

du8xm96

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania w biznesie w II 2012 (8.45)

WTOREK, 21 LUTEGO

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

- Pierwszy dzień III Kongresu Prawników Spółek Giełdowych. Jego gospodarzami są Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, KDPW, PwC Legal, Salans, Unicomp-WZA, CMS Cameron McKenna, Gessel Koziorowski, K&L Gates, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni oraz Wardyński i Wspólnicy.

- W Sejmie RP odbędzie się konferencja pt. "Mobilność zawodowa a Strategia Europa 2020". Celem spotkania jest prezentacja najnowszych założeń polityki edukacyjnej Unii Europejskiej oraz dyskusja na temat powszechnego obecnie zjawiska mobilności zawodowej. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. (9.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności w gospodarce przez Chicago Fed za I 2012 (14.30)

ŚRODA, 22 LUTEGO

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- Drugi dzień III Kongresu Prawników Spółek Giełdowych. Jego gospodarzami są Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, KDPW, PwC Legal, Salans, Unicomp-WZA, CMS Cameron McKenna, Gessel Koziorowski, K&L Gates, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni oraz Wardyński i Wspólnicy. Drugiego dnia odbędą się warsztaty tematyczne, które będą prowadzone w dwóch turach. Podczas zajęć praktycznych będą dyskutowane zagadnienia prawne istotne z punktu widzenia spółki publicznej, m.in.: znowelizowana procedura cywilna, ryzyka zarządu w sytuacji sporu wspólników, organizacja e-WZA, e-WZA w procedurach i regulaminie walnego zgromadzenia, zarządzanie współpracą z kancelariami prawnymi, propozycje zmian regulacji Unii Europejskiej, konflikt interesów członków zarządu, obowiązki informacyjne w praktyce, prawne zagadnienia programów motywacyjnych, znaczenie wewnętrznych regulacji, compliance antymonopolowy, optymalna podatkowo restrukturyzacja grupy kapitałowej oraz
elektroniczna obsługa wypłat świadczeń z papierów wartościowych.

- We Francji zostanie podany PMI dla przemysłu i usług w II 2012 (9.00)

- W Niemczech zostanie podany PMI dla przemysłu i usług w II 2012 (9.30)

- W strefie euro zostanie podany PMI dla przemysłu, usług i composite w II 2012 (10.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o nowych zamówieniach w przemyśle w XII 2011 (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży domów na rynku wtórnym w I 2012 (16.00)

CZWARTEK, 23 LUTEGO

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

- Ambra omówi wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 2011/2012. (10.30)

PIĄTEK, 24 LUTEGO

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 27 LUTEGO

- MF przeprowadzi przetarg bonów 52-tyg. o wartości 1.000-2.000 mln zł (12.00)

WTOREK, 28 LUTEGO

*- ASBIS omówi wyniki za IV kwartał 2011 r. (12.30)

ŚRODA, 29 LUTEGO

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

PIĄTEK, 2 MARCA

- W konferencji organizowanej przez Uniwersytet Warszawski pt.: "Odpowiedzialność instytucji finansowych", wezmą udział m.in. prof. Remigiusz Kaszubski - Związek Banków Polskich; Patrycja Słoma - Wydział ds. Usług i Systemów Płatniczych, Departament Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów oraz Piotr Szpunar - dyr. Departamentu Systemu Finansowego, NBP. (10.00)

- Dom Development omówi wyniki finansowe za 2011 r. (10.00)

- Comarch zaprezentuje wyniki finansowe Grupy za Q1-Q4 2011 r.(12.00)

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 5-6 MARCA

- XIX Forum Gospodarcze w Toruniu. Uczestnicy Forum będą dyskutować na temat kształtu polskiej gospodarki w zglobalizowanym świecie oraz zadań stojących przed zjednoczoną Europą.

PONIEDZIAŁEK, 19 MARCA

- BGK, KUKE oraz PARP organizują konferencję: EXPORT FINANCE III - Rosja. Wśród uczestników będą m.in. Ilona Antoniszyn-Klik - wiceminister gospodarki, Jerzy Kurella - wiceprezes zarządu BGK, Zygmunt Kostkiewicz - prezes zarządu KUKE. (9.30)

ŚRODA, 21 MARCA

- ULMA Construccion Polska omówi wyniki finansowe za 2011 r. (11.00)

CZWARTEK-PIĄTEK, 29-30 MARCA

- We Wrocławiu odbędzie się szósta edycja Ogólnopolskiego Forum Zarządów Spółek Giełdowych. Udział w Forum wezmą m.in. przedstawiciele największych spółek notowanych na GPW, członkowie rządu, ekonomiści oraz przedstawiciele instytucji polskiego rynku kapitałowego.

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/

du8xm96

Podziel się opinią

Share
du8xm96
du8xm96