Trwa ładowanie...
d47g1nt

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 17 I - 28 II

...

Share
d47g1nt

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 17 I - 28 II

CZWARTEK, 17 STYCZNIA

- Konferencja Grupy Lotos w związku z rozpoczęciem dostaw paliwa lotniczego w Porcie Lotniczym Warszawa Okęcie. (9.00)

d47g1nt

- Bank Światowy przedstawi raport "EU 11 Regular Economic Report FALTERING RECOVERY". (9.00)

- Biuro Informacji Kredytowej omówi aktualną sytuację na rynku kredytowym. (10.00)

*- Instytut Jagielloński organizuje debatę poświęconą liberalizacji rynku cukru. (12.00)

- W USA zostanie podana liczba rozpoczętych nowych budów i wydanych pozwoleń na budowę za XII 2012 (14.30)

d47g1nt

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 12 stycznia (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik Filadelfia Fed za I 2013. (16.00)

PIĄTEK - NIEDZIELA, 18-20 STYCZNIA

- Przyszłość Europy, jej ekonomiczne, polityczno-ustrojowe i kulturowe aspekty będą tematem XXXVI sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna.

d47g1nt

PIĄTEK, 18 STYCZNIA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w listopadzie 2012 roku. (14.00)

- GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w grudniu 2012 roku. (14.00)

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej w grudniu 2012 roku. (14.00)

d47g1nt

- GUS poda dane o cenach producentów w grudniu 2012 roku. (14.00)

- GUS poda dane o budownictwie w grudniu 2012 roku. (14.00)

- "Emerging Europe Sovereign and Bank Outlook" to tytuł seminarium organizowanego przez FitchRatings. (9.00)

- Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński weźmie udział w inauguracji programu "GLOBALNA FIRMA. Strategie wspierania eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm". (10.30)

d47g1nt

- Otwarte fundusze emerytalne będą tematem publicznej debaty organizowanej przez Szkołę Główną Handlową. (11.30)

- W Chinach zostanie podany PKB za IV kw. 2012 (3.00)

- W Chinach zostanie podana informacja o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w XII 2012 (3.00)

- W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w XI 2012 (5.30)

d47g1nt

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w XII 2012 (10.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan za I 2013 (15.55)

PONIEDZIAŁEK, 21 STYCZNIA

- MF poda dane o zadłużeniu skarbu państwa po listopadzie. (15.00)

  • - Analitycy PKO BP przedstawią analizy sytuacji makroekonomicznej oraz perspektyw polskiej gospodarki. (10.00)

WTOREK, 22 STYCZNIA

- GUS poda informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2013 roku. (14.00)

*- Bank DnB Nord oraz firma doradcza Deloitte, organizują konferencję prasową pod tytułem: "Kierunki 2013. Pozytywne szoki gospodarcze?" Podczas konferencji zaprezentowany zostanie raport analizujący dwa możliwe scenariusze (globalny i lokalny) oraz wynikające z nich ewentualne pozytywne szoki gospodarcze dla polskiej gospodarki w 2013 roku. (9.00)

- Odbędzie się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej. Obecni będą m.in.: Tomasz Tomczykiewicz - Ministerstwo Gospodarki, Mikołaj Budzanowski - Minister Skarbu Państwa, Zbigniew Sapiński - Federacja Związków Pracodawców Energetyki Polskiej. Poruszany będzie temat spółek podległych MSP, zatrudnienia w Grupach Kapitałowych Branży Energetycznej, polityki państwa co do najbliższej przyszłości sektora elektroenergetycznego. (11.00)

- Związek Banków Polskich i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawią raport na temat udziału banków w dystrybucji środków unijnych w Polsce. Raport zawiera także wnioski i rekomendacje dla regulatorów rynku i sektora bankowego w nowej perspektywy finansowej na lata 2014 -2020. (13.00)

- Bank Japonii poda decyzję o stopach procentowych.

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik ZEW za I 2013 (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności w gospodarce przez Chicago Fed za XII 2012 (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności wytwórczej przez Richmond Fed za I 2013 (16.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży domów na rynku wtórnym w XII 2012 (16.00)

ŚRODA, 23 STYCZNIA

- Przetarg obligacji OK0715/PS0418 o wartości 5-10 mld zł. (11.30)

- Mikołaj Budzanowski, minister skarbu państwa weźmie udział w konferencji Nafta/Chemia, której tematem będzie sytuacja branży chemicznej oraz m.in. współpraca z branżą gazowo-paliwową. (9.00)

*- Krajowy Rejestr Długów i Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan organizują konferencję "Bezpieczna w Biznesie, czyli jak dbać o swoją firmę". (18.30)

CZWARTEK, 24 STYCZNIA

- NBP ogłosi zapis dyskusji z posiedzenia RPP w styczniu. (14.00)

- GUS poda wyniki badania koniunktury konsumenckiej w styczniu. (14.00)

- Polski Kongres Fuzji i Przejęć 2013, gdzie obecny będzie Paweł Tamborski, wiceminister skarbu. (9.15)

*- Instytut Nauk Ekonomicznych PAN organizuje konferencję pt.: "Podstawy rozwoju innowacji produktowych w Polsce". (11.00)

PIĄTEK, 25 STYCZNIA

- W Ministerstwie Gospodarki odbędzie się konferencja poświęcona wdrażaniu Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka w Polsce. (9.00)

- Orbis przedstawi plany rozwoju Grupy Hotelowej na rok 2013. (12.00)

PONIEDZIAŁEK, 11 LUTEGO

- Przedstawiciele najważniejszych polskich przedsiębiorstw, reprezentanci rządu i parlamentu oraz eksperci gospodarczy wezmą udział w Forum Zmieniamy Polski Przemysł. (9.00)

WTOREK-ŚRODA, 12-13 LUTEGO

- W Ossie k.Rawy Mazowieckiej odbędzie się IV Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, skierowany do działów prawnych spółek giełdowych. Tematyka kongresu dotyczyć będzie walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

PONIEDZIAŁEK, 25 LUTEGO

- Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji organizuje 5. Forum Gospodarcze TIME, podczas którego swoje wystąpienia będą mieli m.in. prezes URE Marek Woszczyk oraz prezes Telekomunikacji Polskiej Maciej Witucki.

ŚRODA-CZWARTEK, 27-28 LUTEGO

- "Rok 2013:Perspektywy rozwoju polskiej energetyki" będzie tematem przewodnim dwudniowego Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, który odbędzie się w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą.

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/

d47g1nt

Podziel się opinią

Share
d47g1nt
d47g1nt