Trwa ładowanie...
d339xj0

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 22-30.VI

...
Share
d339xj0

WTOREK, 22 CZERWCA

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej w maju. (14.00)

- GUS poda koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu. (14.00)

d339xj0

- Konferencja "Promocja Polski - stan i perspektywy". Konferencja poświęcona jest wyzwaniom stojącym przed marketingiem terytorialnym Polski. Obecni będą m.in.: Rafał Baniak, podsekretarz Stanu w MG oraz Sławomir Majman, prezes PAIiIZ. (11.00)

- Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zaprasza na konferencję "Rola Krajowego Punktu Kontaktowego OECD w praktyce przestrzegania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Zalety mediacji w sprawach spornych". (11.00)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik Ifo za czerwiec 2010 (10.00) - oczekuje się 101,2 punktów

- W strefie euro zostanie podana informacja o stanie na rachunku obrotów bieżących w IV 2010 (10.00)

d339xj0

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed za VI 2010 (16.00) - oczekuje się 21 punktów

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży domów na rynku wtórnym w maju 2010 (16.00) - oczekuje się 6,12 milionów

- W USA zostanie podany indeks cen domów w IV 2010 (16.00) - oczekuje się wzrostu o 0,3 proc.

ŚRODA, 23 CZERWCA

d339xj0

- Ministerstwo Finansów na aukcji zamiany zamierza odkupić obligacje OK0710 i DS1110, a w zamian sprzedaje PS0415 i WS04 29. (12.00)

- Zarząd Firmy Dolcan poinformuje o szczegółach nowej inwestycji. (11.00)

- Alterco poinformuje o planach inwestycyjnych na lata 2010 - 2013.(11.00)

- Minister Michał Boni i przewodniczący KNF Stanisław Kluza wezmą udział w forum finansowym "Gospodarka i czynniki demograficzne a system emerytalny". (11.00)

d339xj0

- Pekaes przedstawi strategię spółki na lata 2010-2012. (14.00)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów GfK na lipiec 2010 (8.00)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania wśród przedsiębiorców w VI 2010 (8.45)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik PMI w usługach i przemyśle w czerwcu (9.30)

d339xj0

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik PMI w usługach i przemyśle oraz composite za czerwiec 2010 (10.00)

- W USA zostanie podana liczna wniosków o kredyt hipoteczny MBA (13.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży nowych domów w maju 2010 (16.00)

- W USA zostanie ogłoszona decyzja Fed o stopach procentowych (20.15).

d339xj0

CZWARTEK, 24 CZERWCA

- NBP opublikuje zapis dyskusji z posiedzenia RPP w maju. (14.00)

- Sygnity przedstawi plany rozwoju spółki.(12.00)

- We Francji zostanie podana informacja o wydatkach konsumentów w maju 2010 (8.45)

- W strefie euro zostanie podana informacja o nowych zamówieniach w przemyśle w IV 2010 (11.00)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach na dobra trwałe w maju 2010 (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 19 czerwca (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik RPX za IV 2010 (15.00)

PIĄTEK, 25 CZERWCA

- Prezes GPW Ludwik Sobolewski i minister pracy Jolanta Fedak wezmą udział w Forum Zarządzania Aktywami. (10.0)

  • - I Kongres Innowacyjnej Gospodarki z udziałem wicepremiera Waldemara Pawlaka, prezesa TPSA Macieja Wituckiego oraz prezesa Tauronu Dariusza Lubery.(12.00)

- We Francji zostanie podany PKB za I kw. 2010 - wyliczenia końcowe (8.45)

- W USA zostanie podany PKB za I kw. 2010 (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan za VI 2010 (15.55)

PONIEDZIAŁEK, 28 CZERWCA

- Ministerstwo Finansów zaoferuje bony 52-tygodniowe za 1,2-1,8 mld zł. (12.00)

WTOREK, 29 CZERWCA

- Pierwszy dzień posiedzenia RPP.

- NBP opublikuje dane o bilansie płatniczym w I kwartale. (14.00)

- NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym Polski w I kwartale. (14.00)

- GUS poda koniunkturę konsumencką w czerwcu. (14.00)

ŚRODA, 30 CZERWCA

- Decyzja RPP.

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

gor/ ana/ jtt/ asa/ aj/ dan/ wst/ nik/

d339xj0

Podziel się opinią

Share
d339xj0
d339xj0