Trwa ładowanie...
d35joux

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 3 I - 31 I

...

Share
d35joux

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 3 I - 31 I

WTOREK, 3 STYCZNIA

*- Debiut spółki Uboat Line SA na rynku NewConnect. (11.25)

d35joux

- W Niemczech zostanie podana stopa bezrobocia za XII 2011 (9.55)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM w przemyśle w X 2011 (16.00)

- W USA zostanie podany protokół z posiedzenia Fed 13 XII, tzw. minutes (20.00)

ŚRODA, 4 STYCZNIA

d35joux

- Na rynku Catalyst zadebiutują obligacje Giełdy Papierów Wartościowych. (10.30)

- Koalicja Klimatyczna organizuje konferencję prasową pt. "Klimat polskiej Prezydencji - ocena przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w obszarze polityki klimatycznej i energetycznej". (11.00)

- Internet Media Services (IMS), spółka specjalizująca się w marketingu sensorycznym, zadebiutuje na rynku NewConnect. (11.25)

- We Francji zostanie podana informacja o wydatkach konsumentów w XI 2011 (8.45)

d35joux

- We Francji zostanie podany PMI w usługach w XII 2011 (9.50)

- W Niemczech zostanie podany PMI w usługach w XII 2011 (9.55)

- W strefie euro zostanie podany PMI w usługach i composite w XII 2011 (10.00)

- W strefie euro zostaną podane szacunki inflacji za XII 2011 (11.00)

d35joux

- MF przeprowadzi przetarg zamiany obligacji WZ0115/WZ0121/DS1021 za OK0112,PS0412,OK0712 (12.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik MBA o nowych kredytach hipotecznych (13.00)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w XI 2011 (16.00)

CZWARTEK, 5 STYCZNIA

d35joux

- NBP poda dane o aktywach rezerwowych za grudzień 2011 r. (14.00)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w XII 2011 (8.45)

- W W.Brytanii zostanie podany PMI w usługach w XII 2011 (10.30)

- W strefie euro zostanie podana informacja o nowych zamówieniach w przemyśle w X 2011 (11.00)

d35joux

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik PPI w XI 2011 (11.00)

- W USA zostanie podana informacja z rynku pracy przez Challengera za XII 2011 (13.30)

- W USA zostanie podana informacja z rynku pracy przez ADP za XII 2011 (14.15)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 31 XII 2011 (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM w usługach w XII 2011 (16.00)

PIĄTEK, 6 STYCZNIA

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania w gospodarce, przemyśle, usługach, wśród konsumentów w XII 2011 (11.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w XI 2011 (11.00)

- W strefie euro zostanie podana stopa bezrobocia w XI 2011 (11.00)

- W Niemczech zostanie podana informacja o nowych zamówieniach w przemyśle w XI 2011 (12.00)

- W USA zostanie podana stopa bezrobocia za XII 2011 (14.30)

PONIEDZIAŁEK, 9 STYCZNIA

*- Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego Randstad organizuje spotkanie prasowe "Monitor Rynku Pracy". (11.00)

- W Niemczech zostanie podana informacja o eksporcie i imporcie w XI 2011 (8.00)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w I 2012 przez Sentix (10.30)

- W Niemczech zostanie podana informacja o produkcji przemysłowej w XI 2011 (12.00)

- MF przeprowadzi przetarg bonów 49-tyg. za 1.000-2.000 mln zł (12.00)

WTOREK, 10 STYCZNIA

- We Francji zostanie podany wskaźnik sentymentu w biznesie w XII 2011 (8.45)

- We Francji zostanie podana informacja o produkcji przemysłowej w XI 2011 (8.45)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania wśród małych firm przez NFIB za XII 2011 (13.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu w gospodarce przez IBD/TIPP za I 2012 (16.00)

- W USA zostanie podana informacja o zapasach hurtowych w XI 2011 (16.00)

ŚRODA, 11 STYCZNIA

- 2. dzień posiedzenia RPP i decyzja o stopach procentowych

CZWARTEK, 12 STYCZNIA

- Marian Moszoro (IESE Business School, Barcelona) poprowadzi seminarium pt. "Nie zawsze do trzech razy sztuka: oportunizm stron trzecich, przejrzystość publiczna a (nie)efektywność kontraktów publicznych". (10.00)

- MF przeprowadzi przetarg obligacji IZ0816/PS1016/WS0429 za 1.000-4.000 mln zł (12.00)

PIĄTEK, 13 STYCZNIA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za listopad 2011 r. (14.00)

- NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za grudzień 2011 r. (14.00)

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 16 STYCZNIA

- MF prawdopodobnie opublikuje dane o wykonaniu budżetu po poprzednim miesiącu (15.00)

ŚRODA, 18 STYCZNIA

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w w poprzednim miesiącu (14.00)

*- Na seminarium TIGERa gościem będzie Tomasz Czechowicz, założyciel i prezes MCI Group. Temat wykładu: "Jak zarobić na venture capital". (16.00)

CZWARTEK, 19 STYCZNIA

- MF przeprowadzi przetarg obligacji OK0114 za 3.000-6.000 mln zł (12.00) - GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

PIĄTEK, 20 STYCZNIA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc (14.00)

SOBOTA, 21 STYCZNIA

- W Warszawie odbędzie się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu.

PONIEDZIAŁEK, 23 STYCZNIA

- W Katowicach odbędzie się Forum Polska Efektywna Energetycznie. Głównym tematem konferencji będą biznesowe korzyści wynikające z optymalizacji zużycia energii elektrycznej.

WTOREK, 24 STYCZNIA

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

CZWARTEK, 26 STYCZNIA

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 30 STYCZNIA

- MF przeprowadzi przetarg bonów 52-tyg. za 1.000-3.000 mln zł (12.00)

WTOREK, 31 STYCZNIA

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ now/

d35joux

Podziel się opinią

Share
d35joux
d35joux