Trwa ładowanie...
d2i4kzv

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 7 I - 28 II

...

Share
d2i4kzv

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 7 I - 28 II

PONIEDZIAŁEK, 7 STYCZNIA

- Przetarg 20-tygodniowych bonów skarbowych bonów skarbowych o wartości 2-3 mld zł. (11.30)

- NBP poda dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych w grudniu 2012 roku. (14.00)

d2i4kzv

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik Sentix - zaufanie inwestorów w I 2013 (10.30)

- W strefie euro zostanie podany indeks cen produkcji PPI w XI 2012 (11.00)

WTOREK, 8 STYCZNIA

- Konferencja prasowa CUBE.ITG dotycząca połączenia spółek w Grupie Kapitałowej CUBE.ITG. (11.00)

d2i4kzv

- Konferencja prasowa spółki DGA Centrum Sanacji Firm, która powstała w ramach Grupy Kapitałowej DGA. Jej misją jest doradztwo przy upadłościach zarówno na etapie przed podjęciem decyzji o jej ogłoszeniu, jak i w trakcie trwania postępowania. (11.00)

- W Niemczech zostaną podane informacje o eksporcie i imporcie w XI 2012 (8.00)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania w gospodarce, przemyśle, wśród konsumentów, w usługach w XII 2012 (11.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w XI 2012 (11.00)

d2i4kzv

- W strefie euro zostanie podana stopa bezrobocia w XI 2012 (11.00)

- W Niemczech zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w XI 2012 (12.00)

- W USA zostanie podana wskaźnik optymizmu w małych firmach w XII 2012 przez NFIB (13.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu przez IBD/TIPP na I 2013 (16.00)

d2i4kzv

ŚRODA, 9 STYCZNIA

- Decyzja RPP.

- demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej organizuje konferencję "Start-up Polska. Nowe otwarcie polskiej gospodarki i agenda wzrostu". Obecni będą m.in.: Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki, Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze, Ryszard Petru, prezes Stowarzyszenia Ekonomistów Polskich. (9.30)

  • - Polska Izba Ubezpieczeń oraz Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM organizują konferencję prasową, podczas której zostaną zaprezentowane m.in. wyniki najnowszych badań Millward Brown SMG/KRC, dotyczących zainteresowania Polaków odkładaniem na przyszłą emeryturę w systemie IKZE. (11.00)
d2i4kzv

- Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firma Deloitte organizują konferencję "MSSF w praktyce. Zamknięcie Roku 2012 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań". Podczas konferencj eksperci Deloitte przedstawią m.in. kluczowe kwestie związane z zamknięciem roku finansowego 2012, specyficzne zagadnienia rachunkowe wymagające interpretacji, jak również przybliżą kolejne zmiany w MSSF dotyczące roku 2013, istotne z perspektywy spółek notowanych na giełdzie.(12.15)

- W Niemczech zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w XI 2012 (12.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

CZWARTEK, 10 STYCZNIA

d2i4kzv

- Konferencja prasowa pt. "Polskie meble podbijają zagraniczne rynki". W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz przedstawiciele producentów mebli i firm współpracujących z branżą meblarską. (11.00)

- We Francji zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w XI 2012 (8.45)

- Europejski Bank Centralny poda decyzję w sprawie stóp procentowych (13.45)

- Konferencja prasowa prezesa EBC po posiedzeniu banku (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 5 stycznia (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o zapasach hurtowych w XI 2012 (16.00)

PIĄTEK, 11 STYCZNIA

- W Chinach zostanie podana informacja w XII 2012 (2.30)

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w XI 2012 (10.30)

- W USA zostanie podany bilans handlowy w XI 2012 (14.30)

PONIEDZIAŁEK, 14 STYCZNIA

- NBP poda dane o podaży pieniądza w grudniu 2012 roku. (14.00)

WTOREK, 15 STYCZNIA

- GUS poda dane o inflacji w grudniu 2012 roku. (14.00)

ŚRODA, 16 STYCZNIA

- NBP poda dane o inflacji bazowej w grudniu 2012 roku. (14.00)

PIĄTEK - NIEDZIELA, 18-20 STYCZNIA

- Przyszłość Europy, jej ekonomiczne, polityczno-ustrojowe i kulturowe aspekty będą tematem XXXVI sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna.

PIĄTEK, 18 STYCZNIA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w listopadzie 2012 roku. (14.00)

- GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w grudniu 2012 roku. (14.00)

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej w grudniu 2012 roku. (14.00)

- GUS poda dane o cenach producentów w grudniu 2012 roku. (14.00)

- GUS poda dane o budownictwie w grudniu 2012 roku. (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 21 STYCZNIA

- MF poda dane o zadłużeniu skarbu państwa po listopadzie. (15.00)

WTOREK, 22 STYCZNIA

- GUS poda informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2013 roku. (14.00)

ŚRODA, 23 STYCZNIA

- Przetarg obligacji OK0715/PS0418 o wartości 5-10 mld zł. (11.30)

- Sytuacja branży chemicznej oraz m.in. współpraca z branżą gazowo-paliwową będzie tematem konferencji Nafta/Chemia.

CZWARTEK, 24 STYCZNIA

- NBP ogłosi zapis dyskusji z posiedzenia RPP w styczniu. (14.00)

- GUS poda wyniki badania koniunktury konsumenckiej w styczniu. (14.00)

- Polski Kongres Fuzji i Przejęć 2013, gdzie obecny będzie Paweł Tamborski, wiceminister skarbu. (9.15)

PONIEDZIAŁEK, 11 LUTEGO

- Przedstawiciele najważniejszych polskich przedsiębiorstw, reprezentanci rządu i parlamentu oraz eksperci gospodarczy wezmą udział w Forum Zmieniamy Polski Przemysł. (9.00)

PONIEDZIAŁEK, 25 LUTEGO

- Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji organizuje 5. Forum Gospodarcze TIME, podczas którego swoje wystąpienia będą mieli m.in. prezes URE Marek Woszczyk oraz prezes Telekomunikacji Polskiej Maciej Witucki.

ŚRODA-CZWARTEK, 27-28 LUTEGO

- "Rok 2013:Perspektywy rozwoju polskiej energetyki" będzie tematem przewodnim dwudniowego Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, który odbędzie się w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą.

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/

d2i4kzv

Podziel się opinią

Share
d2i4kzv
d2i4kzv