Trwa ładowanie...
dhwmzeu

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 7 XI - 30 XI

...
Share
dhwmzeu

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 7 XI - 30 XI

ŚRODA-CZWARTEK, 7-8 LISTOPADA

- Rozwój sektora energetycznego z punktu widzenia strategii głównych graczy rynkowych, wyzwania i możliwości stojące przed rynkiem gazu w Polsce oraz zmiany w regulacjach i prawie energetycznym to niektóre tematy XVI Międzynarodowej Konferencji Energetycznej EUROPOWER. W konferencji udział wezmą: Mikołaj Budzanowski, minister Skarbu Państwa, Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przedstawiciele największych firm z branży energetycznej.

dhwmzeu

ŚRODA, 7 LISTOPADA

- 2. dzień posiedzenia RPP i decyzja RPP odnośnie stóp procentowych
- NBP opublikuje dane o oficjalnych aktywach rezerwowych za miesiąc poprzedni (14.00)

- TVN podsumuje wyniki za III kwartał tego roku. (10.00)

- Spotkanie prasowe dotyczące realizacji strategii PZU na lata 2012-2014 w obszarze PZU Inwestycje. W spotkaniu wezmą udział m.in.: Andrzej Klesyk, prezes zarządu; Ryszard Trepczyński, członek zarządu odpowiedzialny za pion inwestycji oraz Krzysztof Tokarski, prezes zarządu PZU TFI. (10.00)

dhwmzeu

- Marka Colorovo, której właścicielem jest ABC Data przedstawi nowy produkt oraz najbliższe plany związane z wprowadzeniem nowości na rynek. (10.00)

- Ronson Development podsumuje wyniki za III kwartał 2012 r. (10.00)

- LW Bogdanka omówi wyniki za III kwartał tego roku. (10.30)

- ASBISc Enterprises Plc zaprezentuje wyniki finansowe Grupy za III kwartał 2012 r. (11.30)

dhwmzeu

- Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego organizują "Seminarium dla potencjalnych debiutantów - rynek regulowany". (11.40)

- ING Bank Śląski omówi wyniki finansowe za III kwartał 2012 roku.(12.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej we IX 2012 (11.00)

- W Niemczech zostanie podana informacja o produkcji przemysłu we IX 2012 (12.00)

dhwmzeu

- W USA zostanie podany wskaźnik MBA o nowych wnioskach o kredyt hipoteczny (13.00)

CZWARTEK, 8 LISTOPADA

- MF zorganizuje aukcję sprzedaży obligacji PS0418 o wartości 2,0-4,0 mld zł (12.00)

- Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki odbędzie się seminarium: "Energetyka wiatrowa - fakty i mity". Seminarium organizowane jest przy współudziale Stowarzyszenia Energii Odnawialnej jako merytorycznego partnera. (9.00)

dhwmzeu

- Finansowanie długoterminowych aktywów - skutki rekomendacji S, zarządzanie ryzykiem MSP oraz przedsiębiorstw indywidualnych, polski sektor bankowy w warunkach napięć na rynkach finansowych, rola i perspektywy rozwoju bazy ubezpieczeń komunikacyjnych w UFG to niektóre główne tematy VII Kongresu Ryzyka Bankowego. (9.30)

- Kredyt Bank omówi wyniki finansowe po trzecim kwartale 2012 roku. (10.00)

- Redan omówi wyniki finansowe za III kwartał 2012 r. (10.00)

- Odbędzie się konferencja dot. uruchomienia finansowania projektu dwóch odrębnych, lądowych farm wiatrowych zlokalizowanych w Tychowie i Kukinii organizowana przez PKO Bank Polski. (10.00)

dhwmzeu

- NG2 podsumuje wyniki za III kwartał tego roku. (10.00)

- Przedstawiciele Elektrotimu przedstawią sytuację grupy kapitałowej po III kwartale i poinformują o perspektywach grupy oraz branży budowlanej, w tym budownictwa specjalistycznego. (10.15)

- Turbine Asset Management oraz Copernicus TFI poinformują o funduszu inwestycyjnym typu hedge - Copernicus Turbine Adaptive Fund. Jednym z poruszanych podczas spotkania zagadnień będzie nowy trend wśród produktów inwestycyjnych na polskim rynku - rozwój funduszy zarządzanych komputerowo. (10.30)

- Przedstawicielstwo KE W Polsce zaprezentuje komunikat Komisji Europejskiej określający Plan działania prowadzący do konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie - CARS 2020. (11.00)

 • - Netia omówi wyniki za III kwartał tego roku. (11.30)

- Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych organizuje konferencję poświęconą rządowym planom deregulacji dostępu do zawodów, w związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów związanych z rynkiem finansowym. W spotkaniu udział wezmą m.in. prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Andrzej Jakubiak, Przewodniczący KNF. (12.45)

- Hilton Worldwide poinformuje o planach rozwojowych sieci Hilton Worldwide w Polsce. (13.00)

- W Niemczech zostanie podana informacja o eksporcie i imporcie we IX 2012 (8.00)

- Bank Anglii poda decyzję o stopach procentowych (13.00)

- EBC poda decyzję o stopach procentowych (13.45)

- W USA zostanie podany bilans handlowy za IX 2012 (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 3 XI 2012 (14.30)

PIĄTEK, 9 LISTOPADA

- JSW omówi wyniki finansowe po trzecim kwartale 2012 roku. (10.00)

- LPP SA zaprezentuje wyniki finansowe spółki po III kw. 2012 roku. (9.30)

- Grupa Agora omówi wyniki finansowe po III kw. 2012 r. (10.00)

- Asseco Central Europe podsumuje wyniki finansowe za III kw. 2012 r. (11.00)

- Zarządu Grupy Neuca omówi wyniki finansowe za III kw. 2012 r. (11.30)

- W Chinach zostaną podane informacja o produkcji przemysłu w X 2012 (6.30)

- W Chinach zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w X 2012 (6.30)

 • - Bank Francji poda wskaźnik sentymentu w biznesie w X 2012 (8.30)

- We Francji zostanie podana informacja o produkcji przemysłu we IX 2012 (8.45)

- W USA zostanie podana informacja o zaufaniu konsumentów, opracowana przez Uniwersytet Michigan za XI 2012 (15.55)

- W USA zostanie podana informacja o zapasach hurtowych we IX 2012 (16.00)

SOBOTA, 10 LISTOPADA

- VII Kongres Obywatelski: "Postawy i umiejętności kluczem do rozwoju Polaków i Polski". Uczestniczyć w nim będą m.in.: Mateusz Morawiecki - prezes Banku Zachodniego WBK SA, Maciej Witucki - prezes Orange Polska, Władysław Kosiniak-Kamysz - minister pracy i polityki społecznej, Grażyna Piotrowska-Oliwa - prezes PGNiG, Cezary Stypułkowski - prezes BRE Bank, Stefan Dunin-Wąsowicz - wiceprezes BPI Polska, Tomasz Tomczykiewicz - wiceminister gospodarki. (11.00)

PONIEDZIAŁEK, 12 LISTOPADA

- GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w III kwartale (14.00)

 • - KGHM omówi wyniki finansowe za III kwartał tego roku. (9.00)

- Grupa Kruk SA omówi wyniki finansowe za III kwartał 2012 r. (9.00)

 • - PKO BP podsumuje wyniki za III kwartał tego roku. (10.00)
 • - Odbędzie się konferencja "POLAND, GO GLOBAL!" inaugurująca działanie think tanku, który ma na celu promocję wiedzy w zakresie umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw oraz stworzenie platformy współpracy i wymiany najlepszych praktyk pomiędzy firmami. (11.00)
 • - W Japonii zostanie podany PKB za III kw. 2012 (00.50)

WTOREK, 13 LISTOPADA

- Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak i wiceminister skarbu Paweł Tamborski wezmą udział w BPCC British Polish Energy Forum Power. (9.00)

 • - Europejskie Centrum Odszkodowań omówi wyniki za III kwartał 2012 roku. (10.15)
 • - Pekao omówi wyniki finansowe za III kwartał 2012 roku. (10.30)
 • - Impel podsumuje wyniki za III kwartał tego roku. (10.30)

- ZUE SA zaprezentuje wyniki spółki za I-III kwartał 2012 r. (11.00)

 • - Pfleiderer Grajewo podsumuje wyniki za III kwartał tego roku. (11.30)
 • - W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu we IX 2012 (5.30)
 • - W Niemczech zostanie podany wskaźnik ZEW za XI 2012 (11.00)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu w małym biznesie przez NFIB za X 2012 (13.30)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu w gospodarce przez IBD/TIPP za XI 2012 (16.00)

ŚRODA, 14 LISTOPADA

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

- Zakłady Azotowe Puławy omówią wyniki finansowe wypracowanych przez spółkę w I kwartale roku obrotowego 2012/13. (10.00)

 • - Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH oraz Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. zaprezentują wyniki aż 3 projektów badawczych. Projekty te, prowadzone na reprezentatywnej grupie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, dotyczą istotnych obszarów polskiej gospodarki i rynku finansowego: ogólnej koniunktury, sytuacji w segmencie consumer finance oraz należności przedsiębiorstw. (11.00)

- ABC Data omówi wyniki finansowe za III kwartał 2012 r. (12.00)

 • - PKM Duda podsumuje wyniki za III kwartał tego roku. (12.00)
 • - W strefie euro zostanie podana informacja o produkcji przemysłu we IX 2012 (11.00)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik MBA nowych wniosków o kredyt hipoteczny (13.00)
 • - W USA zostanie podany indeks cen producenta PPI za X 2012 (14.30)
 • - W USA zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w X 2012 (14.30)
 • - W USA zostanie podana informacja o zapasach w biznesie we IX 2012 (16.00)
 • - W USA zostanie opublikowany protokół z posiedzenia Fed (20.00)

CZWARTEK- SOBOTA, 15-17 LISTOPADA

XXI Targi Mleczarskie.

CZWARTEK, 15 LISTOPADA

- MF prawdopodobnie opublikuje dane o wykonaniu budżetu po poprzednim miesiącu (15.00)

- Konferencja EMC Forum, dotycząca najnowszych trendów technologicznych oraz rozwiązań dla działów IT i biznesu. (8.00)

- Action omówi wyniki finansowe za III kwartał 2012 r. (9.30)

- Emperia Holding podsumuje wyniki za III kwartał 2012 roku. (12.00)

PIĄTEK, 16 LISTOPADA

 • - Aktualny obraz i przyszłość górnictwa węgla kamiennego w Polsce oraz sytuacja polskich kopalń to temat konferencji "Górnictwo 2012", która odbędzie się w Katowicach.

- Comarch omówi wyniki finansowe za trzy kwartały 2012 r.(12.00)

- Podczas Akademii Mediów w debacie "Nowe media szansą na nowa edukacje ekonomiczną" udział wezmą: prezes GPW Ludwik Sobolewski, prezes PZU Andrzej Klesyk, prezes Alior Banku Wojciech Sobieraj, szef Cyfrowego Polsatu Dominik Libicki. (18.30)

PONIEDZIAŁEK, 19 LISTOPADA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w poprzednim miesiącu (14.00)

WTOREK, 20 LISTOPADA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

- Tematem XV Forum Energetyki Wiatrowej będzie ustawa o OZE. (9.00)

ŚRODA-PIĄTEK, 21-23 LISTOPADA

- Konferencja Europejskiego Forum Regionalnego IBA pt.: "Szanse i wyzwania stojące przed firmami w nowych krajach unijnych - perspektywy na przyszłość". Będzie na niej mowa o praktycznym wymiarze rozwiązań prawnych wspierających działalność biznesową. Sesje i warsztaty poświęcone będą m.in. finansowaniu działalności gospodarczej, zagranicznej ekspansji działalności, polityce podatkowej i optymalizacji podatkowej inwestycji zagranicznych, outsourcingowi, transgranicznym fuzjom i przejęciom, sukcesji w biznesie, postępowaniom upadłościowym w międzynarodowej grupie spółek, wpływowi egzekwowania prawa konkurencji na prowadzenie działalności gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Europy oraz finansowaniu arbitrażu. Partnerem merytorycznym konferencji jest PKPP Lewiatan. Gośćmi honorowymi będą prof. Danuta Hbner, Henryka Bochniarz - prezydent PKPP Lewiatan, prof. Leszek Balcerowicz, prof. Piotr Sztompka, prof. Marcin Król oraz prezes PZU Andrzej Klesyk.

ŚRODA, 21 LISTOPADA

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc (14.00)

- MF na aukcji zamiany zaoferuje papiery DS1023/WZ0117/WZ0121 w zamian za papiery OK0113 i PS0413 (12.00)

CZWARTEK, 22 LISTOPADA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

PIĄTEK - NIEDZIELA, 23-25 LISTOPADA

- W Jachrance k. Warszawy odbędzie się VI konferencja Profesjonalny Inwestor, organizowana przez SII, największą organizację inwestorską w Polsce zrzeszającą niemal ponad 7 tys. członków. Jest to cykliczny projekt, skoncentrowany przede wszystkim na praktycznych aspektach inwestowania na rynku kapitałowym. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów opartych o praktykę i wieloletnie doświadczenie ekspertów.

PIĄTEK, 23 LISTOPADA

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

PIĄTEK, 30 LISTOPADA

- GUS opublikuje wstępny szacunek PKB w III kwartale 2012 r. (10.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/

dhwmzeu

Podziel się opinią

Share
dhwmzeu
dhwmzeu