Trwa ładowanie...
d1ywvlc

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 7 XII - 25 II

...

Share
d1ywvlc

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 7 XII - 25 II

PIĄTEK, 7 GRUDNIA

- NBP poda dane o rezerwach walutowych w listopadzie. (14.00)

d1ywvlc

- Sygnity zaprezentuje strategię biznesową na lata 2013-2015 oraz omówi wyniki finansowe za rok obrotowy 2011/2012. (11.00)

  • - Biomass Energy Project, spółka specjalizująca się m.in. w sadzonkach roślin energetycznych, zadebiutuje na rynku NewConnect. (11.25)

- W Niemczech zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w X 2012 (12.00)

- W USA zostanie podana stopa bezrobocia za XI 2012 (14.30)

d1ywvlc

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan za XII 2012 (15.55)

PONIEDZIAŁEK, 10 GRUDNIA

- Ministerstwo Finansów ogłosi dane o Państwowym Długu Publicznym po III kwartałach. (15.00)

- Atrakcyjność inwestycyjna Polski dla projektów z sektora produkcyjnego będzie tematem panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli PAIiIZ, instytucji rządowych, ekonomistów oraz inwestorów z branży podczas konferencji "Made in Poland - sektor produkcyjny w Polsce". W trakcie konferencji zaprezentowany zostanie najnowszy raport dotyczący sektora produkcyjnego w Polsce "Made in Poland - Investor's Guide for Manufacturing Companies", przygotowany przez firmę Jones Lang LaSalle we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ernst & Young oraz Hays Poland. (11.00)

d1ywvlc

- W Japonii zostanie podany PKB za III kw. 2012 (0.50)

- W Niemczech zostanie podana informacja o eksporcie i imporcie w X 2012 (8.00)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania w biznesie w XI 2012 (8.45)

- We Francji zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w X 2012 (8.45)

d1ywvlc

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania inwestorów przez Sentix, za XII 2012 (10.30)

WTOREK, 11 GRUDNIA

- PwC przedstawi wyniki Barometru Nastrojów Klienta Consumer Finance. (9.00)

- CBRE podsumuje rok 2012 na rynku powierzchni biurowych oraz rynku powierzchni magazynowych oraz przedstawi prognozy dotyczące przyszłości obu sektorów. (9.00)

d1ywvlc

- Forum Rynku Niepublicznego - międzynarodowe spotkanie branży venture capital z udziałem przedsiębiorców. (10.00)

- SGH organizuje seminarium "Integracja europejska a chińskie inwestycje w UE". (10.15)

- Biuro Banku Światowego w Polsce przedstawi raport poświęcony wsparciu publicznemu dla polskich firm innowacyjnych. (11.00)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik ZEW za XII 2012 (11.00)

d1ywvlc

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania wśród małych firm NFIB za XI 2012 (13.30)

- W USA zostanie podany bilans handlowy za X 2012 (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o zapasach hurtowych w X 2012 (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu IBD/TIBB za XII 2012 (16.00)

ŚRODA, 12 GRUDNIA

- Mercor omówi wyniki za I półrocze roku 2012/2013. (10.00)

  • - Deloitte omówi najważniejsze zmiany w prawie ochrony konkurencji i konsumentów proponowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na tle rozwiązań obowiązujących w innych krajach. (10.00)
  • - BIG InfoMonitor przedstawi wyniki najnowszej edycji Raportu BIG, który dotyczy bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie badań realizowanych przez TNS. Raport zawiera także przewidywania firm odnośnie sytuacji finansowej oraz perspektyw rozwoju przedsiębiorstw w przyszłym roku. (11.00)

- K2 Internet przedstawi zmiany w kierownictwie firmy i opowie o planach biznesowych na najbliższy czas. (14.30)

- Seminarium Akademii Leona Koźmińskiego: "Traktat ustanawiający Europejski Mechanizm Stabilności Traktat o unii fiskalnej Powierzenie kompetencji na rzecz UE przez państwa członkowskie...". (17.00)

CZWARTEK, 13 GRUDNIA

- GUS poda dane o inflacji w listopadzie. (14.00)

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w październiku. (14.00)

- Perspektywy rozwoju consumer finance do 2016 roku oraz prognozy rynku kredytów i pożyczek konsumenckich będą m.in. tematami VIII Kongresu Consumer Finance. (9.00)

- Studenci Uniwersytetu Warszawskiego organizują debatę: "Jak przezwyciężyć kryzys w Unii Europejskiej?". Swoje przybycie potwierdził m.in. Janusz Piechociński, szef PSL. (9.00)

  • - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera przedstawi raport "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2012". (10.00)

- Aiton Caldwell przedstawi strategię rozwoju na rynku polskim i rynkach zagranicznych oraz oceni sytuację na polskim rynku telekomunikacyjnym z perspektywy innowacyjnego operatora alternatywnego. (12.00)

PIĄTEK, 14 GRUDNIA

- NBP poda dane o podaży pieniądza (M3) w listopadzie. (14.00)

- Minister środowiska Marcin Korolec, prezes URE Marek Woszczyk oraz prezesi firm energetycznych wezmą udział w konferencji Power Ring 2012, której tematem są: "Opcje zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa dostaw oraz promocji inwestycji w energetykę niskoemisyjną". (9.00)

PONIEDZIAŁEK, 17 GRUDNIA

- GUS poda dane o budownictwie w okresie styczeń-listopad. (14.00)

WTOREK, 18 GRUDNIA

- GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w listopadzie. (14.00)

ŚRODA, 19 GRUDNIA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej w listopadzie. (14.00)

- GUS poda dane o inflacji producentów w listopadzie. (14.00)

- GUS poda dane o zbiorach ziemiopłodów w 2012 roku. (14.00)

- Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Witold Koziński wezmą udział w konferencji "Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej UE w Polsce. 2012". (9.00)

- Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy połączone wnioski Prezydenta oraz Rzecznika Praw Obywatelskich dot. waloryzacji emerytur i rent w 2012 roku. (9.00)

CZWARTEK, 20 GRUDNIA

- NBP ogłosi zapis dyskusji RPP na posiedzeniu w grudniu. (14.00)

- NBP poda dane o inflacji bazowej w listopadzie. (14.00)

- GUS ogłosi wyniki badania koniunktury w grudniu w przemyśle, handlu, budownictwie, usługach. (14.00)

- Ministerstwo Finansów ogłosi dane o długu skarbu państwa po październiku. (15.00)

PIĄTEK, 21 GRUDNIA

- GUS ogłosi wyniki badania koniunktury konsumenckiej w grudniu. (14.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w listopadzie. (14.00)

ŚRODA, 23 STYCZNIA

- Sytuacja branży chemicznej oraz m.in. współpraca z branżą gazowo-paliwową będzie tematem konferencji Nafta/Chemia.

PONIEDZIAŁEK, 25 LUTEGO

- Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji organizuje 5. Forum Gospodarcze TIME, podczas którego swoje wystąpienia będą mieli m.in. prezes URE Marek Woszczyk oraz prezes Telekomunikacji Polskiej Maciej Witucki.

ŚRODA-CZWARTEK-27-28 LUTEGO

  • - "Rok 2013:Perspektywy rozwoju polskiej energetyki" będzie tematem przewodnim dwudniowego Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, który odbędzie się w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą.

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/

d1ywvlc

Podziel się opinią

Share
d1ywvlc
d1ywvlc