Trwa ładowanie...
d1mzxc0

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 8.VII-30.VII

...
Share
d1mzxc0

Poniżej najważniejsze wydarzenia gospodarcze w dniach 8.VII-30.VII

CZWARTEK, 8 LIPCA

  • - Na głównym rynku warszawskiej giełdy zadebiutuje inwestycyjno-deweloperska, realizująca projekty o charakterze komercyjnym na rynku nieruchomości, spółka Rank Progress. (10.00)
d1mzxc0

- Deloitte organizuje konferencję na temat uwolnienia niewykorzystanego potencjału wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. (10.00)

- bmp poinformuje o planach na 2010 rok. (11.30).

- We Francji zostanie podany wskaźnik nastrojów w biznesie w VI 2010 (8.30) - oczekuje się 100 pkt

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w maju 2010 (10.30) - oczekuje się wzrostu o 0,4 proc. mdm

d1mzxc0

- W Niemczech zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w maju 2010 (12.00) - oczekuje się wzrostu o 0,9 proc. mdm

- Bank Anglii poda decyzję o stopach procentowych. Obecnie benchmark wynosi 0,5 proc. Analitycy nie oczekują zmian (13.00)

- Europejski Bank Centralny przedstawi decyzję w sprawie stóp procentowych. Obecnie główna stopa procentowa wynosi 1,0 proc. Analitycy oczekują, że pozostanie na tym samym poziomie (13.45)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 3 lipca (14.30) - oczekuje się 460 tys.

d1mzxc0

PIĄTEK, 9 LIPCA

- We Francji zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w maju 2010 (8.45)

- We Włoszech zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w maju 2010 (10.00)

- W USA zostanie podana informacja o zapasach hurtowych w maju 2010 (16.00)

d1mzxc0

PONIEDZIAŁEK, 12 LIPCA

- W Wielkiej Brytanii zostanie podany PKB za I kw. 2010 - wyliczenia końcowe (10.30)

- MF oferuje 52-tyg. bony za 600-1.200 mln zł

WTOREK, 13 LIPCA

d1mzxc0

- GUS poda inflację w czerwcu 2010 roku (14.00)

- NBP poda bilans płatniczy w V

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o inflacji CPI w czerwcu 2010 (10.30)

- We Niemczech zostanie podany wskaźnik nastrojów ZEW w VII 2010 (11.00)

d1mzxc0

ŚRODA, 14 LIPCA

- NBP poda podaż pieniądza M3 w VI

- MF zorganizuje przetarg obligacji PS0415 o wartości 1,5-3,5 mld zł.

- Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan organizuje konferencję pt.: "Czy kwalifikacje i kompetencje pracowników odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy?"W czasie spotkania przedstawione zostaną wyniki najnowszych badań dotyczących rynku pracy. (9.30)

CZWARTEK, 15 LIPCA

- NBP opublikuje zapis dyskusji na czerwcowym posiedzeniu RPP (14.00)

PIĄTEK, 16 LIPCA

- GUS poda przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie za czerwiec 2010 roku, budownictwo mieszkaniowe za okres I-VI (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 19 LIPCA

- GUS poda dynamikę produkcji i jej ceny za czerwiec (14.00)

WTOREK, 20 LIPCA

- GUS poda ceny produktów rolnych w VI (14.00)

- NBP poda inflację bazową w VI

- MF przeprowadzi przetarg odkupu bonów o terminie zapadalności od 4 do 25 sierpnia i wartości nominalnej 4,6 mld zł

- MF poda dług SP za maj

ŚRODA, 21 LIPCA

- NBP poda wysokość spłat zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach na koniec maja

- MF zorganizuje przetarg zamiany. Zamierza sprzedać, w zależności od sytuacji rynkowej, obligacje DS1020/WS0429/WZ0120/IZ0823, a odkupić DS1110.

CZWARTEK, 22 LIPCA

- GUS poda koniunkturę w przemyśle, budownictwie i handlu w lipcu (14.00)

PONIEDZIAŁEK,26 LIPCA

- MF zaoferuje 52-tyg. bony za 1.200-2.000 mln zł

ŚRODA, 28 LIPCA

- GUS poda koniunkturę konsumencką lipiec 2010 roku i wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2010 roku

PIĄTEK, 30 LIPCA

- GUS poda wyniki finansowe funduszy i towarzystw inwestycyjnych w 2009 roku (14.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

gor/ ana/ jtt/ asa/ aj/ dan/ wst/ nik/

d1mzxc0

Podziel się opinią

Share
d1mzxc0
d1mzxc0