Trwa ładowanie...
d3eg1my

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 9 II - 2 III

...

Share
d3eg1my

Poniżej najważniejsze wydarzenia gospodarcze w dniach 9 II - 2 III

ŚRODA, 9 LUTEGO

- GUS pod dane o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce w IV kwartale (14.00)

d3eg1my

- MF zaoferuje na przetargu obligacje OK0113 za 3.000-5.000 mln zł. (12.00)

- Vienna Insurance Group Polska przedstawi wstępne wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych grupy za 2010 rok. (10.00)

- Nowy model bankowości będzie tematem spotkania prasowego z Józefem Wancerem, Doradcą Zarządu Deloitte. (10.30)

- BPH TFI podsumuje 2010 r. oraz przedstawi plany i perspektywy dla rynku i funduszy na 2011 r. (11.00)

d3eg1my

- Grupa BRE Banku podsumuje wyniki za 2010 rok. (11.00)

- Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i AXA Polska organizują V Forum Finansowe. Jego tematem będzie: "Reforma reformy emerytalnej?" Wśród prelegentów V Forum są m.in.: były wicepremier Jerzy Hausner, Pełnomocnik rządu do spraw reformy systemu zabezpieczenia społecznego w roku 1997; Ewa Lewicka-Banaszak, Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych i pełnomocnik rządu do spraw reformy systemu zabezpieczenia społecznego w latach 1997-99 oraz Prof. Marek Góra, Dyrektor biura pełnomocnika rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego w latach 1997-99. W Forum udział wezmą również minister Michał Boni i wiceminister finansów Ludwik Kotecki. (11.00)

- Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza i Polska Rada Biznesu organizują briefing z udziałem ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego i prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta nt. czy "Państwo jest nadal wrogie przedsiębiorcy?" (11.00)

  • - Na NewConnect zadebiutuje Fresh24.pl.
  • - Założenia rynku Catalyst oraz rola podmiotu wprowadzającego i animatora na tym rynku będą tematem seminarium organizowanego przez GPW. (11.30)
d3eg1my

- Grupa Kęty omówi wyniki za IV kw. 2010 r. oraz przedstawi prognozy na 2011 rok. (12.00)

- W Niemczech zostanie podana informacja o bilansie handlowym w XII 2010 (8.00) - oczekuje się nadwyżki na poziomie 12,0 mld dolarów

- W USA zostanie podany indeks złożonych wniosków o kredyt hipoteczny MBA (13.00)

CZWARTEK, 10 LUTEGO

d3eg1my

- Bank Handlowy podsumuje pierwszy rok realizowanej nowej strategii na lata 2010-2012 oraz przedstawi szacunkowe wyniki za 2010 rok. (9.30)

- Kredyt Bank skomentuje wyniki finansowe za IV kwartał 2010 r. (11.00)

- Aiton Caldwell przedstawi długookresową strategię, której etapem jest planowany debiut na NewConnect. (11.00)

- Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan przedstawi raport: "Dostęp do funduszy UE - ranking województw. Gdzie ułatwiają, gdzie blokują". (11.00)

d3eg1my

- PKN Orlen zaprezentuje wyniki finansowe za IV kwartał 2010 roku.(13.00)

- We Francji zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w XII 2010 (8.45)

- We Włoszech zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w XII 2010 (10.00)

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w XII 2010 (10.30)

d3eg1my

- Bank Anglii poda decyzję o stopach procentowych (13.00)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu kończącym się 5 II (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o zapasach hurtowych w XII 2010 (16.00)

PIĄTEK, 11 LUTEGO

- Warta omówi wyniki finansowe za IV kwartał 2010 r. (11.00)

- W USA zostanie podany bilans handlowy w XII 2010 (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan, za luty - wstępne wyliczenia (15.55).

PONIEDZIAŁEK, 14 LUTEGO

- MF przeprowadzi przetarg 50-tyg. bonów skarbowych za 700-1.700 mln zł (12.00)

- W Japonii zostanie podany PKB za IV kw. 2010 (0.50).

- W strefie euro zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w XII 2010 (11.00)

WTOREK, 15 LUTEGO

- GUS poda dane o inflacji w styczniu (14.00) Konsensus rynkowy: 3,4 proc. rdr, 0,8 proc. mdm

- MF prawdopodobnie poda dane o wykonaniu budżetu po styczniu. (15.00)

- EMF przedstawi wyniki finansowe Grupy za 4 kwartał 2010 roku.(10.00)

- LUG SA poda wyniki spółki za IV kw.2010 roku i zaprezentuje strategię rozwoju spółki.(11.00)

  • - Pragma Trade poinformuje o strategii rozwoju spółki oraz planowanym debiucie na NC. (11.00)

ŚRODA, 16 LUTEGO

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w styczniu (14.00) Konsensus rynkowy: wynagrodzenia: 5,4 proc. rdr, -11,4 proc. mdm. zatrudnienie: 2,6 proc. rdr, 1,0 proc. mdm.

- MF zaoferuje na przetargu obligacje WZ/IZ za 1.000-3.000 mln zł (12.00)

  • - Na GPW prezentacja pierwszego na polskim rynku indeksu obligacji skarbowych i wręczenie nagród za 2010 r. na Treasury BondSpot Poland.(13.00)

CZWARTEK, 17 LUTEGO

- NG2 omówi wyniki finansowe za IV kwartał i 2010 r. (10.00)

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP w styczniu (14.00)

PIĄTEK, 18 LUTEGO

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w styczniu (14.00) Konsensus rynkowy: produkcja: 10,0 proc. rdr, -5,6 proc. mdm. Ceny: 6,3 proc. rdr, 0,7 proc. mdm.

PONIEDZIAŁEK, 21 LUTEGO

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym (14.00)

- NBP opublikuje dane o płynnych aktywach i pasywach (14.00)

- MF przeprowadzi przetarg 49-tyg. bonów skarbowych za 1.000-2.000 mln zł (12.00)

PONIEDZIAŁEK, 28 LUTEGO

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w lutym (14.00) - MF przeprowadzi przetarg 52-tyg. bonów skarbowych za 1.000-2.000 mln zł (12.00)

WTOREK, 1 MARCA

- 1. dzień posiedzenia RPP w marcu

ŚRODA, 2 MARCA

- 2. dzień posiedzenia i decyzja RPP o stopach procentowych

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

gor/ ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ wst/ nik/

d3eg1my

Podziel się opinią

Share
d3eg1my
d3eg1my