Trwa ładowanie...
dox28b8
21-02-2017 15:20

Przychody i koszty mikrofirm w latach 2011-15 systematycznie rosły

Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do dziewięciu osób odnotowywały w latach 2011-2015 systematyczny wzrost przychodów i kosztów - wynika z obliczeń GUS. W badanym okresie zanotowano wzrost miesięcznego wynagrodzenia brutto na jednego zatrudnionego.

dox28b8
dox28b8

Główny Urząd Statystyczny zamieścił we wtorek na swoich stronach internetowych publikację "Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.". Opracowanie jest trzecią edycją publikacji, poświęconej charakterystyce działalności gospodarczej tych przedsiębiorstw. Przeanalizowano dane dotyczące m.in. liczby przedsiębiorstw, pracujących w nich osób, przeciętnego wynagrodzenia, wyników finansowych, w tym wartość przychodów i kosztów, sprzedaży detalicznej i hurtowej.

Z publikacji wynika, że w 2012 r. nastąpił wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw w stosunku do roku poprzedniego o 0,6 proc., a w 2013 r. ich liczba zmniejszyła się o 1,6 proc. W latach 2013-2015 liczba najmniejszych podmiotów ponownie wzrosła - średnio o 4,2 proc. Średnia roczna liczba tych firm w całym badanym okresie wyniosła 1 808,3 tys.

GUS podał, że w latach 2012-2013 odnotowano spadek liczby osób pracujących w mikroprzedsiębiorstwach w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio o 1,0 proc. oraz o 2,9 proc. W kolejnych latach (2014-2015) następował wzrost liczby osób pracujących w tych jednostkach - średniorocznie kształtował się na poziomie 4,6 proc. Średnia roczna liczba osób pracujących w tych firmach w badanym okresie wyniosła 3 579,5 tys.

W badanym okresie zanotowano systematyczny wzrost "miesięcznego wynagrodzenia brutto na 1 zatrudnionego" (z 1 987 zł w 2011 r. do 2 397 zł w 2015 r.). W 2012 r. był on wynikiem wzrostu ogólnej kwoty wynagrodzeń i spadku przeciętnego zatrudnienia w tych mikroprzedsiębiorstwach, w 2013 r. był on spowodowany wyższym spadkiem przeciętnej liczby zatrudnionych niż wynagrodzeń, a w latach 2014-2015 wynikiem wyższego wzrostu wynagrodzeń niż liczby zatrudnionych.

dox28b8

"Kwota wynagrodzeń brutto w 2012 r. wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 1,9 proc., a w kolejnym roku spadła o 3,8 proc. W latach 2014-2015 nastąpił wzrost wynagrodzeń brutto odpowiednio o 9,6 proc. i 14,7 proc. w stosunku rocznym - średnioroczny wzrost w tym okresie wyniósł 12,1 proc. W całym badanym okresie średnio w skali roku wynagrodzenia brutto wyniosły 32,6 mld zł, a ich dynamika 105,4. Udział wynagrodzeń brutto w przychodach w 2011 r. wyniósł 3,8 proc., w 2013 r. spadł do 3,6 proc., a w 2015 r. wzrósł do poziomu 3,9 proc." - podał GUS.

Z danych GUS wynika, że w latach 2011-2015 występował systematyczny wzrost zarówno przychodów, jak i kosztów mikroprzedsiębiorstw. "Średnie roczne przychody mikroprzedsiębiorstw w całym analizowanym okresie kształtowały się na poziomie 867,4 mld zł, a średnie roczne koszty wyniosły 763,6 mld zł. Udział poniesionych kosztów do uzyskanych przychodów w 2012 r. wyniósł 89,3 proc. i w kolejnych latach systematycznie spadał - w 2015 r. wyniósł 87,2 proc." - poinformował w opracowaniu GUS.

W badanym okresie średnio w skali roku wartość nakładów inwestycyjnych (łącznie z wydatkami na zakup używanych środków trwałych) wyniosła 27,0 mld zł. W 2012 r. nastąpił spadek wartości tych nakładów o 7,2 proc., a w latach 2013-2014 odnotowano ich wzrost - średniorocznie o 12,5 proc., a w 2015 r. ponownie odnotowano spadek o 1,2 proc.

"Analiza działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw w zakresie wartości sprzedaży detalicznej w Polsce wskazała na jej wzrost w 2012 r. i w latach 2014-2015 (razem średnio o 2,2 proc. w skali roku) oraz na jej spadek w 2013 r. (o 2,3 proc.). W całym analizowanym okresie średnia roczna wartość sprzedaży detalicznej wyniosła 187,8 mld zł, a dynamika wartości sprzedaży detalicznej wyniosła rocznie 101,1 (wzrost o 1,1 proc.)" - podał GUS.

Z kolei średnia wartość sprzedaży hurtowej w latach 2011-2015 kształtowała się na poziomie 232,1 mld zł, a dynamika wartości sprzedaży hurtowej wyniosła średniorocznie 103,4 (wzrost o 3,4 proc.).

dox28b8
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dox28b8