Trwa ładowanie...
d498jkt
d498jkt
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

PSL za absolutorium dla rządu: '14 był dobry dla gospodarki i finansów

Rok 2014 był dobry, jeśli chodzi o polską gospodarkę i finanse; wystawieni na próbę przez rosyjskie embargo, daliśmy sobie świetnie radę - mówił Jan Łopata (PSL) w czwartek w Sejmie podczas debaty nad sprawozdaniem z realizacji budżetu w 2014 r.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d498jkt

"W związku z powyższym, uwzględniając te fakty, chcę oświadczyć, że jesteśmy jako klub za przyjęciem sprawozdania, udzieleniem rządowi Rzeczypospolitej absolutorium" - oświadczył.

Łopata podkreślał, że 2014 rok był dobry mimo "rozchwianej (...) sytuacji politycznej, gospodarczej, w otaczającym nas świecie". "Wspomnę tu sytuację na Ukrainie i rosyjskie embargo chociażby" - dodał.

Według polityka PSL 25 lat budowania nowej rzeczywistości gospodarczej to wielki sukces Polski; przekonywał, że nie należy tego deprecjonować. "Wystawieni na próbę przez embargo, daliśmy sobie świetnie radę. O tym pamiętajmy, to też nasze polskie doświadczenie" - zaznaczył.

d498jkt

"W 2014 roku PKB zwiększył się realnie o 3,4 proc. rok do roku, podczas gdy zarówno prognoza ministra finansów, jak i Narodowego Banku Polskiego przewidywała wzrost znacznie niższy" - mówił Łopata. Wskazywał także, że dochody budżetu państwa w 2014 roku były o 2,1 proc. wyższe od planu zakładanego w ustawie budżetowej na 2014 rok, przy czym - jak dodał - wyraźnie wyższe od prognozowanych były wpływy z VAT.

Wskazywał też m.in., że państwowy dług publiczny na koniec 2014 roku kształtował się na nieco wyższym poziomie niż przewidywała strategia, "a wynikało to z osłabienia kursu złotego oraz wzrostu stanu środków na rachunku bieżącym". "Jednak w porównaniu do 2013 państwowy dług publiczny wyraźnie się obniżył" - zauważył.

Łopata przypomniał też m.in., że w czerwcu Rada UE zamknęła procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski.

Również sejmowa komisja finansów rekomenduje Sejmowi przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu oraz udzielenie rządowi absolutorium za ten okres. Także Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej za rok 2014, mimo wątpliwości.

d498jkt

Rząd podjął uchwałę ws. sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2014 r. pod koniec maja. Zgodnie ze sprawozdaniem dochody wyniosły 283,5 mld zł, wydatki - 312,5 mld zł, a deficyt - 29,0 mld zł. Najwięcej budżet dostał z VAT-u, następnie z akcyzy, podatku PIT, i - prawie dwa razy mniej niż z PIT - z CIT.

PKB w 2014 r. zwiększył się o 3,4 proc., wobec 1,7 proc. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc.

Ustawa budżetowa na 2014 r. zakładała deficyt na kwotę 47,5 mld zł. Ostatecznie wyniósł on 28,9 mld zł, czyli był niższy o 18,5 mld zł od zaplanowanego (tj. o 39 proc.).

d498jkt

Podziel się opinią

Share
d498jkt
d498jkt