Trwa ładowanie...
di85q4k
espi

PTI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Akcjonariuszy Spółki w dniu ...

PTI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Akcjonariuszy Spółki w dniu 08.10.2014 roku (24/2014)
Share
di85q4k

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PTI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Akcjonariuszy Spółki w dniu 08.10.2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art. 70 pkt. 3)Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 08.10.2014 roku: 1. Kamil Jankowski ? 742 500 akcji i 742 500 głosów, co stanowiło 14,4% akcji na NWZ i uprawniało do 14,4% głosów na NWZ. Akcje te stanowią 5,1% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i uprawniają do 5,1% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 2. Krzysztof Zalewski ? 3 850 000 akcji i 3 850 000 głosów, co stanowiło 74,9% akcji na NWZ i uprawniało do 74,9% głosów na NWZ. Akcje te stanowią 26,6% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i uprawniają do 26,6% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 3. Jakub Zalewski ? 550 000
akcji i 550 000 głosów, co stanowiło 10,7% akcji na NWZ i uprawniało do 10,7% głosów w ogólnej liczbie głosów na NWZ. Akcje te stanowią 3,8% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i uprawniają do 3,8% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PTI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-842 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dąbrowskiego 49/13
(ulica) (numer)
61 853 42 74 61 853 45 05
(telefon) (fax)
www.ptisa.pl
(e-mail) (www)
781-16-49-198 639666537
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Kamil Jankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

di85q4k

Podziel się opinią

Share
di85q4k
di85q4k