Trwa ładowanie...
dcda8l9
dcda8l9
espi

PTI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Akcjonariuszy Spółki w dniu ...

PTI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Akcjonariuszy Spółki w dniu 05.05.2015 roku (18/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dcda8l9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PTI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Akcjonariuszy Spółki w dniu 05.05.2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art. 70 pkt. 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 05.05.2015 roku: 1. Krzysztof Zalewski ? 3 767 500 akcji i 3 767 500 głosów, co stanowiło 61,58% akcji na ZWZ i uprawniało do 61,58% głosów na ZWZ. Akcje te stanowią 25,98% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i uprawniają do 25,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 2. Jakub Zalewski ? 840 000 akcji i 840 000 głosów, co stanowiło 13,72% akcji na ZWZ i uprawniało do 13,72% głosów na ZWZ. Akcje te stanowią 5,79% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i uprawniają do 5,79% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 3. Kamil Jankowski ? 835
500 akcji i 835 500 głosów, co stanowiło 13,66% akcji na ZWZ i uprawniało do 13,66% głosów na ZWZ. Akcje te stanowią 5,76% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i uprawniają do 5,76% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 4. Fresh Investment sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach ? 675 000 akcji i 675 000 głosów, co stanowiło 11,03% akcji na ZWZ i uprawniało do 11,03% głosów na ZWZ. Akcje te stanowią 4,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i uprawniają do 4,66% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PTI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-842 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dąbrowskiego 49/13
(ulica) (numer)
61 853 42 74 61 853 45 05
(telefon) (fax)
www.ptisa.pl
(e-mail) (www)
781-16-49-198 639666537
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Wojciech Skiba Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcda8l9

Podziel się opinią

Share
dcda8l9
dcda8l9