Trwa ładowanie...
dnhozgy
espi

PUŁAWY - Decyzja ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w sprawie dywidendy (44/2011)

PUŁAWY - Decyzja ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w sprawie dywidendy (44/2011)

Share
dnhozgy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PUŁAWY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Decyzja ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w sprawie dywidendy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy. Z kwoty 232.783.027,39 zł, obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2010 r. do 30.06.2011 r. w wysokości 226.067.519,53 zł oraz kwotę 6.715.507,86 zł wykazanego w sprawozdaniu finansowym za w/w rok obrotowy niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, na dywidendę dla akcjonariuszy została przeznaczona kwota w wysokości 69.960.900,00 zł, tj.3,66 zł na każdą akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 31.01.2012 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na 21.02.2012r. Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 1.07.2010 r. do 30.06.2011 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. postanowiło wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na: a) uzupełnienie kapitału zapasowego: 147.432.127,39 zł; b) nagrody z zysku dla
pracowników Spółki, z wyłączeniem członków Zarządu, wypłacane zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy obowiązującym w Spółce: 15.390.000,00 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dnhozgy

| | | ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PUŁAWY | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 24-110 | | Puławy | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | A. Tysiąclecia Państwa Polskiego | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 565 30 00 | | 081 565 28 56 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zapulawy@azoty.pulawy.pl | | www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 716-000-18-22 | | 430528900 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu
2011-12-19 Marian Rybak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dnhozgy

Podziel się opinią

Share
dnhozgy
dnhozgy