Trwa ładowanie...
d1pn8p3

PUŁAWY - Odwołanie prokur łącznych z członkiem zarządu oraz powołanie osób zarządzających - Proku ...

PUŁAWY - Odwołanie prokur łącznych z członkiem zarządu oraz powołanie osób zarządzających - Prokurentów (9/2015)

Share
d1pn8p3

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PUŁAWY | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie prokur łącznych z członkiem zarządu oraz powołanie osób zarządzających - Prokurentów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 20 marca 2015 roku podjął uchwałę o odwołaniu prokur łącznych z członkiem Zarządu udzielonych Pani Annie Gol i Panu Hubertowi Kamoli. Jednocześnie Zarząd Spółki udzielił Pani Annie Gol, Panu Hubertowi Kamoli oraz Panu Ryszardowi Bartczakowi prokury łącznej wykonywanej z innym prokurentem. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, wymienieni powyżej prokurenci Spółki nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Ponadto wskazani prokurenci Spółki nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacje dotyczące
wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych prokurentów, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Anna Gol.pdf | Prokurent_Anna Gol | | | | | | | | | |
| | Hubert Kamola.pdf | Prokurent_Hubert Kamola | | | | | | | | | |
| | Ryszard Bartczak.pdf | Prokurent_Ryszrad Bartczak | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pn8p3

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | PUŁAWY | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 24-110 | | Puławy | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego | | 13 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 081 565 30 00 | | 081 565 28 56 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | zapulawy@azoty.pulawy.pl | | www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 716-000-18-22 | | 430528900 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Marian Rybak Prezes Zarządu
2015-03-20 Zenon Pokojski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pn8p3

Podziel się opinią

Share
d1pn8p3
d1pn8p3