Trwa ładowanie...
d3h4f6o
espi

PZ CORMAY S.A. - Transakcje osób zobowiązanych (23/2012)

PZ CORMAY S.A. - Transakcje osób zobowiązanych (23/2012)

Share
d3h4f6o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje osób zobowiązanych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439) Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) z siedzibą w Łomiankach informuje, że w dniu 2 listopada 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych (Fundusz TFI PZU), iż w wyniku przydzielenia w dniu 31 października 2012 r. certyfikatów inwestycyjnych w zamian za wniesienie przez uczestników funduszu PZU FIZ Dynamiczny 635 092 akcji spółki PZ CORMAY S.A., udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył w górę 5%. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 966 626 Procentowy udział w kapitale zakładowym: 3,16% Liczba głosów z akcji: 966 626 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,16% Liczba akcji
posiadanych po zmianie udziału: 1 601 718 Procentowy udział w kapitale zakładowym: 5,24% Liczba głosów z akcji: 1 601 718 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,24% Ponadto poinformowano Spółkę, że w związku z zawartą umową o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy TFI PZU z PZU Asset Management S.A., podmiot ten ? jako zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h4f6o

| | | PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PZ CORMAY S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-092 | | Łomianki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiosenna | | 22 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 751 79 10 | | (22) 751 79 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@cormay.pl | | www.cormay.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1181872269 | | 140777556 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Tomasz Tuora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h4f6o

Podziel się opinią

Share
d3h4f6o
d3h4f6o