Trwa ładowanie...
d2cg374

PZ CORMAY S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012r. (6/2013)

PZ CORMAY S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012r. (6/2013)

Share
d2cg374

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439, z późń. zm.) Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) z siedzibą w Łomiankach przekazuje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012r.: Data publikacji Nr Raportu bieżącego Tytuł Raportu 21.12.2012 RB NR 27/2012 Rezygnacja człona Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji 11.12.2012 RB NR 26/2012 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 24.11.2012 RB NR 25/2012 Transakcje osób zobowiązanych 08.11.2012 RB NR 24/2012 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji spółki zależnej 06.11.2012 RB NR 23/2012 Transakcje osób zobowiązanych 16.10.2012 RB NR 22/2012 Zawarcie umów wykonawczych do umowy o reorganizacji PZ CORMAY S.A. i Orphée
S.A. 11.10.2012 RB NR 21/2012 Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZ z dnia 8 października 2012 r. 08.10.2012 RB NR 20/2012 Zawarcie umowy o reorganizacji pomiędzy PZ Cormay S.A. i Orphée S.A. 08.10.2012 RB NR 19/2012 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. podjęte w dniu 8 października 2012 r. 24.09.2012 RB NR 18/2012 Pierwsze wdrożenie do produkcji nowej generacji analizatora biochemicznego krwi 17.09.2012 RB NR 17/2012 Transakcje osób zobowiązanych 17.09.2012 RB NR 16/2012 Transakcje osób zobowiązanych 11.09.2012 RB NR 15/2012 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. Projekty 11.09.2012 RB NR 14/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 8 października 2012 r. 11.09.2012 RB NR 13/2012 Ogłoszenie planu reorganizacji Grupy Cormay Proforma GK Orphee 2011 Raport Orphee proforma 03.07.2012 RB NR 12/2012 Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZ 30.06.2012 RB NR 11/2012 Powołanie członka Rady Nadzorczej 30.06.2012
RB NR 10/2012 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. podjęte w dniu 29 czerwca 2012 r. 13.06.2012 RB NR 9/2012 Sprostowanie omyłki pisarskiej stwierdzonej w raporcie bieżącym nr 8/2012 06.06.2012 RB NR 8/2012 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. 02.06.2012 RB NR 7/2012 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. 02.06.2012 RB NR 6/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 29 czerwca 2012 r. 07.03.2012 RB NR 5/2012 Uchylenie powództwa o uchylenie uchwały nr 6 ZWZ z dnia 30 czerwca 2011 r. 17.02.2012 RB NR 4/2012 Transakcje podmiotów powiązanych 03.02.2012 RB NR 3/2012 Informacja o wyborze projektu do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 23.01.2012 RB NR 2/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku 23.01.2012 RB NR 1/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku Data publikacji raportów okresowych: 29.02.2012
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZ CORMAY Q4 2011 (IV kwartał 2011) 30.04.2012 Jednostkowe sprawozdanie finansowe PZ CORMAY S.A. za rok 2011 30.04.2012r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PZ CORMAY S.A. za rok 2011 14.05.2012r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z elementami sprawozdania jednostkowego Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A. Q1 2012 (I kwartał 2012) 31.08.2012r. Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe ( Sprawozdanie finansowe GK PZ CORMAY) 13.11.2012r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z elementami sprawozdania jednostkowego Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A. Q3 2012 (III kwartał 2012) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cg374

| | | PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PZ CORMAY S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-092 | | Łomianki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiosenna | | 22 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 751 79 10 | | (22) 751 79 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@cormay.pl | | www.cormay.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1181872269 | | 140777556 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Tomasz Tuora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cg374

Podziel się opinią

Share
d2cg374
d2cg374