Trwa ładowanie...
d423pxc

PZ CORMAY S.A. - Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży znacznego pakietu akcji jednostki zależn ...

PZ CORMAY S.A. - Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży znacznego pakietu akcji jednostki zależnej Emitenta ? Orphee S.A. (10/2015)

Share
d423pxc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży znacznego pakietu akcji jednostki zależnej Emitenta ? Orphee S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach (?Emitent?), informuje, że powziął informację o zawarciu w dniu 26 lutego 2015 r. przez Emitenta transakcji pakietowych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, w trybie pozasesyjnym w obrocie giełdowym na rynku regulowanym GPW (?Transakcja?), której przedmiotem jest zbycie przez Emitenta 4.633.020 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 CHF (franków szwajcarskich) każda spółki Orphée S.A. z siedzibą w Genewie (Szwajcaria), będącej spółką zależną od Emitenta (?Orphee?). Łączna wartość nominalna akcji objętych Umową (?Akcje?) wynosi 463.302,00 CHF. Akcje stanowią 12% kapitału zakładowego Orphee i reprezentują 12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Orphee. Cena zbycia Akcji w ramach Transakcji wyniosła 2,00 złote za jedną akcję, tj. łącznie 9.266.040,00 złotych (?Cena za Akcje?). Przeprowadzenie Transakcji jest uzasadnione potrzebą pozyskania środków finansowych w celu kontynuacji procesu inwestycyjnego prowadzonego przez Emitenta.
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d423pxc

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PZ CORMAY S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-092 | | Łomianki | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiosenna | | 22 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 751 79 10 | | (22) 751 79 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@cormay.pl | | www.cormay.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1181872269 | | 140777556 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2015-02-26 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d423pxc

Podziel się opinią

Share
d423pxc
d423pxc