Trwa ładowanie...
djs8xg6

PZU SA - Powołanie członka Zarządu (33/2010)

PZU SA - Powołanie członka Zarządu (33/2010)

Share
djs8xg6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członka Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr URN/55/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. powołała z dniem 21 grudnia 2010 r. Pana Przemysława Dąbrowskiego w skład Zarządu PZU SA i powierzyła mu pełnienie funkcji członka Zarządu Spółki.Jednocześnie z dniem 21 grudnia 2010 r. przestał pełnić funkcję członka Zarządu PZU SA Pan Dariusz Filar. Pan Dariusz Filar pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Spółki.Życiorys:Pan Przemysław Dąbrowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek informatyka oraz studiów podyplomowych z zarządzania. Uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw-Illinois Executive MBA.Ukończył szereg szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości m. in. Certified Diploma In Finance, organizowane przez ACCA.Pan Przemysław Dąbrowski posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu finansami w ubezpieczeniach, w zarządzaniu inwestycjami finansowymi oraz w przeprowadzaniu dużych transakcji finansowych. Ponadto
dysponuje praktyczną i teoretyczną wiedzą księgową, znajomością zagadnień podatkowych oraz elementów matematyki aktuarialnej.Karierę zawodową rozpoczął w latach 1993-1998 pracując jako analityk i kontroler finansowy w Whirlpool Polska Sp. z o.o. W latach 1998?2000 był skarbnikiem w AIG Polska. W latach 2000?2001 pełnił funkcję dyrektora finansowego, członka zarządu Creative Team SA (Grupa Elektrim). W latach 2001-2006 był dyrektorem biura planowania i kontrolingu w PZU SA. W latach 2006-2008 pracował w firmach doradczych AT Kearney i Accenture na stanowisku managera a następnie senior managera.Od października 2008 roku do marca 2009 roku pełnił funkcję dyrektora?zastępcy szefa pionu finansowego w centrali PZU SA i PZU Życie SA. Od listopada 2008 roku do lutego 2009 roku był dyrektorem biura planowania i kontrolingu w centrali PZU SA i PZU Życie SA, następnie od marca 2009 roku dyrektorem biura zarządzania informacją w centrali PZU SA i PZU Życie SA. Od stycznia 2010 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu PZU
Życie SA. Ponadto od kwietnia 2009 roku był dyrektorem zarządzającym ds. finansów w Grupie PZU, zaś od stycznia 2010 roku jest Dyrektorem Grupy PZU ds. Finansów w Centrali PZU.Pan Przemysław Dąbrowski zasiada ponadto w radach nadzorczych następujących spółek zależnych od PZU Życie SA a pośrednio również od PZU SA: PZU Asset Management SA, TFI PZU SA oraz Tower Inwestycje Sp. z o.o.Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Przemysława Dąbrowskiego, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr. 168, poz. 1186, z późn. zm.).Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djs8xg6

| | | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PZU SA | | Ubezpieczenia (ube) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-133 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 582 38 86 | | (22) 582 25 57 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | oi.pzu.pl | | www.pzu.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-10-49 | | 010001345 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Witold Jaworski Członek Zarządu
2010-12-21 Jolanta Kulmińska-Jaroszyńska Dyrektor Zarządzający ds. Korporacyjnych - Pełnomocnik Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djs8xg6

Podziel się opinią

Share
djs8xg6
djs8xg6