Trwa ładowanie...
d317rkr

PZU SA - Spełnienie warunku zawieszającego umowy nabycia akcji spółki Alior Bank SA zawartej prze ...

PZU SA - Spełnienie warunku zawieszającego umowy nabycia akcji spółki Alior Bank SA zawartej przez PZU SA (81/2015)

Share
d317rkr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 81 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie warunku zawieszającego umowy nabycia akcji spółki Alior Bank SA zawartej przez PZU SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2015 z dnia 30 maja 2015 r., Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (?PZU SA?) niniejszym informuje, że w dniu 2 września 2015 r. powziął informację, że zgodnie z ogłoszeniem na oficjalnej stronie internetowej Komitetu Antymonopolowego Ukrainy (?AMCU?), AMCU wyraził swoją zgodę na nabycie przez PZU SA akcji Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Bank?), uprawniających PZU SA do wykonywania więcej, niż 25% głosów w najwyższym organie Banku. Przedmiotowa decyzja powoduje spełnienie się jednego z warunków zawieszających umowy zawartej w dniu 30 maja 2015 r. między PZU SA a akcjonariuszami Banku tj. spółką Alior Lux S.? r.l. & Co. S.C.A. oraz spółką Alior Polska sp. z o.o. (?Umowa?), na mocy której, po spełnieniu warunków w niej wskazanych, PZU SA nabędzie łącznie 18.318.473 akcji Banku, stanowiących około 25,25% kapitału zakładowego Banku oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Informacja o zawarciu Umowy została przekazana
przez PZU SA z raporcie bieżącym nr 57/2015 z dnia 30 maja 2015 r. Nabycie przez PZU SA akcji Banku na podstawie Umowy nastąpi po spełnieniu pozostałych warunków zawieszających wskazanych w raporcie bieżącym nr 57/2015 z dnia 30 maja 2015 r., o czym PZU SA poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi. Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej w zw. z par. 5 ust. 1 pkt 4 oraz par. 10 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d317rkr

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PZU SA | | Ubezpieczenia (ube) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-133 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | al. Jana Pawła II | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 582 38 86 | | (22) 582 25 57 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | oi.pzu@pzu.pl | | www.pzu.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-025-10-49 | | 010001345 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Tomasz Tarkowski Członek Zarządu Tomasz Tarkowski
2015-09-03 Sławomir Niemierka Prokurent Sławomir NIemierka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d317rkr

Podziel się opinią

Share
d317rkr
d317rkr