Trwa ładowanie...
d3l6c3p
espi

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (3/2013)

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (3/2013)

Share
d3l6c3p

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 15 stycznia 2013 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Z przedmiotowego zawiadomienia wynika, iż osoba blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki: ? w dniu 9 stycznia 2013 roku nabyła 2 139 akcji PZU SA za średnią cenę 420,74 zł za akcję, a także 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za średnią cenę 42.110,00 zł oraz w tym samym dniu zbyła 1 939 akcji PZU SA za średnią cenę 422,05 zł za akcję, a także 2 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 41.967,50 zł za kontrakt, ? w dniu 10 stycznia 2013 roku nabyła 5 231 akcji PZU SA za średnią cenę 419,12 zł za akcję, a także 6 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 41.937,50 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 5
231 akcji PZU SA za średnią cenę 418,78 zł za akcję, a także 4 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 42.153,75 zł za kontrakt, ? w dniu 11 stycznia 2013 roku nabyła 4 763 akcje PZU SA za średnią cenę 412,62 zł za akcję oraz w tym samym dniu zbyła 4 263 akcje PZU SA za średnią cenę 412,45 zł za akcję, ? w dniu 14 stycznia 2013 roku nabyła 6 195 akcji PZU SA za średnią cenę 405,29 zł za akcję oraz w tym samym dniu zbyła 4 108 akcji PZU SA za średnią cenę 405,61 zł za akcję, a także 20 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 40.788,00 zł za kontrakt. Wszystkie transakcje zostały zawarte w trybie sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Informacja została sporządzona w dniu 15 stycznia 2013 roku w Warszawie. Osoba obowiązana do przekazania ww. informacji nie wyraziła zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami
finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3l6c3p

| | | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PZU SA | | Ubezpieczenia (ube) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-133 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | al. Jana Pawła II | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 582 38 86 | | (22) 582 25 57 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | oi.pzu@pzu.pl | | www.pzu.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-10-49 | | 010001345 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Przemysław Dąbrowski Członek Zarządu
2013-01-15 Ryszard Trepczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3l6c3p

Podziel się opinią

Share
d3l6c3p
d3l6c3p