Trwa ładowanie...
d1nqbj6
d1nqbj6
espi

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (45/2013)

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (45/2013)
Share
d1nqbj6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 17 czerwca 2013 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Z przedmiotowego zawiadomienia wynika, iż osoba blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki: ? w dniu 10 czerwca 2013 roku nabyła 7 295 akcji PZU SA za średnią cenę 437,18 zł za akcję, a także 13 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 43 971,15 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 2 895 akcji PZU SA za średnią cenę 439,44 zł za akcję, a także 48 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 43 830,00 zł za kontrakt i 9 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 40 818,33 zł za kontrakt, ? w dniu 11 czerwca 2013 roku nabyła 6 696 akcji PZU SA za średnią cenę 428,82 zł za akcję, a także 22
kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 43 080,45 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 6 996 akcji PZU SA za średnią cenę 429,65 zł za akcję, a także 20 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 42 940,50 zł za kontrakt i 3 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 40 331,67 zł za kontrakt, ? w dniu 12 czerwca 2013 roku nabyła 3 627 akcji PZU SA za średnią cenę 436,42 zł za akcję, a także 36 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 43 691,39 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 7 107 akcji PZU SA za średnią cenę 436,96 zł za akcję, a także 4 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 43 332,50 zł za kontrakt, ? w dniu 13 czerwca 2013 roku nabyła 5 389 akcji PZU SA za średnią cenę 440,02 zł za akcję, a także 23 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 44 062,17 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 7 289 akcji PZU SA za średnią cenę 439,70 zł za akcję, a także 3 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 44
063,33 zł za kontrakt, ? w dniu 14 czerwca 2013 roku nabyła 6 855 akcji PZU SA za średnią cenę 441,71 zł za akcję, a także 15 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 44 318,67 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 4 656 akcji PZU SA za średnią cenę 442,30 zł za akcję, a także 35 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 44 180,71 zł za kontrakt i 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za średnią cenę 41 400,00 zł. Wszystkie transakcje zostały zawarte w trybie sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Informacja została sporządzona w dniu 17 czerwca 2013 roku w Warszawie. Osoba obowiązana do przekazania ww. informacji nie wyraziła zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SA Ubezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jana Pawła II 24
(ulica) (numer)
(22) 582 38 86 (22) 582 25 57
(telefon) (fax)
oi.pzu@pzu.pl www.pzu.pl
(e-mail) (www)
526-025-10-49 010001345
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Marcin Góral Dyrektor Biura Zarządu, Pełnomocnik Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nqbj6

Podziel się opinią

Share
d1nqbj6
d1nqbj6